Hà Nội: Gia hạn khoảng 7.000 tỷ đồng về thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp (XB 4/8)
Hà Nội: Gia hạn khoảng 7.000 tỷ đồng về thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp. Ảnh: TL

Để triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021, Cục Thuế TP. Hà Nội đã chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế thực hiện ngay.

Trong đó cục thuế đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về các thủ tục, điều kiện gia hạn để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người nộp thuế được biết, thụ hưởng các chính sách đúng đối tượng.

Cục thuế đã xây dựng các nội dung tuyên truyền thông qua các video clip, văn bản, bài viết, hình ảnh để thực hiện tuyên truyền Nghị định số 52/2021/NĐ-CP một cách hiệu quả qua các báo, đài, qua website của cục thuế, qua các trang mạng xã hội như zalo, facebook, youtube... Đồng thời, cục thuế gửi thư điện tử trực tiếp tới 100% doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Thủ đô.

Cục Thuế TP. Hà Nội cũng đã tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản số 1672/UBND-KT triển khai Nghị định 52/2021/NĐ-CP tới các sở, ban, ngành và quận huyện, thị xã trên địa bàn. Cùng với sự chỉ đạo sát sao của UBND thành phố Hà Nội, sự vào cuộc của các sở, ngành nên việc triển khai và tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất được diễn ra thuận lợi.

Báo cáo nhanh cho thấy, đến 30/7/2021, ngày cuối cùng nộp hồ sơ gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn của gần 27.000 doanh nghiệp, tổ chức với số thuế đề nghị gia hạn khoảng 7.000 tỷ đồng; số tiền thuê đất đề nghị gia hạn khoảng 1.000 tỷ đồng; tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn của gần 600 hộ kinh doanh với số thuế đề nghị gia hạn hơn 12 tỷ đồng./.