HỎI: Khi vào sửa tài sản không có nút Lưu?

ĐÁP: Có 02 nguyên nhân chính:

1. Do trình duyệt: người dùng cần kiểm tra lại trình duyệt xem đang sử dụng trình duyệt gì, có cập nhật phiên bản mới nhất cho trình duyệt chưa (nên sử dụng FireFox hoặc Chrome).

2. Do tài sản có nhiều hơn 01 biến động. (Cần thực hiện xóa hết các biến động khác của tài sản)