Sửa Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng tới chống xói mòn cơ sở thuế, tăng nguồn thu

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, đang có những "kẽ hở" dễ bị các công ty đa quốc gia khai thác để giảm thiểu nghĩa vụ thuế, gây xói mòn cơ sở thuế. Do đó, cần rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để một mặt không làm xói mòn cơ sở thuế, mặt khác vẫn đạt được các mục tiêu trong thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đảm bảo tính hấp dẫn của môi trường đầu tư trong nước.
Sửa luật hướng tới chống xói mòn cơ sở thuế, tăng nguồn thu
Những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành cứ điểm sản xuất một số mặt hàng công nghệ cao của thế giới. Ảnh: TL

Phù hợp với thông lệ quốc tế

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sửa đổi, gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Tại dự thảo, Bộ Tài chính đã bổ sung các quy định liên quan đến chính sách thuế TNDN để thực hiện Trụ cột 2 về thuế tối thiểu toàn cầu.

Bộ Tài chính cho biết, hội nhập kinh tế quốc tế là một xu hướng tất yếu. Quá trình số hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế trong thời gian qua đã có nhiều bước phát triển nhanh, mạnh và đã tác động mạnh mẽ tới kinh tế và đời sống toàn cầu.

Tuy nhiên, chính sách thuế TNDN ở nhiều quốc gia đang có những kẽ hở dễ bị các công ty đa quốc gia khai thác để giảm thiểu nghĩa vụ thuế, nhất là trong việc chuyển lợi nhuận từ những quốc gia vùng, lãnh thổ có mức thuế suất cao sang những nơi có mức thuế suất thấp hơn, gây xói mòn cơ sở thuế và thất thoát nguồn thu ngân sách.

Để ứng phó với tình trạng này, bên cạnh việc tích cực ký kết các hiệp định thuế song phương giữa các nước, gần đây, nhiều sáng kiến thuế quốc tế đa phương đã được xây dựng và tổ chức thực thi trên thực tế nhằm chống lại các hành vi trốn, tránh thuế của các công ty đa quốc gia.

"Thuế tối thiểu toàn cầu góp phần tăng nguồn thu từ thuế, hạn chế các hiện tượng trốn, tránh thuế, chuyển giá…, của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Việt Nam có thể tận dụng nguồn thu tăng thêm từ việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu để tăng cường đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh" - TS. Cấn Văn Lực.

Trong đó, đáng chú ý là Diễn đàn hợp tác toàn cầu về Chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) và Giải pháp hai trụ cột đã được 139 thành viên của diễn đàn này thông qua, vào tháng 10/2021. Hiện nay, nước ta đã trở thành thành viên của diễn đàn này (Diễn đàn IF).

Bộ Tài chính cho biết, nhiều quốc gia trên thế giới đã phê duyệt và đồng ý tham gia Trụ cột 2 về thuế tối thiểu toàn cầu như một biện pháp để đảm bảo quyền thu thuế và ngăn chặn tình trạng xói mòn cơ sở thuế. Việt Nam đã đồng ý tham gia Trụ cột 2. Theo đó, chính sách thuế TNDN cũng cần được rà soát để sửa đổi cho phù hợp, đảm bảo quyền đánh thuế của nước ta khi tham gia trụ cột này.

Bên cạnh đó, là quốc gia đang phát triển, nhu cầu thu hút nguồn vốn từ bên ngoài là rất lớn, việc các nước tham gia và thực hiện Trụ cột 2 sẽ có nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả của chính sách ưu đãi thuế TNDN mà nước ta đang áp dụng.

Chính vì vậy, Bộ Tài chính cho rằng, cần phải rà soát để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TNDN để một mặt không làm xói mòn cơ sở thuế; mặt khác vẫn đạt được các mục tiêu trong thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đảm bảo tính hấp dẫn của môi trường đầu tư trong nước.

Giữ quyền đánh thuế, bảo vệ quyền lợi quốc gia

Theo Bộ Tài chính, việc bổ sung quy định tại dự luật để có giải pháp phù hợp để giữ lại quyền đánh thuế cho Việt Nam trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới triển khai áp dụng Trụ cột 2 về thuế tối thiểu toàn cầu. Đồng thời, các quy định này tạo ra nguồn thu cho ngân sách nhà nước để đảm bảo nguồn lực cho việc triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp giữ chân các nhà đầu tư hiện hữu và thu hút nhà đầu tư mới, đảm bảo bình đẳng giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Bộ Tài chính cho biết, với khung khổ chính sách thuế TNDN của Việt Nam như hiện hành và trong bối cảnh nhiều quốc gia, bao gồm cả những quốc gia đầu tư ra bên ngoài và những quốc gia nhận đầu tư từ bên ngoài, đã và đang có những động thái trong việc đưa ra các sách liên quan đến Trụ cột 2 thì tác động của Trụ cột 2 đối với Việt Nam là khá rõ ràng.

Trong đó, nổi lên hai vấn đề là quyền đánh thuế của Việt Nam khi các quốc gia khác thực hiện Trụ cột 2 và hiệu quả của các chính sách thu hút đầu tư qua chính sách ưu đãi về thuế TNDN mà Việt Nam đang áp dụng. Đây là hai vấn đề có quan hệ với nhau và Việt Nam cần nghiên cứu một cách tổng thể để có các ứng phó, điều chỉnh chính sách phù hợp, không chỉ riêng về chính sách thuế TNDN mà còn cả các chính sách về hỗ trợ đầu tư ngoài thuế theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định để áp dụng thuế bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT) nhằm đảm bảo phù hợp với các quy tắc theo hướng dẫn của OECD để thu thuế bổ sung đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng của thuế tối thiểu toàn cầu và đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN ở Việt Nam.

Cùng đó, cũng bổ sung nguyên tắc nộp bổ sung thuế đối với các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu theo nguyên tắc của Quy định tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu (IIR) để giành quyền đánh thuế với tư cách là quốc gia của công ty mẹ thực hiện đầu tư ra nước ngoài.

Nêu quan điểm về vấn đề này, chuyên gia kinh tế, TS. Cấn Văn Lực cho rằng, việc tham gia triển khai thuế tối thiểu toàn cầu góp phần tăng cường hội nhập quốc tế của Việt Nam nói chung, cải cách hệ thống thuế theo hướng phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế nói riêng./.

GS.TSKH NGUYỄN MẠI - CHỦ TỊCH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP FDI:

Tạo môi trường kinh doanh và đầu tư hấp dẫn hơn

Trong 10 năm qua, thuế suất trung bình thuế thu nhập doanh nghiệp của khu vực đã giảm từ mức trung bình 25,1% năm 2010 xuống còn 21,7% năm 2020: mức thuế suất trung bình thuế TNDN thực nộp giảm 9,4 điểm phần trăm; ASEAN trở thành một trong những khu vực có mức thuế TNDN thực nộp sau ưu đãi thuế thấp nhất trên thế giới.

Sửa luật hướng tới chống xói mòn cơ sở thuế, tăng nguồn thu

Nước ta đang được các tổ chức quốc tế, nhiều quốc gia, nhà đầu tư đánh giá là có lợi thế to lớn đối với trong thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành cứ điểm sản xuất một số mặt hàng công nghệ cao của thế giới.

Dự kiến đầu năm 2024, cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu do OECD khởi xướng sẽ được thực thi. Việc Việt Nam áp dụng cơ chế Thuế tối thiểu toàn cầu đáp ứng đòi hỏi chính đáng của các tập đoàn kinh tế lớn đang sản xuất và kinh doanh, cũng như các nhà đầu tư tiềm năng thì sẽ làm cho lợi thế vốn có như: ổn định chính trị, ổn định kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng cao, chuyển sang kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và bền vững, kinh tế số, doanh nghiệp số, chính phủ số của Việt Nam ngày càng được nâng cao, môi trường kinh doanh và đầu tư hấp dẫn hơn.

Ông THOMAS MCCLELLAND - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC DELOITTE VIỆT NAM:

Sớm đưa ra những cải cách hợp lý và kịp thời

Tác động của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu đến Việt Nam đã là rất rõ ràng, thể hiện rõ nhất trong 2 lĩnh vực: thuế và thu hút đầu tư nước ngoài.

Sửa luật hướng tới chống xói mòn cơ sở thuế, tăng nguồn thu

Về thuế, trong trường hợp Việt Nam không có những hành động ngay hoặc chậm trễ trong việc triển khai thuế tối thiểu toàn cầu, Việt Nam sẽ bỏ lỡ cơ hội giành quyền đánh thuế, vì khi đó các quốc gia đầu tư thuộc khối EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác sẽ thực hiện thu thuế bổ sung theo các nguyên tắc Trụ cột 2. Ngoài ra, Việt Nam cũng có thể không thu được phần thuế bổ sung, nếu phát sinh của các tập đoàn của Việt Nam có đầu tư ra nước ngoài.

Tuy nhiên, thuế tối thiểu toàn cầu cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài của các chính sách ưu đãi thuế hiện tại của Việt Nam cho các tập đoàn đa quốc gia thuộc phạm vi áp dụng. Do đó, Việt Nam cần có những cải cách hợp lý và kịp thời về chính sách ưu đãi thuế, trong trường hợp các đối thủ cạnh tranh là các quốc gia đang thu hút và nhận đầu tư nước ngoài cân nhắc các biện pháp và chính sách ưu đãi đầu tư thuận lợi để thích ứng./.

T/H

Tin cùng chuyên mục

Cục Thuế TP. Hà Nội: Chủ động các phương án thu ngân sách năm 2024

Cục Thuế TP. Hà Nội: Chủ động các phương án thu ngân sách năm 2024

Trong năm 2024, Cục Thuế TP.Hà Nội sẽ hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn để doanh nghiệp, người nộp thuế để xây dựng các kịch bản thu ngân sách nhà nước (NSNN) phù hợp với từng thời kỳ.
TP. Hồ Chí Minh: Xử lý nhanh hàng hóa tồn đọng tại sân bay, cảng biển

TP. Hồ Chí Minh: Xử lý nhanh hàng hóa tồn đọng tại sân bay, cảng biển

Do hàng hóa tồn đọng tại các cảng biển, sân bay trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh những tháng đầu năm tăng vọt, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh tập trung xử lý nhằm tránh gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa.
Hải quan lên kế hoạch triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024

Hải quan lên kế hoạch triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Kế hoạch thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024.
TP.Hồ Chí Minh sẽ bán đấu giá hơn 5.000 nhà, đất công

TP.Hồ Chí Minh sẽ bán đấu giá hơn 5.000 nhà, đất công

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (HCM) vừa có báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2024, trong đó có việc quản lý quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.
Xây dựng chương trình hỗ trợ người nộp thuế trong tháng cao điểm quyết toán thuế

Xây dựng chương trình hỗ trợ người nộp thuế trong tháng cao điểm quyết toán thuế

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 522/TCT-TTHT gửi cục thuế các tỉnh, thành phố về hỗ trợ quyết toán thuế. Tại công văn này, Tổng cục Thuế chỉ đạo các cục thuế tổng hợp các vấn đề phát sinh, vướng mắc của người nộp thuế trong thời gian vừa qua để biên soạn tài liệu hướng dẫn rõ ràng, trong đó lưu ý về các lỗi sai sót mà người nộp thuế có thể mắc phải khi thực hiện thủ tục quyết toán thuế; đăng tải nội dung hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Tin khác

Đầu năm 2024, giải ngân vốn đầu tư công đã có tín hiệu tích cực

Đầu năm 2024, giải ngân vốn đầu tư công đã có tín hiệu tích cực

Để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng năm 2024 và ổn định đời sống kinh tế - xã hội, từng bộ, ngành tập trung giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, ổn định vĩ mô.
Quy định bảng giá đất được xây dựng hàng năm

Quy định bảng giá đất được xây dựng hàng năm

Mới đây, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Đất đai và Luật Các tổ chức tín dụng vừa được Quốc hội Khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5.
Cục Thuế Thái Nguyên quyết liệt thu ngân sách ngay từ đầu năm

Cục Thuế Thái Nguyên quyết liệt thu ngân sách ngay từ đầu năm

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024, sáng ngày 15/2, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ thu ngân sách.
Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm

Giải ngân vốn đầu tư công luôn là vấn đề được đặc biệt quan tâm nhiều trong năm qua, bởi đây là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước. Năm 2023, với hàng loạt các chỉ đạo và đốc thúc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, công tác giải ngân vốn đầu tư công đã “nóng” ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm.
Người dân, doanh nghiệp đánh giá cao chuyển đổi số của ngành Tài chính

Người dân, doanh nghiệp đánh giá cao chuyển đổi số của ngành Tài chính

Bộ Tài chính đã có những bước đi chủ động, tích cực ngay từ thời kỳ đầu phát triển chính phủ điện tử, nghiên cứu các sản phẩm, thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số theo lộ trình chung của Chính phủ và đạt nhiều kết quả tích cực. Những kết quả trong chuyển đổi số của ngành Tài chính được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao.
Đã có khung pháp lý để triển khai các dự án đầu tư theo hợp đồng BT tại TP.Hồ Chí Minh

Đã có khung pháp lý để triển khai các dự án đầu tư theo hợp đồng BT tại TP.Hồ Chí Minh

Nghị định số 11/2024/NĐ-CP (Nghị định 11) quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh của Chính phủ vừa ban hành sẽ là khung pháp lý làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hợp đồng BT tại TP. Hồ Chí Minh.
Tuyên Quang: Thu nội địa tăng hơn 56% trong tháng 1/2024

Tuyên Quang: Thu nội địa tăng hơn 56% trong tháng 1/2024

Trong tháng 1/2024, Cục thuế tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện tốt việc tuyên truyền và hướng dẫn người nộp thuế các chính sách thuế mới..., từ đó thu nội địa trên địa bàn tỉnh tăng 56,36% so với cùng kỳ năm 2023.
104,8 triệu hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền

104,8 triệu hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền

Theo nhận định của Tổng cục Thuế, với việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền, ngành Thuế đã và đang góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, phương thức quản lý, tổ chức thực hiện của cơ quan thuế theo hướng tự động nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, gi
Tháng 1/2024, giải ngân vốn đầu tư công đạt 2,46% kế hoạch

Tháng 1/2024, giải ngân vốn đầu tư công đạt 2,46% kế hoạch

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về ước tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước tháng 1/2024. Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân cao hơn cùng kỳ năm trước.
Hai phương pháp định giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

Hai phương pháp định giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. Trong đó, dự thảo đề xuất phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá quy định tại Thông tư này bao gồm 02 phương pháp định giá là phương pháp chi phí và phương pháp so sánh.
Xem thêm
Phiên bản di động