Môi trường kinh doanh Việt Nam kỳ vọng hứa hẹn tiềm năng tăng trưởng

Môi trường kinh doanh Việt Nam kỳ vọng hứa hẹn tiềm năng tăng trưởng

Đây là đánh giá của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và cho biết sẽ mở rộng kinh doanh trong 1 - 2 năm tới tại Việt Nam.
Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu: Doanh nghiệp FDI yên tâm về môi trường pháp lý

Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu: Doanh nghiệp FDI yên tâm về môi trường pháp lý

Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu thể hiện sự chủ động của Việt Nam trong việc tuân thủ và áp dụng những quy định quốc tế về thuế. Theo chuyên gia, trước mắt việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu có thể ảnh hưởng tới thu hút FDI tại Việt Nam, nhưng về lâu dài, điều này sẽ tác động tích cực tới môi trường kinh doanh tại Việt Nam.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động