Đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công để công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản

Đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công để công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 11504/BTC- QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương về việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.
Báo cáo tài chính nhà nước: Cần nhanh chóng tổng hợp thông tin đầy đủ về tài sản kết cấu hạ tầng

Báo cáo tài chính nhà nước: Cần nhanh chóng tổng hợp thông tin đầy đủ về tài sản kết cấu hạ tầng

Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) đang kiến nghị các đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (hàng không, hàng hải, đường sắt quốc gia, đường thủy nội địa, hạ tầng thủy lợi) cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công làm cơ sở xây dựng báo cáo tài chính nhà nước hoàn chỉnh.
Kịch bản nào đối với thị trường bất động sản năm 2022?

Kịch bản nào đối với thị trường bất động sản năm 2022?

Các chuyên gia cho rằng, năm 2022, nhiều khả năng bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục tỏa sáng. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng vẫn lo ngại hiện tượng "sốt giá" bất động sản trong năm 2022 và cần có nhiều giải pháp kịp thời như đẩy mạnh công khai thông tin về quy hoạch để hạn chế hiện tượng này.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động