Bắc Giang: Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công.

Tuyệt đối không được tự điều chỉnh dự toán chi

Trong công tác quản lý ngân sách nhà nước, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Phí và lệ phí; Luật Đầu tư công; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Việc giao dự toán thu ngân sách cho các đơn vị, địa phương phải đảm bảo sát thực tiễn, bao quát đầy đủ các nội dung, khoản thu phát sinh trên địa bàn.

Bắc Giang: Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công
Bắc Giang tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thu ngân sách thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo quy định vào ngân sách nhà nước. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quản lý chặt chẽ các khoản thu, nghiêm cấm để các khoản thu ngoài sổ sách kế toán; đồng thời không được thu các khoản thu không đúng quy định của Nhà nước.

Việc lập và quyết định giao dự toán chi ngân sách nhà nước phải trên cơ sở các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn và định mức chi của Nhà nước. Chỉ thực hiện quyết định dự án đầu tư khi đã xác định được nguồn vốn và đảm bảo khả năng cân đối vốn theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị thực hiện các khoản chi không đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn và định mức của nhà nước.

Trong quá trình thực hiện quản lý dự toán thu, chi ngân sách, Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi đảm bảo hợp lý, hiệu quả. Kết thúc thời gian chỉnh lý quyết toán, các khoản dự toán chi, bao gồm cả các khoản bổ sung trong năm, chưa thực hiện hoặc chưa chi hết phải hủy bỏ (trừ các trường hợp được chuyển nguồn sang năm sau để tiếp tục thực hiện theo quy định). Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng kém hiệu quả nguồn kinh phí đã được giao, đặc biệt trong trường hợp chậm triển khai nhiệm vụ dẫn đến phải hủy dự toán chi ngân sách.

Đặc biệt, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương siết chặt kỷ luật tài chính; điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao. Tuyệt đối không tự điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước được giao từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác không đúng thẩm quyền. Đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách không đề xuất, phê duyệt và thực hiện nhiệm vụ chi khi chưa có nguồn tài chính, dự toán chi ngân sách làm phát sinh nợ khối lượng xây dựng cơ bản, nợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên; triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, động thổ, khởi công, khánh tiết, công tác nước ngoài... và các hoạt động mừng ngày lễ, ngày kỷ niệm để tiết kiệm kinh phí. Tăng cường công tác tự kiểm tra tài chính kế toán; thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính của đơn vị; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có liên quan đến hoạt động tài chính, ngân sách.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chi để đảm bảo chi đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức.

Thực hiện hiệu quả việc mua sắm tài sản công

Để quản lý, sử dụng tài sản công tại địa phương hiệu quả, tránh thất thoái, lãng phí, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật và các văn bản liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài sản công do HĐND, UBND tỉnh ban hành.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị rà soát điều chỉnh, bổ sung quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu công việc. Trong đó tập trung thực hiện hiệu quả việc mua sắm tài sản công; quản lý, sử dụng xe ô tô công; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập; công tác sắp xếp, xử lý nhà, đất; cập nhật thông tin biến động tài sản vào phần mềm quản lý tài sản cố định tỉnh Bắc Giang; công khai và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công.

Tỉnh Bắc Giang cũng lưu ý thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc để xảy ra các sai phạm trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng tài sản công; tổ chức hạch toán, quyết toán thuộc trách nhiệm được giao quản lý; thực hiện xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm hoặc để xảy ra sai phạm./.

Vân Hà

Tin cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực

TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực

Qua 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố về Kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, bước đầu Thành phố ghi nhận các chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.
Hà Nội quy định dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch các cấp

Hà Nội quy định dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch các cấp

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất của TP. Hà Nội. Trong đó, TP. Hà Nội yêu cầu các dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và các quy định pháp luật liên quan khác về quy hoạch.
"Đón sóng" đầu tư bất động sản khu công nghiệp

"Đón sóng" đầu tư bất động sản khu công nghiệp

Theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, hiện có khoảng 563 khu công nghiệp (KCN), với tổng diện tích được bao phủ khoảng 210.900 ha. Tuy nhiên, một số KCN vẫn chưa hoạt động. Đến nay, số KCN thực tế đã công bố là 406, trong đó 361 dự án nằm ngoài khu kinh tế, 37 dự án thuộc các khu kinh tế và 8 dự án điện công nghiệp khác nằm trong khu kinh tế cửa khẩu. Tỷ lệ lấp đầy của các KCN tại Việt Nam hiện nay đạt 70,9%, tương đương với mức cuối năm 2020.
Nhiều sửa đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Nhiều sửa đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Chủ trì Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/NĐ- CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng xe ô tô, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, dự thảo nghị định đang được Bộ Tài chính xây dựng có nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay.
Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Trước diễn biến giá cả một số hàng hóa thiết yếu vẫn neo ở mức cao, các chuyên gia kinh tế đề nghị cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá bất hợp lý, ảnh hưởng tới mục tiêu điều hành lạm phát và đời sống của người dân.

Tin khác

Cải cách hành chính: Bộ Tài chính phấn đấu xử lý 1 hồ sơ trong vòng 30 phút

Cải cách hành chính: Bộ Tài chính phấn đấu xử lý 1 hồ sơ trong vòng 30 phút

Các cơ quan thuộc Bộ Tài chính xác định giảm thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/1 hồ sơ vào năm 2025 theo Quyết định số 1865/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Đổi mới việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Bộ Tài chính.
Đơn vị có từ trên 2.000 người được trang bị tối đa 6 xe ô tô phục vụ công tác chung

Đơn vị có từ trên 2.000 người được trang bị tối đa 6 xe ô tô phục vụ công tác chung

Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP cũng quy định về nội dung này trước đó đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi. Tại dự thảo nghị định đã quy định rõ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị sự nghiệp công lập.
Sàn thương mại điện tử kê khai, nộp thuế thay: Phương án tối ưu để tránh gian lận, trốn thuế

Sàn thương mại điện tử kê khai, nộp thuế thay: Phương án tối ưu để tránh gian lận, trốn thuế

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP vừa được Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính trình Chính phủ có quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên sàn. Phóng viên TBTCVN đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá nhân (Tổng cục Thuế) làm rõ thêm những điểm mới của quy định này.
Định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công sẽ được quy định cụ thể hơn trong thời gian tới

Định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công sẽ được quy định cụ thể hơn trong thời gian tới

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Theo đó, Nghị định sẽ quy định rõ hơn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công trong thời gian tới.
Hiến kế để Nhà nước thu hồi chênh lệch địa tô từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Hiến kế để Nhà nước thu hồi chênh lệch địa tô từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022, sáng 18/9, các đại biểu đã thảo luận chuyên đề “Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.Cho ý kiến chuyên đề liên quan đến chính sách về đất đai, các chuyên gia kinh tế đã hiến kế để Nhà nước thu hồi được giá trị địa tô chênh lệch từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi giao đất cho nhà đầu tư phát triển bất động sản.
Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.
Các mặt hàng chế phẩm xăng được đề xuất giảm thuế MFN 10%

Các mặt hàng chế phẩm xăng được đề xuất giảm thuế MFN 10%

Bộ Tài chính đã đề xuất đưa thuế MFN đối với mặt hàng sản phẩm chế biến từ dầu mỏ, nhưng có chỉ số octan khác xăng động cơ và được sử dụng như nguyên liệu đầu vào cho sản xuất hoặc các ngành công nghiệp từ 20% về 10%, như mặt hàng xăng động cơ không pha chì đã được giảm trước đó.
Tiếp tục duy trì 4 nhóm chức danh sử dụng xe ô tô công

Tiếp tục duy trì 4 nhóm chức danh sử dụng xe ô tô công

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ- CP của Chính phủ cũng quy định về nội dung này trước đó.
Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2023

Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2023

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô trên địa bàn TP. Hà Nội.
Chi trả 12.600 tỷ đồng cho khu tái định cư sân bay Long Thành

Chi trả 12.600 tỷ đồng cho khu tái định cư sân bay Long Thành

Hơn 6.122 trường hợp tại Đồng Nai đã được chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng, dự án tái định cư xây dựng sân bay Long Thành tới thời điểm hiện tại, với tổng số tiền hơn 12.600 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động