Chương trình tập huấn: “Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán hành chính, sự nghiệp và quản lý, sử dụng tài sản công”

Chương trình tập huấn: “Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán hành chính, sự nghiệp và quản lý, sử dụng tài sản công”

Thời gian vừa qua, nhà nước đã ban hành nhiều văn bản mới quy định chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó xác định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các đơn vị dự toán, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công.
Hội nghị tập huấn và chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại Đắk Lắk

Hội nghị tập huấn và chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại Đắk Lắk

Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ xây dựng cơ chế quản lý, sử dụng tài sản là công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn”, sang nay, ngày 28/7/2014, Cục Quản lý công sản đã khai mạc Hội nghị tập huấn và chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại tỉnh Đắk Lắk.
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn và chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại tỉnh Ninh Bình

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn và chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại tỉnh Ninh Bình

Được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Ôxtrâylia, từ ngày 16-18/7/2014, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn và chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại tỉnh Ninh Bình (cụm thứ 7).
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội triển khai Phần mềm Quản lý tài sản cố định

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội triển khai Phần mềm Quản lý tài sản cố định

Ngày 29/9/2014, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước (TSNN) thuộc Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính đã triển khai Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước cho tất cả các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội
1 2 3