Vĩnh Phúc: Quyết tâm đưa tỷ lệ giải ngân tăng cao

Vĩnh Phúc: Quyết tâm đưa tỷ lệ giải ngân tăng cao

Nhờ thực hiện nghiêm, có hiệu quả các giải pháp, tính đến hết tháng 7 vừa qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã giải ngân được gần 4.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 50% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt gần 40% tổng kế hoạch vốn năm 2023 của tỉnh.
Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công cao hơn cùng kỳ năm trước

Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công cao hơn cùng kỳ năm trước

3 tháng đầu năm, TP. Hải Phòng ước giải ngân vốn đầu tư công đạt 14,7% tổng kế hoạch vốn và đạt 24,6% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Hải Phòng đang có những chuyển biến tích cực ngay từ quý đầu của năm và cao hơn so với cùng kỳ năm trước.
Giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 không đạt như kỳ vọng

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 không đạt như kỳ vọng

Trước những ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, giải ngân vốn đầu tư công được coi là đòn bẩy thúc đẩy phục hồi nền kinh tế. Theo đó, trong năm 2022, cả hệ thống chính trị đã nỗ lực đưa nguồn vốn đầu tư công vào trong xã hội.
Quảng Nam đưa ra giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cho năm 2023

Quảng Nam đưa ra giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cho năm 2023

Tỉnh Quảng Nam đã đưa ra giải pháp phải số hóa cơ sở dữ liệu đất đai để tạo sự đồng bộ, thống nhất, từ đó đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy việc giải ngân vốn đầu tư công cho năm 2023.
Tỉnh Thừa Thiên Huế nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công trong 2 tháng cuối năm

Tỉnh Thừa Thiên Huế nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công trong 2 tháng cuối năm

Chỉ còn rất ít thời gian nữa để giải ngân trong khi lượng vốn đầu tư cần giải ngân còn rất nhiều. Do đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đang đẩy mạnh các giải pháp đã đề ra để thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đặc biệt, tỉnh đã hối thúc việc thực hiện giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng để tạo thuận lợi nhất cho công tác giải ngân.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động