Đẩy nhanh thời gian chuẩn bị đầu tư cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025

Đẩy nhanh thời gian chuẩn bị đầu tư cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh thời gian chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2 (thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng), bảo đảm đến tháng 12/2022 khởi công và hoàn thành dự án vào năm 2025.
Huy động nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng giao thông

Huy động nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng giao thông

Để bảo đảm triển khai thành công và sớm hoàn thành Dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ kiến nghị triển khai đầu tư công toàn bộ 12 dự án thành phần, sau khi hoàn thành sẽ tổ chức thu phí hoặc nhượng quyền thu phí để thu hồi vốn nhà nước. Đây cũng là một hình thức huy động nguồn lực xã hội để tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng nói chung và hạ tầng giao thông nói riêng.
Gỡ khó đẩy nhanh tiến độ các dự án PPP cao tốc Bắc - Nam

Gỡ khó đẩy nhanh tiến độ các dự án PPP cao tốc Bắc - Nam

Hiện tại, 3 dự án cao tốc Bắc – Nam thành phần đầu tư theo hình thức đối tác công - tư là: Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo đang gặp nhiều khó khăn về thu xếp vốn tín dụng.
Ninh Bình: Bàn giao 100% mặt bằng “sạch” phục vụ dự án cao tốc Bắc – Nam

Ninh Bình: Bàn giao 100% mặt bằng “sạch” phục vụ dự án cao tốc Bắc – Nam

Đến nay, tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành sớm công tác giải phóng mặt bằng, giao 100% mặt bằng “sạch” cho đơn vị thi công dự án đường cao tốc Bắc – Nam.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động