Đến dự hội nghị có Ông Nguyễn Tân Thịnh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), Bà Dương Hồng Loan – Cán bộ quản lý điều hành Chương trình viện trợ phát triển Đại sứ quán Ôxtrâylia và các đại biểu đến từ Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Quảng Ninh.

http://taisancong.vn/portal/page/portal/cqlcs/knd/9846039/40882466/42966127/Th%C3%A1ng%2072014/49401313/49995461


Phát biểu Khai mạc tại Hội nghị, ông Nguyễn Tân Thịnh đã đánh giá sơ bộ tình hình triển khai Thông tư số 54/2013/TT–BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính tại các địa phương, chia sẻ kinh nghiệm triển khai của các địa phương trong việc thiết lập hồ sơ ban đầu về công trình, cách xác định giá trị công trình, giao công trình cho đơn vị quản lý, vận hành…., đồng thời khẳng định nhiệm vụ xây dựng cơ chế quản lý, sử dụng và khai thác công trình là hết sức cần thiết để đảm bảo thực hiện thành công Thông tư số 54/2013/TT-BTC cũng như khai thác có hiệu quả các công trình này. Ông Thịnh cũng cám ơn sự hỗ trợ kỹ thuật của Đại sứ quán Ôxtrâylia cho việc xây dựng và triển khai Thông tư số 54/2013/TT-BTC.

http://taisancong.vn/portal/page/portal/cqlcs/knd/9846039/40882466/42966127/Th%C3%A1ng%2072014/49401313/49995441


Với mục đích nắm được một bức tranh tổng thể về toàn bộ thông tin công trình trên phạm vi cả nước, Bà Dương Hồng Loan đã có chia sẻ về những khó khăn, thách thức với các địa phương về tình hình triển khai và hi vọng việc xây dựng và đưa vào vận hành Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung (http://ctns.gov.vn) là công cụ quản lý đắc lực, giúp cho các cơ quan chuyên môn cập nhật, sử dụng thông tin trong CSDL làm cơ sở tham mưu ban hành những quyết định về đầu tư xây dựng, khai thác vận hành công trình một cách hiệu quả nhất.

http://taisancong.vn/portal/page/portal/cqlcs/knd/9846039/40882466/42966127/Th%C3%A1ng%2072014/49401313/49995456

Hội nghị tập huấn được diễn ra trong 03 ngày, từ 16-18/7/2014.