Theo báo cáo từ Cục thuế TP. Hồ Chí Minh, trong 5 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát số hồ sơ kê khai thuế với số lượng lên đến 65.402 hồ sơ, tăng 127% (so với cùng kỳ năm 2021). Kết quả là nhiều vi phạm thuế bị phát hiện, với số thuế kê khai bổ sung và ấn định 28 tỷ đồng, tăng 119%. Trong đó, 72 hồ sơ phải khai bổ sung, 215 hồ sơ phải ấn định thuế, 947 hồ sơ vi phạm đề xuất kiểm tra doanh nghiệp (DN), gần 20 tỷ đồng giảm lỗ và gần 2 tỷ đồng giảm khấu trừ.

Cán bộ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn kê khai thuế qua điện thoại di động. Ảnh Đỗ Doãn
Cán bộ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn đại diện doanh nghiệp kê khai thuế qua điện thoại di động. Ảnh Đỗ Doãn

Ngoài kiểm tra hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế cũng tổ chức kiểm tra tại DN được 4.477 lượt, giảm 66% so với cùng kỳ, với số thuế truy thu và phạt và truy hoàn đạt 649 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 171 tỷ đồng, giảm lỗ 3.719 tỷ đồng, từ chối hoàn 43 tỷ đồng; đã thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) được hơn 300 tỷ đồng.

Theo tính toán, tổng số thuế kê khai bổ sung sau kiểm tra tại cơ quan thuế và số thuế truy thu, phạt, truy hoàn qua kiểm tra tại DN đạt 676,7 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 173 tỷ đồng, giảm lỗ 3.739 tỷ đồng.

Còn về công tác thanh tra, trong 5 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành thanh tra tại 187 DN, với tổng số thuế truy thu, truy hoàn và phạt 208 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 20,5 tỷ đồng, giảm lỗ 1.092 tỷ đồng; hiện đã thu nộp NSNN được 111 tỷ đồng. Tính bình quân, số thuế truy thu, phạt, truy hoàn mỗi hồ sơ mà Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiến hành thanh tra DN là trên 1,1 tỷ đồng.

Một buổi đối thoại chính sách thuế tại TP. Hồ Chí Minh thu hút hàng trăm doanh nghiệp. Ảnh Đỗ Doãn
Một buổi đối thoại chính sách thuế tại TP. Hồ Chí Minh thu hút hàng trăm doanh nghiệp. Ảnh Đỗ Doãn

Chia sẻ về hoạt động chống thất thu thời gian tới, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, trong đó triển khai các biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, cụ thể là theo chỉ đạo của UBND thành phố tại công văn số 1857/UBND-KT ngày 7/6/2022. Cơ quan thuế sẽ chủ động gửi đề nghị phối hợp hỗ trợ cho các ngân hàng thương mại về việc cung cấp thông tin người nộp thuế theo các chuyên đề công tác thuế đang triển khai.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các DN có rủi ro về hoàn thuế GTGT (theo Công văn 633/TCT-TTKT ngày 7/3/2022 của Tổng cục Thuế), trong đó: tập trung đối chiếu xác minh thuế GTGT đầu vào của DN qua các khâu từ F1, F2, F3… cho đến khâu cuối cùng; tập trung rà soát, xác minh các nội dung rủi ro liên quan đến hoạt động xuất khẩu; tiếp tục rà soát, tăng cường công tác quản lý thuế đối với ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại; thực hiện nghiêm túc và đôn đốc thu kịp thời vào NSNN đối với các khoản thu theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, kết luận của Thanh tra Chính phủ và thanh tra các cấp.../.