Kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí

Kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí

Thực hiện chính sách thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các bộ, ngành, địa phương đã kiên quyết cắt giảm nhiều khoản chi ngân sách nhà nước không cần thiết như chi cho hội họp, tiếp khách… Do đó, ngân sách nhà nước đã tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng.
Năm 2021: Tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước là 72.068 tỷ đồng

Năm 2021: Tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước là 72.068 tỷ đồng

Việc triển khai, thực hiện quyết liệt, hiệu quả quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước năm 2021 là 72.068 tỷ đồng, một số địa phương có kết quả cao trong tiết kiệm kinh phí ngân sách.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động