Theo Bộ Tư pháp, để kịp thời phối hợp với các bộ, ngành trong việc chống thất thu thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản, Bộ Tư pháp đề nghị Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam chỉ đạo và có cơ chế giám sát các hội công chứng viên trong việc yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản kê khai trên hợp đồng công chứng theo giá thực tế mua bán, để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật, tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Tăng cường kiểm soát giao dịch bất động sản, chống thất thu thuế
Mua bán đất tại vùng ven TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia Cư

Đối với các Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư pháp đề nghị chỉ đạo, quán triệt các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch, hướng dẫn người yêu cầu công chứng kê đúng giá thực tế mua bán để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, phối hợp với Cục Thuế, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động công chứng tại địa phương nói chung và việc công chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sản nói riêng. Có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý hành vi trốn thuế trong chuyển nhượng, kinh doanh bất động sản (nếu có).

Ghi nhận tại một số quận, huyện và TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, trong mấy ngày qua lượng hồ sơ giao dịch mua, bán bất động sản bị công chứng viên các phòng công chứng từ chối, trả lại cho các bên mua, bán do có dấu hiệu khai giá không trung thực tăng đột biến. Tương tự, lượng hồ sơ đề nghị sang tên, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các văn phòng đăng ký đất đai thông báo trả lại cho công dân cũng tăng rất cao, do có dấu hiệu khai giá không trung thực sau khi đã hợp đồng công chứng./.