Ninh Bình: Khẩn trương giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2023, tỉnh Ninh Bình được Thủ tướng Chính phủ giao tổng số vốn đầu tư công là 6.450,2 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương trong nước là 1.342,6 tỷ đồng; vốn nước ngoài (ODA) là 84,39 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương là 5.023,2 tỷ đồng.

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng và là đòn bẩy giúp tăng trưởng nền kinh tế tại địa phương, ngay từ đầu năm, tỉnh Ninh Bình đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công. Đồng thời, thành lập Tổ công tác do chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đối với các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Ninh Bình: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 23% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao
Tỉnh Ninh Bình đang đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Ảnh: PV

Tổ công tác đã thường xuyên kiểm tra trực tiếp hiện trường và tổ chức các hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023, giải phóng mặt bằng và thi công các dự án…

Theo đó, tính đến hết tháng 4/2023, tổng số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 do địa phương quản lý đã giải ngân được 1.487 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương đạt 342 tỷ đồng, bằng 25,5% kế hoạch vốn; vốn cân đối ngân sách địa phương đạt 1.145 tỷ đồng, bằng 22,8% kế hoạch vốn giao. Theo thống kê của Bộ Tài chính, hiện Ninh Bình đang đứng thứ 17/63 tỉnh thành về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Nguồn vốn đã giải ngân chủ yếu tập trung vào các công trình dự án trọng tâm, quan trọng, có vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn 2021 - 2025 và những giai đoạn sau của tỉnh như: Tuyến đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn 1), tuyến đường T21, đường tỉnh ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B tỉnh Ninh Bình; tuyến đường kết nối Quốc lộ 12B với Quốc lộ 21B đoạn từ cầu Tu đến cầu Cọ, huyện Yên Mô…

Cũng theo báo cáo từ UBND tỉnh Ninh Bình về triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hiện tỉnh đã hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 3 dự án thuộc lĩnh vực y tế từ nguồn ngân sách trung ương với tổng mức đầu tư 137 tỷ đồng theo đúng danh mục, mức vốn đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo và giao kế hoạch vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh. Đồng thời, tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành việc phân bổ, giao kế hoạch đầu tư của chương trình và kế hoạch đầu tư năm 2023 cho từng dự án làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện chương trình.

Về triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), năm 2023, tổng vốn ngân sách nhà nước bố trí để thực hiện các chương này trên địa bàn tỉnh là 277,8 tỷ đồng, gồm: CTMTQG xây dựng nông thôn mới là 183,3 tỷ đồng; CTMTQG giảm nghèo bền vững 36,06 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách địa phương; CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 58,44 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Hiện tỉnh đã thông qua các đề án triển khai thực hiện và ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng CTMTQG trong giai đoạn 2021 - 2025.

Tỉnh Ninh Bình đã kịp thời phân bổ nguồn kinh phí cho các địa phương và các đơn vị có liên quan làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, thường xuyên đôn đốc các địa phương tập trung triển khai phân bổ cho các dự án, tiểu dự án, nội dung, hoạt động thành phần của các CTMTQG./.

Vân Hà

Tin cùng chuyên mục

Giảm áp lực giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm

Giảm áp lực giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân của cả nước đang tăng theo chiều hướng tích cực nhưng áp lực giải ngân trong những tháng còn lại cũng rất lớn khi còn tới hơn 50% số vốn cần phải được đưa vào xã hội từ giờ đến cuối năm. Là cơ quan thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn, Kho bạc Nhà nước đang dốc toàn lực cho công tác này.
Lập kế hoạch chi tiết thực hiện các dự án đầu tư công

Lập kế hoạch chi tiết thực hiện các dự án đầu tư công

Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, cơ quan phải cố gắng quyết liệt hơn; lập kế hoạch chi tiết thực hiện các dự án đầu tư, trong đó phân định rõ trách nhiệm của người đứng đầu; lựa chọn tư vấn có đủ năng lực.
Để đầu tư công hiệu quả cần phải sửa đổi, bổ sung một số chế tài

Để đầu tư công hiệu quả cần phải sửa đổi, bổ sung một số chế tài

Cho ý kiến về xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số quy định để sát thực tế hơn.
Tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài: Sẽ sửa đổi, bổ sung một số quy định để quản lý, sử dụng hiệu quả hơn

Tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài: Sẽ sửa đổi, bổ sung một số quy định để quản lý, sử dụng hiệu quả hơn

Sau một thời gian thực hiện, Nghị định số 166/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài đã bộ lộ nhiều bất cập, hạn chế. Theo đó, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định bổ sung, sửa đổi một số quy định về lĩnh vực này.
Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025: Vẫn còn tình trạng bố trí vốn chưa phù hợp

Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025: Vẫn còn tình trạng bố trí vốn chưa phù hợp

Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của một số bộ, ngành, địa phương vẫn còn một số bất cập, phân bổ vốn còn chưa phù hợp, nên tình trạng xin trả lại vốn, điều chỉnh vốn vẫn xảy ra... Đây là những thông tin tại báo cáo số 9349/BTC-ĐT của Bộ Tài chính đánh giá giữa kỳ về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tin khác

Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công để thúc đẩy giải ngân tại Hải Dương

Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công để thúc đẩy giải ngân tại Hải Dương

Tỉnh Hải Dương vừa thống nhất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 để thúc đẩy tiến độ giải ngân tại địa phương.
Hơn 9.355 tỷ đồng vốn đầu tư công đang được đề nghị điều chỉnh giảm

Hơn 9.355 tỷ đồng vốn đầu tư công đang được đề nghị điều chỉnh giảm

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã có văn bản đề nghị cắt giảm kế hoạch năm 2023 với số tiền trên 9.355 tỷ đồng.
Sẽ có quy trình xác định giá khởi điểm cụ thể khi bán đấu giá trụ sở làm việc

Sẽ có quy trình xác định giá khởi điểm cụ thể khi bán đấu giá trụ sở làm việc

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định cụ thể về quy trình xác định giá khởi điểm khi bán đấu giá trụ sở làm việc.
Bộ Tài chính báo cáo tiến độ giải ngân vốn của các dự án trọng điểm quốc gia

Bộ Tài chính báo cáo tiến độ giải ngân vốn của các dự án trọng điểm quốc gia

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, các dự án trọng điểm quốc gia đều đang nỗ lực để thực hiện giải ngân vốn đầu tư theo đúng tiến độ.
Nâng cao công tác quản lý, sử dụng tài sản công thông qua việc hoàn thiện cơ chế

Nâng cao công tác quản lý, sử dụng tài sản công thông qua việc hoàn thiện cơ chế

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đang được Bộ Tài chính trình Chính phủ. Việc xây dựng nghị định nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, bổ sung các quy định về các vấn đề chưa có quy định điều chỉnh, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công được tiết kiệm, hiệu quả.
Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng tăng nhiều so với cùng kỳ

Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng tăng nhiều so với cùng kỳ

Mặc dù tỷ lệ giải ngân 8 tháng của cả nước đã tăng rất nhiều so với cùng kỳ, tuy nhiên, để giải ngân đạt từ 95% trở lên kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao khi hết năm vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Do đó, Bộ Tài chính tiếp tục kiến nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.
Kho bạc Nhà nước yêu cầu nâng cao kiểm soát chi giúp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước yêu cầu nâng cao kiểm soát chi giúp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước vừa có Công văn số 4930/KBNN-KSC gửi các đơn vị kho bạc trực thuộc và Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.
Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 76% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao

Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 76% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao

Dự kiến đến hết tháng 8/2023, TP. Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 trên 10.223 tỷ đồng, đạt trên 76% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Với tỷ lệ này, Hải Phòng đã vươn lên đứng đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao.
Khánh Hòa: Gần 40% vốn cân đối ngân sách địa phương chưa phân bổ

Khánh Hòa: Gần 40% vốn cân đối ngân sách địa phương chưa phân bổ

Năm 2023, kế hoạch vốn đầu tư công nguồn cân đối ngân sách địa phương của tỉnh Khánh Hòa được Thủ tướng Chính phủ giao trên 5.036 tỷ đồng, dự kiến đến hết tháng 8/2023, tỉnh Khánh Hòa mới phân bổ được hơn 3.173 tỷ đồng, đạt trên 63% kế hoạch được giao.
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh

Để đẩy nhanh kết quả giải ngân đầu tư công vốn nước ngoài năm 2022 và năm 2023, UBND TP. Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.
Xem thêm
Phiên bản di động