Chương trình tập huấn: “Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán hành chính, sự nghiệp và quản lý, sử dụng tài sản công”
Hội nghị tập huấn và chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại Đắk Lắk
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn và chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại tỉnh Ninh Bình
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội triển khai Phần mềm Quản lý tài sản cố định
Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Phần mềm Quản lý tài sản cố định

Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Phần mềm Quản lý tài sản cố định

Sáng ngày 30/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước (TSNN) thuộc Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính đã triển khai Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước cho 148 đơn vị trực thuộc
Tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ngày 17/12/2014 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận, liên sở Giao thông vận tải - Tài chính tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác kiểm kê, lập danh mục, phân loại, áp giá và hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm kê, áp giá, hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ và hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước

Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm kê, áp giá, hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ và hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước

Trong 02 ngày, 15 - 16/12/2014, liên Sở Tài chính – Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm kê, áp giá, hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ và hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước.
Khai mạc Lớp tập huấn “Những quy định mới trong chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước” tại Thành phố Hà Nội

Khai mạc Lớp tập huấn “Những quy định mới trong chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước” tại Thành phố Hà Nội

Sáng nay, ngày 26/6/2014, tại Thành phố Hà Nội, Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản (Trung tâm DPAS) thuộc Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính đã khai mạc Lớp tập huấn “Những quy định mới trong chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước”.
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn và chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn và chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ xây dựng cơ chế quản lý, sử dụng tài sản là công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn”, từ ngày 08 - 10/7/2014, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn và chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại tỉnh Bến Tre

Tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ngày 12/12/2014 tại Hội trường Thành ủy Nha Trang, liên sở Tài chính – Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác kiểm kê, lập danh mục, phân loại, áp giá và hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Đại học Quốc gia Hà nội triển khai Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước

Đại học Quốc gia Hà nội triển khai Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước

Trong 02 ngày, 27 - 28/11/2014, Đại học Quốc gia Hà nội đã tổ chức tập huấn Phần mềm Quản lý TSNN cho đối tượng là kế toán của 31 đơn vị trực thuộc.
Tỉnh Hòa Bình triển khai Phần mềm Quản lý tài sản cố định cho 73 đơn vị thuộc huyện Mai Châu

Tỉnh Hòa Bình triển khai Phần mềm Quản lý tài sản cố định cho 73 đơn vị thuộc huyện Mai Châu

Ngày 28-29/11/2014, Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình phối hợp với Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước (TSNN) thuộc Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính đã triển khai Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước cho 73 đơn vị thuộc huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình.
Tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 184/2013/TT-BTC và giới thiệu Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước

Tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 184/2013/TT-BTC và giới thiệu Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước

Ngày 25/8/2014, Sở Tài chính tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 184/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính và giới thiệu Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước cho các cán bộ kế toán các Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.
1 2
Phiên bản di động