Quảng Ngãi: Đặt mục tiêu thu 3.318 tỷ đồng từ đất trong năm 2022
Quảng Ngãi đặt mục tiêu thu 3.318 tỷ đồng từ nguồn sử dụng đất trong năm 2022. Ảnh TL

Theo báo cáo từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, những năm trước, tỉnh đề ra số thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất khá lớn, nhưng việc thực hiện chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân là do chưa giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, địa phương, chưa có phương án khả thi.

Trong giai đoạn 2017-2020, Quảng Ngãi nở rộ các dự án nhà ở, khu dân cư, tập trung nhiều nhất ở địa bàn TP Quảng Ngãi và 2 huyện Tư Nghĩa và Sơn Tịnh. Tình trạng loạn dự án khu dân cư, khu đô thị không chỉ gây nhiều dư luận không hay ở địa phương, mà còn làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và phát triển kinh tế- xã hội ở tỉnh này.

Vì vậy vào đầu năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành văn bản chấm dứt hiệu lực 296 dự án khu dân cư đã cấp phép cho các tổ chức và doanh nghiệp nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ khảo sát đầu tư.

Hiện, Quảng Ngãi đang áp dụng thí điểm hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để làm dự án khu dân cư, khu đô thị đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Mục đích nhằm tạo nên sự công bằng, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh hơn; thu hút và tìm kiếm nhà đầu tư có đủ thực lực để thực hiện dự án; hạn chế tối đa những nhà đầu tư yếu kém, gây dư luận không hay như thời gian qua.

Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi đề ra mục tiêu, trong năm 2022, kế hoạch dự kiến thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh là 3.318 tỷ đồng. Trong đó nhiều nhất là thu từ dự án đấu giá quyền sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý 2.525 tỷ đồng, dự án bất động sản đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước 575 tỷ đồng và từ dự án đấu giá quyền sử dụng đất do UBND cấp huyện quản lý 217 tỷ đồng.

Trách nhiệm thu của cấp tỉnh có 23 dự án, được đưa vào thu tiền sử dụng đất trong năm 2022, được chia theo lộ trình, gắn với dự án cụ thể, kéo dài từ quý I đến quý III/2022. Trong đó, quý I tổ chức thu tiền sử dụng đất của 8 dự án, quý II thu của 7 dự án và quý III thu của 8 dự án./.