Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Giang về việc công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở TN&MT tỉnh Hà Giang đã kiểm tra, rà soát và báo cáo Bộ TN&MT. Theo đó có 7 trường hợp đang vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Bộ Tài nguyên và Môi trường công khai 7 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai tại Hà Giang
Ảnh minh họa: TL

Cụ thể, Công ty TNHH Hải Phú có địa chỉ đất sử dụng vi phạm tại tổ 5, phường Ngọc Hà, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Theo kết luận thanh tra của UBND tỉnh Hà Giang, Công ty Hải Phú đã vi phạm pháp luật về đất đai, vì đã lấn chiếm 49.424 m2 đất.

Tiếp đến là Công CP Lương thực Hà Giang địa chỉ đất sử dụng vi phạm tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Kết luận thanh tra của Sở TN&MT tỉnh Hà Giang cho thấy, Công ty Lương thực Hà Giang đã vi phạm pháp luật đất đai vì không sử dụng đất trong thời gian dài (12 tháng liên tục), vi phạm Khoản 3, Điều i Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013. UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành quyết định thu hồi đất ngày 6/12/2021.

Công ty TNHH Linh Quý có địa chỉ sử dụng đất vi phạm Dự án trồng rừng sản xuất tại xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Theo Kết luận thanh tra số 65/KL-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh, Công ty Linh Quý đã vi phạm pháp luật về đất đai không sử dụng đất trong 24 tháng không liên tục, vi phạm Điểm e, Điểm h, Khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai 2013. Theo đó, doanh nghiệp này bị kiến nghị xử lý vi phạm bằng hình thức thu hồi 2.908 m2 đất

Công ty CP Lâm Sinh Hà Giang địa chỉ đất sử dụng vi phạm tại xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên; xã Minh Ngọc, huyện Vị Xuyên; xã Ngọc Đường, TP. Hà Giang. Theo kết luận thanh tra của UBND tỉnh Hà Giang, Công ty Lâm Sinh Hà Giang vi phạm pháp luật về đất đai tại Điểm h, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013.

Các trường hợp còn lại là Hợp tác xã Ngàn Hoa địa chỉ đất sử dụng vi phạm tại xã Bạch Ngọc, Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; Hợp tác xã Dịch vụ Hoàng Bách địa chỉ đất sử dụng vi phạm tại thôn Ngọc Sơn, xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; Công ty TNHH Yên Bình địa chỉ đất sử dụng vi phạm tại xã Tân Thành, huyện Bắc Quang cùng vi phạm pháp luật về đất đai do không sử dụng đất trong thời gian dài, cũng đã bị kiến nghị thu hồi đất.

Trước đó, Bộ TN&MT có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố báo cáo danh sách các dự án, công trình vi phạm pháp luật đất đai còn vướng mắc, chưa xử lý; các dự án, công trình không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa, gây lãng phí đất đai trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đồng thời, các địa phương báo cáo danh sách các dự án, công trình có kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kết luận của cơ quan kiểm tra Đảng đến nay còn vướng mắc, khó khăn chưa giải quyết để đưa đất vào sử dụng.

Bên cạnh đó, đề nghị các địa phương tổng hợp, phân tích, phân loại các vi phạm, đánh giá cụ thể từng trường hợp vi phạm (loại vi phạm, hình thức vi phạm), vướng mắc khó khăn trong thực hiện, nguyên nhân và kiến nghị những giải pháp cần tháo gỡ đối với các dự án, công trình./.