Tại sao mặt hàng phân bón không được giảm thuế xuất khẩu xuống 0%?

Bộ Tài chính đã làm rõ lí do vì sao không điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số loại phân bón…
Lý do không giảm thuế xuất khẩu đối với mặt hàng phân bón xuống 0%?

Bộ Tài chính đề nghị giữ nguyên thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng phân bón như quy định hiện hành. Ảnh: T.L

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023, để kịp thời đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và phòng chống gian lận thương mại trong phân loại, áp mã, trên cơ sở ý kiến của các doanh nghiệp, Hiệp hội Phân bón Việt Nam, Bộ Tài chính đã rà soát các mức thuế suất thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong nước theo tinh thần của Nghị quyết số 58/NQ-CP. Đồng thời, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Góp ý về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP về mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số loại phân bón, Hiệp hội Phân bón Việt Nam tiếp tục kiến nghị điều chỉnh mức thuế suất. Cụ thể, theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, việc áp dụng thuế suất xuất khẩu 5% đối với urê không đồng nhất với quan điểm của Bộ Tài chính khi trình dự thảo Nghị định “áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu thấp hơn đối với các mặt hàng trong nước sản xuất đủ nhu cầu hoặc dư thừa”. Việc sản xuất dư thừa trong nước buộc các nhà sản xuất phải thực hiện xuất khẩu để đảm bảo duy trì công suất. Mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% đã làm giảm cơ hội kinh doanh, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của các nhà sản xuất trong nước, giảm năng lực cạnh tranh của các nhà sản xuất urê tại Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới. Do đó, Hiệp hội đề nghị điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng này về 0%.

Ngoài ra, theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, năng lực sản xuất so với nhu cầu phân bón supe lân trong nước đã và đang không những đáp ứng đủ mà còn dư thừa. Việc xuất khẩu phân bón supe lân cần được khuyến khích để tăng giá trị sản phẩm quốc dân, tạo công ăn việc làm cho người lao động, thu được ngoại tệ cho quốc gia, đóng thuế cho địa phương. Vì vậy , đơn vị này cũng đề nghị Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu phân bón supe lân về mức 0%. Bên cạnh đó, để khuyến khích doanh nghiệp trong nước đầu tư sản xuất loại phân bón hoàn toàn mới, trong khi người nông dân Việt Nam chưa có thói quen sử dụng, Hiệp hội Phân bón Việt Nam và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng đề nghị áp dụng thuế xuất khẩu 0% đối với mặt hàng phân bón SOP.

Góp ý cho dự thảo, Bộ Công thương cho rằng, đối với thuế suất thuế xuất khẩu phân bón, đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp ý kiến của Hiệp hội Phân bón Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để quy định thuế suất thuế xuất khẩu phù hợp với tình hình sản xuất cung cầu trong nước, đảm bảo hài hòa lợi ích của người sản xuất và người sử dụng phân bón.

Thông tin lại những đề xuất của Hiệp hội Phân bón Việt Nam và các bộ, ngành, Bộ Tài chính cho hay, việc giữ mức thuế xuất khẩu cao hơn 0% đối với mặt hàng phân bón sẽ góp phần giữ lại nguồn phân bón sử dụng trong nước, ổn định thị trường phân bón trong bối cảnh giá phân bón đang có xu hướng tăng cao.

Theo Bộ Tài chính, trước khi Nghị định số 26/2023/NĐ-CP có hiệu lực, các mặt hàng phân bón nếu có giá trị tài nguyên khoáng sản cộng chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm thì có thuế suất thuế xuất khẩu là 0%; đối với mặt hàng phân bón, nếu có giá trị tài nguyên khoáng sản cộng chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên thì có thuế suất thuế xuất khẩu là 5%. Để góp phần hạ giá phân bón trong nước, ổn định nguồn cung, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo quản lý chặt chẽ, tránh gian lận trong quá trình thực hiện, tại Nghị định số 26/2023/NĐ- CP, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ bỏ quy định áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu theo giá trị tài nguyên khoáng sản cộng chi phí năng lượng theo mức về 51%; quy định cụ thể mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% đối với loại phân bón trong nước chưa sản xuất được hoặc không đáp ứng đủ nhu cầu và mức 0% đối với loại trong nước đã sản xuất đủ hoặc dư thừa. Cụ thể, quy định mức thuế xuất khẩu 5% đối với các loại phân bón như urê, phân lân (đây cũng là mức mà các doanh nghiệp hiện đang áp dụng khi tính toán dựa theo tỷ lệ 51% nêu trên) và mức 0% đối với mặt hàng suất phân bón NPK, DAP.

Bộ Tài chính cho rằng, quy định như hiện nay cũng góp phần làm giảm thủ tục hành chính cho cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp, giảm chi phí tài chính do việc phải thực hiện xác định tỷ lệ này trong giá thành sản phẩm, đảm bảo nguyên tắc ban hành biểu thuế được nêu tại khoản 4 Điều 10 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo quy định trước đây, việc tính toán tỷ lệ này đã làm phát sinh chi phí cho việc phải theo dõi kê khai các chi phí liên quan, kiểm tra chứng từ sổ sách, nhất là khi các chi phí thường xuyên thay đổi theo thị trường. Cùng một loại phân bón xuất khẩu nhưng việc áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu lại phụ thuộc theo thời điểm xuất khẩu, giá xuất khẩu. Từ những lí do nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị giữ nguyên thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng phân bón như quy định hiện hành.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023, để kịp thời đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và phòng chống gian lận thương mại trong phân loại, áp mã, trên cơ sở ý kiến của các doanh nghiệp, Hiệp hội Phân bón Việt Nam, Bộ Tài chính đã rà soát các mức thuế suất thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong nước theo tinh thần của Nghị quyết số 58/NQ-CP. Đồng thời, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Góp ý về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP về mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số loại phân bón, Hiệp hội Phân bón Việt Nam tiếp tục kiến nghị điều chỉnh mức thuế suất. Cụ thể, theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, việc áp dụng thuế suất xuất khẩu 5% đối với urê không đồng nhất với quan điểm của Bộ Tài chính khi trình dự thảo Nghị định “áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu thấp hơn đối với các mặt hàng trong nước sản xuất đủ nhu cầu hoặc dư thừa”. Việc sản xuất dư thừa trong nước buộc các nhà sản xuất phải thực hiện xuất khẩu để đảm bảo duy trì công suất. Mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% đã làm giảm cơ hội kinh doanh, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của các nhà sản xuất trong nước, giảm năng lực cạnh tranh của các nhà sản xuất urê tại Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới. Do đó, Hiệp hội đề nghị điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng này về 0%.

Ngoài ra, theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, năng lực sản xuất so với nhu cầu phân bón supe lân trong nước đã và đang không những đáp ứng đủ mà còn dư thừa. Việc xuất khẩu phân bón supe lân cần được khuyến khích để tăng giá trị sản phẩm quốc dân, tạo công ăn việc làm cho người lao động, thu được ngoại tệ cho quốc gia, đóng thuế cho địa phương. Vì vậy , đơn vị này cũng đề nghị Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu phân bón supe lân về mức 0%. Bên cạnh đó, để khuyến khích doanh nghiệp trong nước đầu tư sản xuất loại phân bón hoàn toàn mới, trong khi người nông dân Việt Nam chưa có thói quen sử dụng, Hiệp hội Phân bón Việt Nam và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng đề nghị áp dụng thuế xuất khẩu 0% đối với mặt hàng phân bón SOP.

Góp ý cho dự thảo, Bộ Công Thương cho rằng, đối với thuế suất thuế xuất khẩu phân bón, đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp ý kiến của Hiệp hội Phân bón Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để quy định thuế suất thuế xuất khẩu phù hợp với tình hình sản xuất cung cầu trong nước, đảm bảo hài hòa lợi ích của người sản xuất và người sử dụng phân bón.

Thông tin lại những đề xuất của Hiệp hội Phân bón Việt Nam và các bộ, ngành, Bộ Tài chính cho hay, việc giữ mức thuế xuất khẩu cao hơn 0% đối với mặt hàng phân bón sẽ góp phần giữ lại nguồn phân bón sử dụng trong nước, ổn định thị trường phân bón trong bối cảnh giá phân bón đang có xu hướng tăng cao.

Theo Bộ Tài chính, trước khi Nghị định số 26/2023/NĐ-CP có hiệu lực, các mặt hàng phân bón nếu có giá trị tài nguyên khoáng sản cộng chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm thì có thuế suất thuế xuất khẩu là 0%; đối với mặt hàng phân bón, nếu có giá trị tài nguyên khoáng sản cộng chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên thì có thuế suất thuế xuất khẩu là 5%. Để góp phần hạ giá phân bón trong nước, ổn định nguồn cung, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo quản lý chặt chẽ, tránh gian lận trong quá trình thực hiện, tại Nghị định số 26/2023/NĐ- CP, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ bỏ quy định áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu theo giá trị tài nguyên khoáng sản cộng chi phí năng lượng theo mức về 51%; quy định cụ thể mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% đối với loại phân bón trong nước chưa sản xuất được hoặc không đáp ứng đủ nhu cầu và mức 0% đối với loại trong nước đã sản xuất đủ hoặc dư thừa. Cụ thể, quy định mức thuế xuất khẩu 5% đối với các loại phân bón như urê, phân lân (đây cũng là mức mà các doanh nghiệp hiện đang áp dụng khi tính toán dựa theo tỷ lệ 51% nêu trên) và mức 0% đối với mặt hàng suất phân bón NPK, DAP.

Bộ Tài chính cho rằng, quy định như hiện nay cũng góp phần làm giảm thủ tục hành chính cho cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp, giảm chi phí tài chính do việc phải thực hiện xác định tỷ lệ này trong giá thành sản phẩm, đảm bảo nguyên tắc ban hành biểu thuế được nêu tại khoản 4 Điều 10 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo quy định trước đây, việc tính toán tỷ lệ này đã làm phát sinh chi phí cho việc phải theo dõi kê khai các chi phí liên quan, kiểm tra chứng từ sổ sách, nhất là khi các chi phí thường xuyên thay đổi theo thị trường. Cùng một loại phân bón xuất khẩu nhưng việc áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu lại phụ thuộc theo thời điểm xuất khẩu, giá xuất khẩu. Từ những lí do nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị giữ nguyên thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng phân bón như quy định hiện hành./.

H. Anh

Tin cùng chuyên mục

Có được vừa hưởng lương hưu và trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng không?

Có được vừa hưởng lương hưu và trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng không?

Hỏi: Đầu tháng 1/2024, trên đường đi công tác, tôi bị tai nạn giao thông. Sau khi điều trị ổn định, đến cuối tháng 3/2024, tôi được giám định có mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động (TNLĐ) là 85% (bị liệt hai chân). Tôi có 28 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc và nghỉ hưu từ cuối tháng 5/2024. Vậy tôi có đồng thời được hưởng trợ cấp hưu trí và trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng không?
Đi khám bệnh khác nơi đăng ký ban đầu có được thanh toán bảo hiểm y tế?

Đi khám bệnh khác nơi đăng ký ban đầu có được thanh toán bảo hiểm y tế?

Hỏi: Tôi đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ở gần nơi cư trú, nhưng đi KCB ở quận khác chung thành phố, thì có được hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) không?
Xử lý truy thu hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Xử lý truy thu hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1139/CTCMA-KTNB ngày 29/6/2023 của Cục Thuế Cà Mau về việc truy thu thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Về vấn đề này, ngày 4/4/2024, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Cách tính lương hưu khi có nhiều giai đoạn làm cho nhà nước và tư nhân

Cách tính lương hưu khi có nhiều giai đoạn làm cho nhà nước và tư nhân

Hỏi: Chú tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) từ năm 1991. Từ năm 1991 – 1998, chú tôi làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước. Từ năm 2002 – 2013, chú tôi tham gia BHXH doanh nghiệp tư nhân. Đến tháng 1/2014, chú tôi lại chuyển sang làm cho doanh nghiệp nhà nước. Vậy đến lúc về hưu, cách tính lương bình quân như thế nào?
Quy định về thuế thu nhập cá nhân với khoản lợi tức được chia

Quy định về thuế thu nhập cá nhân với khoản lợi tức được chia

Hỏi: Khoản tiền lương, tiền công mà Công ty TNHH MTV trả cho giám đốc đồng thời là chủ sở hữu có chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay không? Khi nhận khoản lợi tức được chia của công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ thì chủ sở hữu có phải chịu thuế TNCN hay không?

Tin khác

Hướng dẫn áp dụng lệ phí môn bài với văn phòng đại diện

Hướng dẫn áp dụng lệ phí môn bài với văn phòng đại diện

Trả lời Công văn số 1502/2024-TCT ngày 15/2/2024 của Văn phòng đại diện Công ty TNHH Nippon Steel Tranding Việt Nam tại Hà Nội về lệ phí môn bài Văn phòng đại diện, ngày 9/4/2024 Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Xác định mã HS của sản phẩm nhập khẩu

Xác định mã HS của sản phẩm nhập khẩu

Hỏi: Công ty chúng tôi gặp khó khăn trong việc xác định mã HS của sản phẩm nhập khẩu. Vậy chúng tôi có thể xin tư vấn từ cơ quan hải quan hay không? Hồ sơ gửi cho cơ quan hải quan cần chuẩn bị như thế nào?
Thủ tục hải quan khi nhập lại thành phẩm đã gia công về xưởng sản xuất

Thủ tục hải quan khi nhập lại thành phẩm đã gia công về xưởng sản xuất

Hỏi: Công ty chúng tôi là doanh nghiệp nội địa trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài có thực hiện xuất nguyên vật liệu ra khỏi xưởng sản xuất để đưa đi gia công một phần công đoạn tại xưởng của bên nhận gia công là một doanh nghiệp nội địa khác và nhập lại thành phẩm đã gia công về xưởng sản xuất từ bên nhận gia công. Vậy xin hỏi trong trường hợp này công ty chúng tôi phải thực hiện thủ tục hải quan thế nào?
Những quy định mới về tái cơ cấu các tổ chức tín dụng

Những quy định mới về tái cơ cấu các tổ chức tín dụng

Hỏi: Xin ông cho biết các quy định trong Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) có những nội dung gì mới thể hiện sự hoàn thiện các quy định nhằm tạo cơ sở thúc đẩy quá trình cơ cấu lại TCTD và xử lý TCTD yếu kém?
Hướng dẫn mới về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Hướng dẫn mới về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 và áp dụng từ năm tài chính 2025.
Bộ, ngành, địa phương phải sắp xếp lại nhà, đất dôi dư

Bộ, ngành, địa phương phải sắp xếp lại nhà, đất dôi dư

Trả lời kiến nghị cử tri, Bộ Tài chính cho rằng, các bộ, ngành, đơn vị có tài sản, nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính phải chủ động, quyết liệt trong việc kê khai, đề xuất, lập phương án sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện sắp xếp.
Chi phí được trừ và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí được trừ và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Hỏi: Công ty chúng tôi kinh doanh hàng mỹ phẩm. Tháng 10/2023, công ty kiểm kê đã loại ra một số mặt hàng bị tồn đã quá hạn sử dụng. Công ty đã lập bảng kê, ra quyết định hủy lô hàng trên. Tổng lô hàng này trị giá 125 triệu đồng. Xin hỏi, giá trị lô hàng hỏng này có được tính vào chi phí được trừ không?
Hướng dẫn xuất hóa đơn khi cho thuê xe kèm theo lái xe

Hướng dẫn xuất hóa đơn khi cho thuê xe kèm theo lái xe

Hỏi: Công ty chúng tôi cho thuê xe kèm theo lái xe, bên thuê sẽ phải chi trả chi phí phát sinh xăng xe, vé cấu đường và chi phí sửa chữa bảo dưỡng. Trường hợp này công ty có thể phải xuất hóa đơn cho từng loại không (ví dụ chi phí thuê xe, lương,..) hay có thể xuất chung vào dịch vụ vận chuyển?
Lấy ý kiến tham gia về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất

Lấy ý kiến tham gia về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất

Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất.
Phân loại hóa chất để áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng

Phân loại hóa chất để áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng

Tổng cục Hải quan vừa trả lời và hướng dẫn Công ty CP thương mại và hóa chất HD thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng hóa chất cơ bản và sản phẩm hóa chất.
Xem thêm
Phiên bản di động