Tiết kiệm hơn 34 tỷ đồng nhờ đấu thầu bảo dưỡng quốc lộ qua mạng

Tiết kiệm hơn 34 tỷ đồng nhờ đấu thầu bảo dưỡng quốc lộ qua mạng

Kết quả bảo dưỡng thường xuyên hệ thông quốc lộ giai đoạn 2021 - 2024, gồm 154 tuyến quốc lộ chính và một số tuyến đường gom, đường dẫn với tổng chiều dài hơn 22.200 km và 244 km đường cao tốc. Trong đó, tất cả các gói thầu đều được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng, số tiền tiết kiệm sau đấu thầu trên 34 tỷ đồng.
Thanh tra chuyên ngành kho bạc giúp nguồn ngân sách được quản lý chặt chẽ, an toàn

Thanh tra chuyên ngành kho bạc giúp nguồn ngân sách được quản lý chặt chẽ, an toàn

Với 137 cuộc thanh tra chuyên ngành được Kho bạc Nhà nước thực hiện từ đầu năm đến nay đã giúp nguồn ngân sách nhà nước được quản lý chặt chẽ, an toàn, nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng.
Ngành Hải quan thu ngân sách 9 tháng đạt 268.690 tỷ đồng

Ngành Hải quan thu ngân sách 9 tháng đạt 268.690 tỷ đồng

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, số thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2023 toàn ngành đạt 268.690 tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán được giao, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm trước.
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 291 nghìn tỷ đồng

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 291 nghìn tỷ đồng

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung 7 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt hơn 291 nghìn tỷ đồng, bằng 41,3% kế hoạch năm, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước.
Thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2023

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2023

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung 4 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 131,2 nghìn tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch năm và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước.
Đôn đốc thu hồi vốn ngân sách nhà nước tạm ứng quá hạn

Đôn đốc thu hồi vốn ngân sách nhà nước tạm ứng quá hạn

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước về việc đôn đốc kiểm tra, đánh giá thực hiện, thu hồi vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước tạm ứng quá hạn chưa thu hồi.
Sẽ sửa đổi nghị định hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Sẽ sửa đổi nghị định hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa trình Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.
Thu ngân sách nhà nước năm 2022 vượt 27,8% dự toán

Thu ngân sách nhà nước năm 2022 vượt 27,8% dự toán

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.803,6 nghìn tỷ đồng, bằng 127,8% dự toán, tăng 15% so với năm 2021. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 125,8% dự toán; thu ngân sách địa phương đạt 129,9% dự toán.
Bộ Tài chính đề xuất dự toán chi cho lĩnh vực giáo dục không thấp hơn mức Thủ tướng giao

Bộ Tài chính đề xuất dự toán chi cho lĩnh vực giáo dục không thấp hơn mức Thủ tướng giao

Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023. Hướng dẫn về phân bổ, giao dự toán đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, Bộ Tài chính đề nghị không được thấp hơn mức dự toán Thủ tướng giao.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động