Phần mềm Quản lý TSKCHT giao thông đường bộ

Phần mềm Quản lý TSKCHT giao thông đường bộ

Là ứng dụng dịch vụ tài chính công nhằm hỗ trợ tối đa công tác tin học hóa quản lý tài sản hạ tầng giao thông đường bộ

Không xem được báo cáo công cụ dụng cụ

Không sửa, xóa được tài sản

Không sửa, xóa được tài sản

Sổ tài sản cố định hiển thị không đầy đủ số liệu

Sửa tài sản không có nút Lưu

Không xem được báo cáo 02A, 02B, 02C

Không xem được báo cáo kiểm kê tài sản

Khi nào nhập vào tài sản và khi nào nhập vào CCDC

Báo cáo kiểm kê tài sản hiển thị số liệu không đúng

Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước

Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước

Là ứng dụng dịch vụ tài chính công trực tuyến hỗ trợ Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố
1 2 3
Phiên bản di động