Để đầu tư công hiệu quả cần phải sửa đổi, bổ sung một số chế tài

Cho ý kiến về xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số quy định để sát thực tế hơn.

Bổ sung điều kiện kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch vốn

Về xử lý kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương (NSTW) hàng năm không giải ngân hết không được phép kéo dài thời gian thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất sửa đổi khoản 4 Điều 44 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP theo hướng đối với số vốn không giải ngân hết trong năm kế hoạch, không cắt giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn, cho phép các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chủ động bố trí kế hoạch vốn ngân sách trung ương các năm còn lại tương ứng với số vốn không giải ngân hết này.

Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi, bổ sung nhiều quy định để đầu tư công ngày càng hiệu quả hơn
Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi, bổ sung thêm nhiều quy định để đầu tư công ngày càng hiệu quả hơn. Ảnh TL minh họa.

Theo Bộ Tài chính, đề xuất này có thể rủi ro cho công tác xây dựng dự toán và điều hành ngân sách nhà nước (NSNN), nhất là việc bố trí cân đối NSNN, kiểm soát bội chi và quản lý nợ công.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung điều kiện để thực hiện. Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương phải rà soát giảm việc khởi công mới các dự án để ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chậm giải ngân vốn năm trước chuyển sang năm sau; chỉ được bố trí vốn trong phạm vi dự toán được giao năm sau. Đồng thời, dự toán NSNN năm sau không bố trí “cấp bù” số vốn chậm giải ngân, bị hủy bỏ của năm trước.

Đối với các dự án sử dụng vốn nước ngoài, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm rõ cơ chế và thời điểm các bộ, địa phương báo cáo số vốn bị hủy dự toán với cơ quan Kho bạc Nhà nước và cơ quan tài chính do nguồn vốn này có phương thức giải ngân theo tài khoản đặc biệt, tại từng thời điểm sẽ có số dư tài khoản đặc biệt, số này có được coi là không giải ngân hết và bị hủy hay không.

Ngoài ra, đối với các trường hợp được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN hàng năm, tại Khoản 2 Điều 68 Luật Đầu tư công (ĐTC) năm 2019 quy định, thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch ĐTC hàng năm đến ngày 31/1 năm sau. Trường hợp bất khả kháng, Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với vốn NSTW, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách địa phương (NSĐP) cho phép kéo dài thời gian thực hiện nhưng không quá 31/12 năm sau.

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP cũng đã quy định về 7 trường hợp được kéo dài kế hoạch vốn. Tuy nhiên, theo ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về Báo cáo quyết toán NSNN năm 2021, nhiều trường hợp chưa phải là “bất khả kháng” theo đúng quy định của Luật ĐTC. Ví dụ như trường hợp bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ có duy nhất 1 dự án trong năm kế hoạch, dự án quan trọng quốc gia; dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; dự án cơ quan đại diện và cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài…

Điểm đ Khoản 1 Điều 48 quy định, dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hàng năm. Tuy nhiên, chưa có quy định cấp có thẩm quyền xác định tính chất các dự án này.

Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi, bổ sung nhiều quy định để đầu tư công ngày càng hiệu quả hơn
Bộ Tài chính đề nghị thêm trường hợp được kéo dài giải ngân kế hoạch vốn. Ảnh TL minh họa

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, sửa đổi, quy định rõ nội dung “bất khả kháng” theo quy định của Luật Đầu tư công, nghiên cứu, bổ sung quy định về chủ thể có thẩm quyền quyết định dự án thuộc tiêu chí nêu trên để gắn trách nhiệm của chủ thể quản lý.

Thêm trường hợp được kéo dài giải ngân kế hoạch vốn

Liên quan đến kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN hàng năm, Bộ Tài chính cho biết, Khoản 1 Điều 48 quy định các trường hợp đối với vốn ĐTC bố trí cho dự án, dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung trường hợp đối với nhiệm vụ (chuẩn bị đầu tư, quy hoạch). Tuy nhiên, chưa có quy định đối với vốn không bố trí thông qua dự án như: vốn cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, bổ sung trường hợp được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn sang năm sau đối với nguồn vốn cấp cho các ngân hàng chính sách và quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách để đảm bảo đầy đủ các đối tượng ĐTC theo quy định của Luật Đầu tư công.

Ngoài ra, vốn cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý, vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách và quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách là nguồn vốn ĐTC mang tính đặc thù, sử dụng hàng năm cho toàn bộ hoạt động của ngân hàng và quỹ mà không phân chia cụ thể theo tiến độ và thời hạn thực hiện như các dự án ĐTC thông thường khác.

Việc cấp vốn phụ thuộc vào nhu cầu và hiệu quả sử dụng vốn, trong đó, nhu cầu vốn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khách quan (như lãi suất trên thị trường, nhu cầu vay vốn của khách hàng...).

Do đó, việc bổ sung quy định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn cho các ngân hàng chính sách và quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách sẽ đảm bảo điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn, tránh việc dồn cấp hết số dự toán giao trong năm khi vốn của đơn vị sử dụng chưa hiệu quả.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm rõ trong các trường hợp kéo dài kế hoạch vốn đối với dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi có áp dụng đối với vốn đối ứng hay không. Thực tế có nhiều trường hợp vốn đối ứng vẫn được bố trí cho các hạng mục công việc sau khi kết thúc giải ngân phần vốn ODA, vốn vay ưu đãi./.

Thảo Hạnh

Tin cùng chuyên mục

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 5174/CTLAN-TTKT2 ngày 19/12/2023 của Cục Thuế Long An về việc vướng mắc liên quan đến thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ đầu tư vốn trong quá trình thanh tra chấp hành pháp luật thuế đối với Công ty CP nhựa Stroman, ngày 22/3/2024, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Giải đáp vướng mắc về xuất khẩu tinh dầu quế

Giải đáp vướng mắc về xuất khẩu tinh dầu quế

Thời gian qua, Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp, Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam về vướng mắc khi xuất khẩu tinh dầu chiết xuất từ gia vị (tinh dầu quế) phải áp dụng quy định về kinh doanh dược liệu, dẫn tới phát sinh chi phí, thủ tục trong quá trình sản xuất kinh doanh. Liên quan tới nội dung này, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp chế xuất

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp chế xuất

Trả lời Công văn số 01.01/CV_IGL ngày 24/1/2024 của Công ty TNHH I-Glocal (sau đây gọi tắt là Công ty) vướng mắc về thuế GTGT đối với dịch vụ tư vấn cho DN chế xuất, Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:
Tại sao mặt hàng phân bón không được giảm thuế xuất khẩu xuống 0%?

Tại sao mặt hàng phân bón không được giảm thuế xuất khẩu xuống 0%?

Bộ Tài chính đã làm rõ lí do vì sao không điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số loại phân bón…
Giải đáp vướng mắc kê khai hóa đơn đầu vào

Giải đáp vướng mắc kê khai hóa đơn đầu vào

Trả lời Công văn số 02/2023/KK-CV ngày 28/12/2023 của Công ty CP Toàn Lực vướng mắc về kê khai hóa đơn đầu vào trên bảng kê 01-1/HT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Tin khác

Hướng dẫn xử lý thuế đối với doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh

Hướng dẫn xử lý thuế đối với doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh

Tổng cục Hải quan vừa trả lời và hướng dẫn xử lý thuế đối với doanh nghiệp thay đổi mục đích sử dụng hàng nhập khẩu miễn thuế, nguyên liệu sản xuất xuất khẩu nhưng làm thủ tục giải thể.
Chính sách thuế đối với bảo hiểm nhân thọ

Chính sách thuế đối với bảo hiểm nhân thọ

Trả lời Công văn số 2812/ĐLBHHG ngày 28/12/2023 của Công ty TNHH đại lý bảo hiểm Hoàng Gia vướng mắc về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN) đối với bảo hiểm nhân thọ, ngày 23/2/2024 Cục Thuế TP .Hà Nội có ý kiến như sau:
Hướng dẫn áp dụng đơn giá thuê đất theo Nghị định số 135/2016/NĐ-CP và Thông tư số 333/2016/TT-BTC

Hướng dẫn áp dụng đơn giá thuê đất theo Nghị định số 135/2016/NĐ-CP và Thông tư số 333/2016/TT-BTC

Tổng cục Thuế nhận được Văn bản số 02/CV-DNST-TCT ngày 18/12/2023 của Công ty CP đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà về việc áp dụng đơn giá thuê đất tăng 15% theo quy định tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ và Thông tư số 333/2016/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Hướng dẫn kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và thuế nhà thầu

Hướng dẫn kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và thuế nhà thầu

Trả lời Công văn số 3637/CTHNA-TTHT ngày 8/12/2023 của Cục Thuế Hà Nam về việc kê khai khấu trừ thuế TNCN và thuế nhà thầu đối với Công ty TNHH Kobelco Copper Alloy Việt Nam, ngày 11/3 2024 Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Hàng hóa nhập khẩu nào phải tái xuất mới được hoàn thuế?

Hàng hóa nhập khẩu nào phải tái xuất mới được hoàn thuế?

Khoản 1 Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP cho thấy có 5 trường hợp hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu.
Kê khai mã miễn, giảm, không chịu thuế xuất nhập khẩu như thế nào?

Kê khai mã miễn, giảm, không chịu thuế xuất nhập khẩu như thế nào?

Tổng cục Hải quan vừa trả lời và hướng dẫn Công ty TNHH Ken Logistics thực hiện việc kê khai mã miễn, giảm, không chịu thuế xuất nhập khẩu.
Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế với hàng tạm nhập miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng

Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế với hàng tạm nhập miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng

Tổng cục Hải quan vừa có trả lời và hướng dẫn Công ty TNHH Seojin Auto thực hiện chính sách thuế đối với trường hợp hàng hóa tạm nhập miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa.
Chính sách xuất trả phế liệu cho doanh nghiệp gia công

Chính sách xuất trả phế liệu cho doanh nghiệp gia công

Trước vướng mắc của Công ty TNHH Hải quan Shinhan Việt Nam liên quan đến chính sách đối với mặt hàng phế liệu xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan đã có trả lời và hướng dẫn cụ thể.
Giải đáp cho cá nhân phải trực tiếp thực hiện quyết toán với cơ quan thuế

Giải đáp cho cá nhân phải trực tiếp thực hiện quyết toán với cơ quan thuế

Những trường hợp nào phải trực tiếp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công năm 2023 với cơ quan thuế? Thời gian, địa điểm cá nhân thực hiện quyết toán thuế phải nộp hồ sơ là thời gian nào? Hồ sơ giấy tờ các cá nhân thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân là những giấy tờ gì? Ông Nguyễn Bá Long - Trưởng Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, đã có những giải đáp cụ thể xung quanh vấn đề này.
Thuế giá trị gia tăng nộp lại khâu nhập khẩu

Thuế giá trị gia tăng nộp lại khâu nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn về quy định về thuế giá trị gia tăng nộp lại khâu nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất chuyển mục đích sử dụng đối với hàng hóa là nông sản.
Xem thêm
Phiên bản di động