Quảng Ninh: Kiểm soát chặt chẽ các loại thuế, phí của vật liệu thi công các công trình sử dụng ngân sách
Quảng Ninh kiểm soát chặt chẽ các loại thuế, phí của vật liệu thi công các công trình sử dụng ngân sách. Ảnh TL minh họa

Cụ thể, tại văn bản, UBND tỉnh Quảng Ninh giao chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của vật liệu xây dựng sử dụng trong các công trình xây dựng được giao làm chủ đầu tư.

Đồng thời, các chủ đầu tư dự án kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ về nguồn gốc vật liệu là đất, cát, đá, sỏi... sử dụng san lấp mặt bằng và để thi công trình trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do nhà thầu cung cấp trong quá trình công trình hoặc trước khi quyết toán A-B và trình hồ sơ quyết toán về cơ quan thẩm tra quyết toán. Khi hồ sơ, tài liệu chứng minh do nhà thầu cung cấp chưa rõ ràng, đầy đủ, chủ đầu tư có văn bản yêu cầu nhà thầu cung cấp bổ sung và khi nộp hồ sơ quyết toán phải báo cáo rõ việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với vật liệu san lấp và vật liệu thi công công trình.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc về thủ tục hồ sơ cấp phép khai thác, đối chiếu hóa đơn..., chủ đầu tư có văn bản gửi các cơ quan chuyên ngành để phối hợp xử lý. Trường hợp quá thẩm quyền, báo cáo người quyết định phê duyệt dự án xem xét quyết định.

Theo đánh giá từ UBND tỉnh Quảng Ninh, đây là một giải pháp hữu hiệu nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án và tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc nộp các loại thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác đối với khoáng sản là đất, cát, đá, sỏi... sử dụng làm vật liệu san lấp để thi công các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đảm bảo tránh thất thu ngân sách và đúng các quy định hiện hành trong công tác quyết toán dự án hoàn thành./.