Vừa qua, UBND TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) hỗ trợ khẩn cấp gần 28.000 tỷ đồng và 142.000 tấn gạo cho người nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

TP. Hồ Chí Minh phải tự chủ động nguồn để hỗ trợ người dân
TP. Hồ Chí Minh phải tự chủ động nguồn để hỗ trợ người dân. Ảnh TL

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, ngày 17/8/2021, UBND TP. Hồ Chí Minh có Văn bản số 2729/UBND-KT trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị trung ương hỗ trợ số tiền là 27.967,9 tỷ đồng và 142 nghìn tấn gạo để hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê phòng trọ, lương thực dự kiến cho 1.580.110 hộ, với 4.740.330 người (bình quân 3 người/hộ) lao động nghèo, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ LĐTB&XH, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 hỗ trợ hơn 130 nghìn tấn gạo cho 24 địa phương, trong đó hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh hơn 71 nghìn tấn gạo.

Ngày 23/8/2021, Bộ LĐTB&XH đã có Văn bản số 2804/LĐTBXH-BTXH đề nghị UBND các tỉnh, thành phố hỗ trợ kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không hỗ trợ những hộ gia đình và cá nhân không có nhu cầu. Việc hỗ trợ phải dựa trên nhu cầu cần thiết của người dân; không phân biệt người có hộ khẩu, hay không có hộ khẩu đang cư trú, sinh sống trên địa bàn; ưu tiên những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi.

Đối với đề nghị hỗ trợ gần 28.000 tỷ đồng của TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính cho biết, đây là chính sách đặc thù do UBND TP. Hồ Chí Minh đề xuất. Hiện nay, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị thành phố chủ động sắp xếp ngân sách địa phương và có các giải pháp huy động nguồn lực xã hội và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện hỗ trợ người dân cho phù hợp.

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp kiến nghị của các địa phương để trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải pháp nguồn lực của ngân sách nhà nước và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội.

Đối với đề xuất hỗ trợ 142.000 tấn gạo, trên cơ sở đề nghị của UBND TP. Hồ Chí Minh, Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính đã tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021; trong đó giao Bộ Tài chính (cụ thể là Tổng cục Dự trữ Nhà nước) xuất cấp hơn 71 nghìn tấn gạo cho UBND TP. Hồ Chí Minh để cấp cho hơn 4,7 triệu người lao động nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trong thời gian 1 tháng.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã triển khai xuất 14.549,29 tấn/71.104,95 tấn (đợt 1) để kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Hiện nay Văn phòng Chính phủ đã có văn bản ngày 25/8/2021 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, trong đó nêu rõ: “Bộ LĐTB&XH cùng với các địa phương thực hiện rà soát kỹ danh sách hỗ trợ, bảo đảm tuân thủ đúng quy định về đối tượng, nguyên tắc, phạm vi hỗ trợ, có ý kiến thẩm định làm cơ sở để Bộ Tài chính cấp tiếp số lượng gạo còn lại”.

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ căn cứ vào ý kiến thẩm định của Bộ LĐTB&XH, để cân đối, bố trí nguồn gạo, xuất cấp cho địa phương, hỗ trợ cho nhân dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích và kịp thời./.