Quản lý, sử dụng tài sản công 6 tháng đầu năm đã có chuyển biến rõ rệt

Quản lý, sử dụng tài sản công 6 tháng đầu năm đã có chuyển biến rõ rệt

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, nhận thức và thực tiễn thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các bộ, ngành, địa phương đã có chuyển biến tích cực, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước ước đạt 875,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54% dự toán

6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước ước đạt 875,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54% dự toán

Theo Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm thu ngân sách nhà nước ước đạt 875,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54% dự toán. Từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính sẽ triển khai nhiều giải pháp, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định.
Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước

Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho thấy, uớc tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 6 tháng đầu năm mới đạt 27,75% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021 (trên 29%).
    Trước         Sau    
Phiên bản di động