Tính đến thời điểm hiện tại, TP. Hà Nội có tới 379 chậm triển khai, trong đó có 30 dự án kiến nghị thu hồi (nhưng mới thu hồi được 10 dự án); 66 dự án chậm thực hiện thủ tục đầu tư theo quyết định đã phê duyệt, những dự án còn lại đã giao đất nhưng chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai.

Hà Nội: Xử lý “vấn nạn” lãng phí nguồn lực đất đai từ những dự án chậm triển khai
Hà Nội tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành để đẩy lùi vấn nạn lãng phí đất đai. Ảnh minh họa

Tình trạng các dự án chậm triển khai đã làm ảnh hưởng rất lớn đến việc đầu tư công nói chung và ảnh hưởng trực tiếp tới việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. Nguyên nhân được chỉ ra là do sự thiếu đồng bộ giữa Luật Đất đai với các luật liên quan (Luật Đấu thầu; Luật Nhà ở; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Đầu tư; Luật Xây dựng…

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý dứt điểm các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 805/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, chỉ đạo xử lý sau thanh tra đối với các dự án này.

Đoàn kiểm tra liên ngành gồm các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an thành phố, Thanh tra thành phố, Cục Thuế thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, chỉ đạo xử lý sau thanh tra đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm căn cứ quy định pháp luật về quy hoạch, đầu tư, đất đai, nghĩa vụ tài chính... xây dựng nguyên tắc giải quyết đối với các dự án chậm triển khai để tổng hợp báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố thống nhất về nguyên tắc tại kỳ họp tháng 3/2022.

Trên cơ sở các nguyên tắc được HĐND thành phố thống nhất, các sở, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và đoàn kiểm tra liên ngành thành phố có trách nhiệm kiểm tra, kết luận, đề xuất biện pháp xử lý cụ thể đối với từng dự án bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét chỉ đạo xử lý, báo cáo kết quả thực hiện với HĐND thành phố tại kỳ họp tháng 7/2022.

UBND TP. Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm rà soát danh sách các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai tại Kế hoạch 235/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND thành phố và các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai phát sinh đến thời điểm kiểm tra trên địa bàn để tổng hợp danh sách các dự án trước ngày 15/3/2022; chủ động phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường để rà soát, tổng hợp, thống nhất số liệu và xử lý.

Việc thiết lập đoàn kiểm liên ngành đã cho thấy rõ sự quyết tâm của Hà Nội trong việc xử lý “vấn nạn” lãng phí nguồn lực đất đai từ những dự án chậm triển khai./.