Đối tượng tham gia tập huấn là lãnh đạo, cán bộ kế toán của UBND, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; UBND cấp xã và các đối tượng được giao quản lý tài sản hạ tầng giao thông đường bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Công Định– Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh mục đích của Hội nghị lần này giúp cho Lãnh đạo các đơn vị hiểu rõ tầm quan trọng của việc quản lý tài sản hạ tầng giao thông đường bộ; giúp kế toán các đơn vị hiểu rõ và thực hiện đúng việc kiểm kê, áp giá mở sổ, hạch toán kế toán tài sản hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý của địa phương được thực hiện thống nhất từ ngày 01/01/2015 và đăng nhập tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo đúng quy định của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải.

Nội dung Hội nghị gồm 4 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Hướng dẫn về chính sách quản lý, sử dụng và khai thác tài sản hạ tầng giao thông đường bộ gồm: Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính Phủ; Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính; Thông tư số 99/2014/TT-BTC-BGTVT ngày 29/7/2014 của liên bộ Tài chính – Giao thông vận tải;

- Chuyên đề 2: Hướng dẫn cách xác định chỉ tiêu để ghi vào Phiếu Kiểm kê tài sản hạ tầng giao thông đường bộ;

- Chuyên đề 3: Hướng dẫn mở sổ, hạch toán kế toán theo quy định tại Thông tư số 98/2014/TT-BTC ngày 25/7/2014 của Bộ Tài chính;

- Chuyên đề 4: Hướng dẫn Phần mềm tổng hợp kiểm kê tài sản hạ tầng giao thông đường bộ.

Các chuyên đề này được các báo cáo viên của Cục Quản lý công sản, Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán – Bộ Tài chính hướng dẫn./.