Tăng trưởng GDP: Triển vọng khả quan trong cả năm 2022
Ảnh: T.L

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong quý I/2022 cũng tăng trưởng tích cực, tính theo giá hiện hành ước đạt 562,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam đạt mức cao nhất so với quý I của các năm 2018 - 2022, cho thấy tín hiệu tích cực trong việc huy động và sử dụng vốn đầu tư, là động lực quan trọng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế năm 2022.Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế, với mức tăng 7,79% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,75%; ngành vận tải, kho bãi tăng 7,06%; ngành bán buôn và bán lẻ tăng 2,98%; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 1,79%.

Cụ thể, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 3 tháng đầu năm 2022 ước tính đạt 4,42 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức cao nhất của quý I trong 5 năm qua. Tuy nhiên, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/3/2022 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 8,91 tỷ USD, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm trước./.