Hà Nội: Mở rộng trao thưởng “hóa đơn may mắn”

Để triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền, định hướng các giải pháp tốt hơn trong hoạt động kinh doanh và chấp hành các quy định của pháp luật cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, Cục Thuế TP . Hà Nội xác định, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng được các giải pháp chủ động của cơ quan thuế.
Hà Nội: Mở rộng trao thưởng “Hóa đơn may mắn”
Cục Thuế thành phố Hà Nội: Triển khai mở rộng hóa đơn điện tử.

Ban hành chỉ thị về việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Theo Cục Thuế TP . Hà Nội, trong quá trình triển khai có sự phối hợp hỗ trợ, ủng hộ từ các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trong việc sử dụng hóa đơn trong các hoạt động giao dịch kinh tế hàng ngày.

Theo đó, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tham mưu UBND TP. Hà Nội ban hành chỉ thị về việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn, giao Cục Thuế TP. Hà Nội chủ trì, tổ chức triển khai, giao các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp thực hiện, đảm bảo các điều kiện hỗ trợ đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Cùng đó, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng đã phối hợp chặt chẽ với ban, ngành địa phương để tăng cường sự chỉ đạo từ các cơ quan quản lý nhà nước khác, giúp cho việc triển khai được thuận lợi đối với từng lĩnh vực, ngành nghề.

Đại diện Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, để đảm bảo lộ trình, kế hoạch triển khai và mục tiêu phấn đấu, cục thuế đã xây dựng các giải pháp cụ thể, từ giải pháp tuyên truyền đến giải pháp rà soát đối tượng triển khai, giải pháp khảo sát đối tượng triển khai, giải pháp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các nội dung triển khai của các đơn vị…

Cụ thể, trong giải pháp tuyên truyền, Cục Thuế TP. Hà Nội đã ban hành nội dung thư ngỏ, hướng dẫn trực tiếp cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh về việc áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền để 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận với nội dung truyền tải của cơ quan thuế. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những lợi ích mà HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền so với HĐĐT có mã thông thường.

Để thông tin đến được chính xác với người nộp thuế (NNT), Cục Thuế TP. Hà Nội thực hiện rà soát, xác định từng đối tượng triển khai, thu thập thông tin của nhà cung cấp HĐĐT đang sử dụng, nhà cung cấp phần mềm quản lý bán hàng, từ đó phối hợp với các nhà cung cấp để tiếp cận NNT, phân tích rõ mục đích và lợi ích khi sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đồng thời xây dựng phóng sự tuyên truyền qua các đơn vị truyền thông.

Đối với giải pháp rà soát đối tượng triển khai, Cục Thuế TP. Hà Nội đã lọc dữ liệu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có ngành nghề thuộc đối tượng triển khai chuyển các phòng thanh tra - kiểm tra, các chi cục thuế rà soát ngành nghề đăng ký trên hệ thống và ngành nghề thực tế kinh doanh, đảm bảo đúng đối tượng triển khai; đồng thời, nắm bắt thông tin các nhà cung cấp HĐĐT, các nhà cung cấp phần mềm quản lý bán hàng triển khai tiếp cận doanh nghiệp, hộ kinh doanh lựa chọn giải pháp phù hợp với đặc điểm kinh doanh.

Cục Thuế TP. Hà Nội cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn giữa các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cùng các nhà cung cấp giải pháp kết nối HĐĐT và các nhà cung cấp phần mềm quản lý bán hàng.

Có 6.066 cơ sở kinh doanh đăng ký triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh, định kỳ Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức bấm nút lựa chọn và trao thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” đến các hộ kinh doanh, cá nhân là người tiêu dùng đã sử dụng HĐĐT trong các giao dịch kinh tế trên địa bàn.

Đại diện Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, chương trình “Hóa đơn may mắn” đã nhận được sự ủng hộ và đón nhận của các hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn. Thông qua chương trình, người dân hiểu rõ về lợi ích về việc sử dụng hóa đơn, thói quen tiêu dùng của người dân được cải thiện.

Đến nay, Cục Thuế TP. Hà Nội đã mở rộng tổ chức các chương trình “Hóa đơn may mắn” trao giải tại các địa bàn quận, huyện, thị xã trên địa bàn nhằm lan tỏa mạnh mẽ, phổ biến các quy định hiện hành về các nội dung đối với HĐĐT trên địa bàn, đặc biệt là HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Thông tin về kết quả triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn, Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, tính đến 31/12/2023, trên địa bàn có 6.066 cơ sở kinh doanh đăng ký và được chấp nhận, tăng 228 trường hợp so với báo cáo Tổng cục Thuế số lượng rà soát bước đầu là 5.838 cơ sở kinh doanh.

Trong đó, có 2.410 cơ sở kinh doanh nhóm ngành lĩnh vực ăn uống, nhà hàng, tăng 49 trường hợp so với báo cáo Tổng cục Thuế (rà soát bước đầu là 2.361 cơ sở kinh doanh), đạt 100% chỉ tiêu phấn đấu theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, với số lượng hóa đơn đã xuất là 15.332.447 hóa đơn.

Đại diện Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, cơ quan thuế còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, về chính sách, quy định pháp lý hiện hành chưa có quy định bắt buộc về việc sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, vì vậy trong quá trình vận động, hướng dẫn NNT thay đổi phương thức quản lý kinh doanh. Đồng thời, việc sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền còn phát sinh các trường hợp ngại thay đổi, không đồng thuận, chỉ thực hiện khi luật quy định bắt buộc.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh chưa có ý thức chấp hành trong việc sử dụng, xuất hóa đơn khi giao dịch mua bán (đặc biệt các cơ sở kinh doanh ăn uống, dịch vụ) chỉ khi nào khách hàng có yêu cầu hóa đơn các cơ sở mới thực hiện xuất hóa đơn theo yêu cầu. Ngoài ra, do kinh phí tăng khi phải xuất nhiều hóa đơn nên một số cơ sở kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ, chưa chấp hành nghiêm túc việc triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Để khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền phát huy được hiệu quả trong hoạt động kinh tế hàng ngày, phục vụ lợi ích của người mua hàng, theo Cục Thuế TP. Hà Nội cần sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Trong đó, yêu cầu đặt ra là bổ sung sửa đổi quy định rõ đối tượng phải triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, quy định rõ việc xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng mà không được xuất hóa đơn tổng hợp cuối ngày./.

Thư Kỳ

Tin cùng chuyên mục

Thực hiện miễn giảm thuế, triệt để tiết kiệm chi

Thực hiện miễn giảm thuế, triệt để tiết kiệm chi

Tại phiên họp ngày 20/5 Kỳ họp thứ 7, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trình bày Báo cáo về kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023.
Kho bạc Nhà nước: Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2016/NĐ-CP

Kho bạc Nhà nước: Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2016/NĐ-CP

Bộ Tài chính đã giao Kho bạc Nhà nước dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2016/NĐ-CP với nhiều điểm mới.
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các công trình trọng điểm: Tháo gỡ nút thắt về mặt bằng và vật liệu

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các công trình trọng điểm: Tháo gỡ nút thắt về mặt bằng và vật liệu

Đến thời điểm hiện tại, các dự án giao thông trọng điểm quốc gia vẫn đang gặp khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu. Thực tế đòi hỏi các bộ, ngành và địa phương cần có giải pháp tháo gỡ, để đảm bảo tiến độ dự án, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Kho bạc Nhà nước: Quản lý tài sản công đảm bảo hiệu quả cao nhất

Kho bạc Nhà nước: Quản lý tài sản công đảm bảo hiệu quả cao nhất

Công tác quản lý tài sản công của hệ thống Kho bạc Nhà nước có vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước được an toàn, thông suốt.
Ngành thuế thu ngân sách tăng 10,7%

Ngành thuế thu ngân sách tăng 10,7%

Theo Tổng cục Thuế , tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng năm 2024 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 640.298 tỷ đồng, bằng 43% so với dự toán, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tin khác

Ngành Thuế nâng cấp ứng dụng eTax Mobile

Ngành Thuế nâng cấp ứng dụng eTax Mobile

Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng eTax Mobile phiên bản 3.1.3. Theo đó, cho phép tra cứu chi tiết các nguồn thu nhập; dự kiến số thuế nộp thừa, phải nộp sau quyết toán; tra cứu người phụ thuộc.
Ngành Hải quan thu ngân sách tháng 4 tăng 4,5%

Ngành Hải quan thu ngân sách tháng 4 tăng 4,5%

Tháng 4/2024, công tác thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan đạt kết quả khả quan với con số 34.992 tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng 3.
Xây dựng công cụ tổng hợp, báo cáo kết quả tổng kiểm kê tài sản công

Xây dựng công cụ tổng hợp, báo cáo kết quả tổng kiểm kê tài sản công

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 4590/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương về việc khảo sát phục vụ xây dựng công cụ tổng hợp, báo cáo kết quả tổng kiểm kê.
Nhiều bộ, ngành, địa phương chậm giải ngân vốn đầu tư công

Nhiều bộ, ngành, địa phương chậm giải ngân vốn đầu tư công

Đến thời điểm hiện tại có 21 bộ, cơ quan trung ương và 31 địa phương chưa phân bổ, hoặc phân bổ chưa hết kế hoạch vốn đầu tư công đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, có một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ vốn cho dự án sau ngày 30/12/2023, sai so với quy định.
TP. Hồ Chí Minh: Công khai thông tin 278 doanh nghiệp nợ thuế

TP. Hồ Chí Minh: Công khai thông tin 278 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa công bố thông tin doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ quý đầu năm 2024. Theo đó, có 278 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền thuế nợ và các khoản nợ ngân sách lên đến hơn 3.842 tỷ đồng.
Ngành Thuế tiên phong chuyển đổi số phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp

Ngành Thuế tiên phong chuyển đổi số phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp

Thời gian qua, ngành Thuế đã tiên phong trong chuyển đổi số, tạo thay đổi lớn về phương thức điều hành quản lý, quy trình làm việc; cùng với Bộ Tài chính hướng tới nền tài chính thông minh, góp phần công khai, minh bạch, phòng chống gian lận thuế; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Tiếp tục đề xuất giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm

Tiếp tục đề xuất giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm

Bộ Tài chính vừa có Tờ trình gửi Quốc hội về kết quả thực hiện việc giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Sau ngày 2/5, sẽ xử phạt khi chậm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân

Sau ngày 2/5, sẽ xử phạt khi chậm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân

Hạn chót cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 là ngày 02/5/2024. Nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày sẽ bị xử phạt từ 1-3 lần số tiền thuế trốn nộp...
Thanh Hóa: Nguồn thu từ dầu thô đạt hơn 5.200 tỷ đồng

Thanh Hóa: Nguồn thu từ dầu thô đạt hơn 5.200 tỷ đồng

Theo thông tin từ Cục Hải quan Thanh Hóa, tính đến 15/4/2024, đơn vị này đã thu nộp ngân sách nhà nước là hơn 6.208 tỷ đồng, đạt 45,81% chỉ tiêu được Bộ Tài chính giao, tăng 28,01% so với 2023. Nguồn thu từ dầu thô đạt 5.231,9 tỷ đồng, chiếm 84% tổng số thu ngân sách nhà nước của đơn vị.
Thu thuế từ thương mại điện tử tăng lên mức gần 100 nghìn tỷ đồng trong năm 2023

Thu thuế từ thương mại điện tử tăng lên mức gần 100 nghìn tỷ đồng trong năm 2023

Số liệu quản lý thuế trong 2 năm 2022 và 2023 ghi nhận kết quả thu thuế từ các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử năm sau cao hơn năm trước. Theo đó, năm 2022 doanh thu quản lý thuế là 3,1 triệu tỷ đồng với số thuế đã nộp là 83 nghìn tỷ đồng. Năm 2023, doanh thu quản lý thuế là 3,5 triệu tỷ đồng, số thuế đã nộp là 97 nghìn tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động