Chương trình tập huấn: “Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán hành chính, sự nghiệp và quản lý, sử dụng tài sản công”
Chương trình tập huấn: “Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài sản công và cơ chế tự chủ tài chính”
Công văn số 20/DPAS-TVDV ngày 09/6/2015 về việc triển khai chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước < 500 triệu
Công văn số 1373/TB-STC ngày 30/03/2015 của Sở Tài chính TP Hà Nội về việc khảo sát tình hình triển khai phần mềm đăng ký tài sản cố định

Công văn số 1373/TB-STC ngày 30/03/2015 của Sở Tài chính TP Hà Nội về việc khảo sát tình hình triển khai phần mềm đăng ký tài sản cố định

Công văn số 1373/TB-STC ngày 30/03/2015 của Sở Tài chính TP Hà Nội về việc khảo sát tình hình triển khai phần mềm đăng ký tài sản cố định
Công văn số 248/ĐTC-KHTC ngày 31/03/2015 của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc đăng ký mua Phần mềm Quản lý tài sản cố định

Công văn số 248/ĐTC-KHTC ngày 31/03/2015 của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc đăng ký mua Phần mềm Quản lý tài sản cố định

Công văn số 248/ĐTC-KHTC ngày 31/03/2015 của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc đăng ký mua Phần mềm Quản lý tài sản cố định
Hội nghị tập huấn và chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại Đắk Lắk

Hội nghị tập huấn và chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại Đắk Lắk

Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ xây dựng cơ chế quản lý, sử dụng tài sản là công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn”, sang nay, ngày 28/7/2014, Cục Quản lý công sản đã khai mạc Hội nghị tập huấn và chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại tỉnh Đắk Lắk.
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn và chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại tỉnh Ninh Bình

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn và chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại tỉnh Ninh Bình

Được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Ôxtrâylia, từ ngày 16-18/7/2014, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn và chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại tỉnh Ninh Bình (cụm thứ 7).
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội triển khai Phần mềm Quản lý tài sản cố định

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội triển khai Phần mềm Quản lý tài sản cố định

Ngày 29/9/2014, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước (TSNN) thuộc Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính đã triển khai Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước cho tất cả các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội
Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Phần mềm Quản lý tài sản cố định

Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Phần mềm Quản lý tài sản cố định

Sáng ngày 30/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước (TSNN) thuộc Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính đã triển khai Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước cho 148 đơn vị trực thuộc
Tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ngày 17/12/2014 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận, liên sở Giao thông vận tải - Tài chính tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác kiểm kê, lập danh mục, phân loại, áp giá và hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm kê, áp giá, hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ và hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước

Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm kê, áp giá, hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ và hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước

Trong 02 ngày, 15 - 16/12/2014, liên Sở Tài chính – Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm kê, áp giá, hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ và hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước.
Khai mạc Lớp tập huấn “Những quy định mới trong chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước” tại Thành phố Hà Nội

Khai mạc Lớp tập huấn “Những quy định mới trong chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước” tại Thành phố Hà Nội

Sáng nay, ngày 26/6/2014, tại Thành phố Hà Nội, Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản (Trung tâm DPAS) thuộc Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính đã khai mạc Lớp tập huấn “Những quy định mới trong chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước”.
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn và chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn và chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ xây dựng cơ chế quản lý, sử dụng tài sản là công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn”, từ ngày 08 - 10/7/2014, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn và chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại tỉnh Bến Tre
1 2 3
Phiên bản di động