Hoàn thiện cơ sở pháp lý để huy động vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông

Hoàn thiện cơ sở pháp lý để huy động vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông

Trong bối cảnh hiện tại, ngoài nguồn vốn ngân sách thì việc thu hút các nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng gia thông đồng bộ, hiện đại là điều hết sức cần thiết. Nhu cầu thực tiễn đòi hỏi cần sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xây dựng cơ chế chính sách hợp lý để khơi thông dòng vốn đầu tư này, theo hình thức đối tác công - tư.
Đột phá hiện thực hóa 5.000 km đường cao tốc quốc gia

Đột phá hiện thực hóa 5.000 km đường cao tốc quốc gia

Đi qua năm 2022 đầy khó khăn, thách thức, thật tự hào khi con thuyền đất nước vẫn vững vàng tiến về phía trước, gặt hái nhiều thành quả quan trọng. Một trong số đó là dấu ấn kiến tạo “mạch máu” đường cao tốc quốc gia, hiện thực hóa kỳ vọng về tương lai thịnh vượng cho người dân khắp dặm dài đất nước.
Huy động nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng giao thông

Huy động nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng giao thông

Để bảo đảm triển khai thành công và sớm hoàn thành Dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ kiến nghị triển khai đầu tư công toàn bộ 12 dự án thành phần, sau khi hoàn thành sẽ tổ chức thu phí hoặc nhượng quyền thu phí để thu hồi vốn nhà nước. Đây cũng là một hình thức huy động nguồn lực xã hội để tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng nói chung và hạ tầng giao thông nói riêng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động