TBTCVN thông báo điều chỉnh mức thu giá dịch vụ đăng tin thông báo đấu giá, đấu thầu, niêm yết tài sản, hàng hóa tồn đọng và các dịch vụ truyền thông phù hợp với quy định của pháp luật trên Trang TTĐTTSNN (https://taisancong.vn) của TBTCVN.

Từ ngày 01/02/2022, điều chỉnh mức thu giá dịch vụ đăng tin thông báo đấu giá, đấu thầu và niêm yết, hàng hóa tồn đọng trên trang Thông tin điện tử về Tài sản nhà nước
Từ ngày 01/02/2022, điều chỉnh mức thu giá dịch vụ đăng tin thông báo đấu giá, đấu thầu và niêm yết, hàng hóa tồn đọng trên trang Thông tin điện tử về Tài sản nhà nước.

Ngày 28/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8% đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ...

TBTCVN thông báo:

1. Thời gian điều chỉnh mức thu giá dịch vụ: Bắt đầu từ ngày 01/02/2022 đến ngày 31/12/2022.

2. Mức thu: 324.000 đồng/01 tin thông báo đấu giá, đấu thầu, niêm yết, hàng hóa tồn đọng (đã bao gồm thuế GTGT).

Đối với các đơn vị từ ngày 01/02/2022 đã chuyển thừa tiền, quý đơn vị vui lòng tự trừ phần tiền thừa đã chuyển khoản cho lần đăng thông báo đấu giá, đấu thầu, niêm yết, hàng hóa tồn đọng kế tiếp.

3. Để phục vụ khách hàng thuận tiện, TBTCVN xin thông báo các đầu mối liên hệ cụ thể như sau:

- Bộ phận nội dung: 024.39430.420 (các số máy lẻ: 36/90/39) trong giờ hành chính.

- Bộ phận kế toán: 024.39430.420 (máy lẻ 20).

- Đường dây nóng: 0362656889 (Ms. Đặng Hương).

- Email: taisancong@mof.gov.vn.