Hỏi: Tôi đã truy cập vào đường link http://ctns.gov.vn và được cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu tại sao lại không truy cập được vào Phần mềm?

Trả lời: Để đăng nhập vào Phần mềm này bạn chú ý ngoài việc lựa chọn đúng đường link, tên đăng nhập và mật khẩu thì bạn phải lưu ý phải đánh đúng tên đơn vị làm việc (ví dụ bạn là đơn vị làm việc thuộc Tỉnh Quảng Ninh bạn phải chọn đơn vị làm việc là Tỉnh Quảng Ninh).