Ngành dịch vụ dẫn đầu tăng trưởng

Theo báo cáo của Cục Thống kê, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 198.566 tỷ đồng, đạt 55,7% dự toán, tăng 20,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 138.366 tỷ đồng (bằng 55,7% dự toán), tăng 19%; thu từ dầu thô 6.807 tỷ đồng (bằng 79,6% dự toán), tăng 6,8%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 60.200 tỷ đồng (bằng 55,7% dự toán), tăng gần 25% so với cùng kỳ.

TP. Hồ Chí Minh: GRDP 6 tháng đầu năm tăng 5,46%
ảnh: T.L

Dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến sự tăng trưởng của nhiều ngành nghề. Nhưng nhờ có nhiều giải pháp ứng phó linh hoạt của các cấp, ngành, địa phương, khu vực thương mại dịch vụ đã giúp cho sự tăng trưởng chung khá ấn tượng của thành phố. Cụ thể, khu vực thương mại dịch vụ có mức tăng đến 5,86% (trong khi cùng kỳ năm trước tăng 0,67%). Trong đó, 3 ngành dịch vụ có mức tăng trưởng lớn gồm: thương nghiệp tăng 6,01% so với cùng kỳ; vận tải kho bãi tăng 5,73%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 8,22%. Bên cạnh đó, giá trị tăng thêm của 9 ngành dịch vụ trọng yếu chiếm hơn 58% trong GRDP và 91,3% trong khu vực dịch vụ.

Kế đến là ngành công nghiệp, mặc dù chỉ đóng góp 0,8% vào mức tăng trưởng chung của kinh tế thành phố, nhưng 6 tháng đầu năm vẫn đạt mức tăng trưởng 4,16%, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cũng cho thấy ngành công nghiệp đang có dấu hiệu hồi phục. Cùng đó, hoạt động thương mại, bán lẻ đạt tăng trưởng cao. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng ước đạt 541.685 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Riêng ngành xây dựng tăng trưởng chỉ 0,98%, thấp hơn so với cùng kỳ (1,17%) vì các dự án thi công bị gián đoạn, nguồn cung sản phẩm nhà ở hạn chế, giá vật liệu xây dựng tăng.

Cũng theo báo cáo của Cục Thống kê thành phố, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn xuất qua cảng thành phố (kể cả dầu thô) 6 tháng ước đạt 20.344 triệu USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Có 5 nhóm hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 75% tổng kim ngạch xuất khẩu gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 7,7 tỷ USD (chiếm 38,1%); nhóm hàng hóa khác đạt 3,6 tỷ USD (chiếm 17,9%); thứ 3 là hàng dệt may đạt 1,6 tỷ USD (chiếm 8,1%); máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 1,13 tỷ USD (chiếm 5,5%); hàng giày dép đạt 1,1 tỷ USD (chiếm 5,4%).

Vốn FDI giảm mạnh

Báo cáo cũng nêu rõ, nếu như số doanh nghiệp thành lập mới cũng như vốn đăng ký của doanh nghiệp tăng mạnh thì trong 6 tháng đầu năm hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của TP.Hồ Chí Minh lại giảm khá sâu so với cùng kỳ.

Theo đó, đến cuối tháng 6/2021 toàn thành phố có 18.441 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 310.988 tỷ đồng. Tăng 3,8% về số lượng nhưng đặc biệt về vốn đăng ký tăng đến 39,2%. Trong đó, 9 ngành dịch vụ chủ yếu có số lượng doanh nghiệp thành lập mới cao, lên đến 13.513 doanh nghiệp (chiếm 73,2%) và số vốn đăng ký đạt 197.764 tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ.

Ngược lại, hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 6 tháng thu hút được 262 dự án mới với tổng vốn đăng ký đạt 264,4 triệu USD; 75 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn 475,3 triệu USD; 1.040 lượt nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị đạt 686 triệu USD. Như vậy, tổng cộng vốn đăng ký cấp phép mới, vốn điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần chỉ đạt 1,426 tỷ USD, giảm gần 30% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện ước đạt 185.975 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 6% (cùng kỳ năm trước giảm 10,1%) và bằng 27,3% GRDP, bao gồm: vốn khu vực nhà nước đạt 23.850 tỷ đồng, khu vực ngoài nhà nước đạt 135.359 tỷ đồng, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 26.766 tỷ đồng.

Tổng hợp kết quả về giải ngân vốn đầu tư công, tỷ lệ giải ngân 6 tháng qua vẫn ở mức khiêm tốn đạt 25% kế hoạch vốn giao (cùng kỳ năm trước đạt 22%), tương đương 9.090 tỷ đồng, trong khi chỉ tiêu đặt ra là trên 50%./.