Thanh Hóa: Hơn 1.000 dự án chưa được phê duyệt quyết toán

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có thông báo công khai quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công năm 2022. Theo thông báo, hiện trên địa bàn còn nhiều dự án đã hoàn thành, nhưng chưa được phê duyệt quyết toán.

Báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, tổng số dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2022 là 3.157 dự án (1.911 dự án đã phê duyệt quyết toán; 1.246 dự án chưa phê duyệt quyết toán).

Trong số 1.246 dự án chưa phê duyệt quyết toán, hiện mới có 264 dự án đã nộp hồ sơ quyết toán và đang thực hiện thẩm tra trình duyệt, còn lại 982 dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán.

Thanh Hóa: Nhiều dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã hoàn thành chưa được quyết toán
Nhiều dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Thanh Hóa chưa được quyết toán. Ảnh minh họa.

Đối với các dự án đã được phê duyệt quyết toán năm 2022 (1.911 dự án) có tổng giá trị phê duyệt quyết toán là 11.059,15 tỷ đồng; số vốn đã giải ngân đến ngày 20/1/2023 (thời điểm chủ đầu tư báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành theo quy định) là 9.847,35 tỷ đồng; số vốn còn thiếu đến thời điểm báo cáo là trên 1.010 tỷ đồng, tỷ lệ đạt 37,67% giá trị quyết toán.

Đối với dự án chưa phê duyệt quyết toán năm 2022 (1.246 dự án) có giá trị hoàn thành được nghiệm thu là trên 6.731 tỷ đồng; giá trị đã giải ngân gần 5.695 tỷ đồng, chiếm trên 84% so với giá trị hoàn thành được nghiệm thu.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, công tác quyết toán dự án hoàn thành của tỉnh vẫn còn một số hạn chế khi các đơn vị chưa xác định chính xác các dự án vi phạm về thời gian, cũng như chưa phân tích nguyên nhân các dự án vi phạm quyết toán…

Yêu cầu thực hiện nghiêm công tác quyết toán khi dự án hoàn thành

Để mang lại hiệu quả cao từ nguồn vốn đầu tư cho địa phương, đồng thời để xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm thời gian quyết toán, UBND tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện lập và nộp hồ sơ quyết toán (đối với các dự án đã hoàn thành nhưng chưa nộp hồ sơ quyết toán) về cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán, đảm bảo giảm 30% thời gian theo quy định đã được chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trước đó.

Đối với các dự án đã hoàn thành vi phạm thời gian lập và nộp hồ sơ quyết toán, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện và chủ đầu tư cần làm rõ nguyên nhân và báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Sở Tài chính. Đồng thời khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán, thực hiện lập, nộp và thẩm tra phê duyệt trước ngày 30/6/2023.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các cơ quan thẩm tra quyết toán tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư, ban quản lý dự án lập báo cáo quyết toán hoàn thành đúng thời gian quy định; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát hiện chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán.

UBND tỉnh cũng yêu cầu định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra công tác quyết toán dự án hoàn thành các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện, thị xã , thành phố. Trường hợp trong quá trình kiểm tra, phát hiện người phê duyệt quyết toán dự án đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu có sai sót, vi phạm về công tác quyết toán dự án hoàn thành, cơ quan thẩm tra quyết toán kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Về phía cơ quan tham mưu bố trí vốn, đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì, tham mưu, báo cáo chủ tịch UBND tỉnh bố trí vốn còn thiếu sau quyết toán cho các dự án còn thiếu vốn thuộc thẩm quyền được giao.

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của cấp huyện, xã, UBND tỉnh Thanh Hóa giao chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị, các phòng ban liên quan tham mưu, bố trí vốn cho các dự án đã phê duyệt quyết toán; đồng thời, ưu tiên bố trí vốn thiếu các dự án thuộc cấp tỉnh quản lý nhưng có phần vốn của huyện tham gia.

Đặc biệt, UBND tỉnh Thanh Hóa lưu ý các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chấp hành nghiêm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành; nâng cao năng lực, tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư; chủ động phối hợp với cơ quan thẩm tra quyết toán cung cấp thông tin trong giai đoạn thẩm tra quyết toán; thực hiện quản lý và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định để đảm bảo có đầy đủ hồ sơ khi quyết toán dự án hoàn thành.

Chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương rà soát các dự án đầu tư đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến nay chưa thực hiện quyết toán (đặc biệt là các dự án đã hoàn thành, chậm lập và nộp hồ sơ quyết toán); xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp; xử lý dứt điểm tình trạng chậm quyết toán dự án hoàn thành trước ngày 30/6 tới đây./.

Tô Ngọc

Tin cùng chuyên mục

Giảm áp lực giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm

Giảm áp lực giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân của cả nước đang tăng theo chiều hướng tích cực nhưng áp lực giải ngân trong những tháng còn lại cũng rất lớn khi còn tới hơn 50% số vốn cần phải được đưa vào xã hội từ giờ đến cuối năm. Là cơ quan thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn, Kho bạc Nhà nước đang dốc toàn lực cho công tác này.
Lập kế hoạch chi tiết thực hiện các dự án đầu tư công

Lập kế hoạch chi tiết thực hiện các dự án đầu tư công

Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, cơ quan phải cố gắng quyết liệt hơn; lập kế hoạch chi tiết thực hiện các dự án đầu tư, trong đó phân định rõ trách nhiệm của người đứng đầu; lựa chọn tư vấn có đủ năng lực.
Để đầu tư công hiệu quả cần phải sửa đổi, bổ sung một số chế tài

Để đầu tư công hiệu quả cần phải sửa đổi, bổ sung một số chế tài

Cho ý kiến về xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số quy định để sát thực tế hơn.
Tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài: Sẽ sửa đổi, bổ sung một số quy định để quản lý, sử dụng hiệu quả hơn

Tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài: Sẽ sửa đổi, bổ sung một số quy định để quản lý, sử dụng hiệu quả hơn

Sau một thời gian thực hiện, Nghị định số 166/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài đã bộ lộ nhiều bất cập, hạn chế. Theo đó, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định bổ sung, sửa đổi một số quy định về lĩnh vực này.
Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025: Vẫn còn tình trạng bố trí vốn chưa phù hợp

Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025: Vẫn còn tình trạng bố trí vốn chưa phù hợp

Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của một số bộ, ngành, địa phương vẫn còn một số bất cập, phân bổ vốn còn chưa phù hợp, nên tình trạng xin trả lại vốn, điều chỉnh vốn vẫn xảy ra... Đây là những thông tin tại báo cáo số 9349/BTC-ĐT của Bộ Tài chính đánh giá giữa kỳ về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tin khác

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Trước áp lực rất lớn về giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm, để phấn đấu đạt 95%, UBND TP. Hồ Chí Minh đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành đánh giá thực trạng, tìm rõ nguyên nhân, tham mưu các giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công để thúc đẩy giải ngân tại Hải Dương

Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công để thúc đẩy giải ngân tại Hải Dương

Tỉnh Hải Dương vừa thống nhất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 để thúc đẩy tiến độ giải ngân tại địa phương.
Hơn 9.355 tỷ đồng vốn đầu tư công đang được đề nghị điều chỉnh giảm

Hơn 9.355 tỷ đồng vốn đầu tư công đang được đề nghị điều chỉnh giảm

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã có văn bản đề nghị cắt giảm kế hoạch năm 2023 với số tiền trên 9.355 tỷ đồng.
Sẽ có quy trình xác định giá khởi điểm cụ thể khi bán đấu giá trụ sở làm việc

Sẽ có quy trình xác định giá khởi điểm cụ thể khi bán đấu giá trụ sở làm việc

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định cụ thể về quy trình xác định giá khởi điểm khi bán đấu giá trụ sở làm việc.
Bộ Tài chính báo cáo tiến độ giải ngân vốn của các dự án trọng điểm quốc gia

Bộ Tài chính báo cáo tiến độ giải ngân vốn của các dự án trọng điểm quốc gia

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, các dự án trọng điểm quốc gia đều đang nỗ lực để thực hiện giải ngân vốn đầu tư theo đúng tiến độ.
Nâng cao công tác quản lý, sử dụng tài sản công thông qua việc hoàn thiện cơ chế

Nâng cao công tác quản lý, sử dụng tài sản công thông qua việc hoàn thiện cơ chế

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đang được Bộ Tài chính trình Chính phủ. Việc xây dựng nghị định nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, bổ sung các quy định về các vấn đề chưa có quy định điều chỉnh, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công được tiết kiệm, hiệu quả.
Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng tăng nhiều so với cùng kỳ

Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng tăng nhiều so với cùng kỳ

Mặc dù tỷ lệ giải ngân 8 tháng của cả nước đã tăng rất nhiều so với cùng kỳ, tuy nhiên, để giải ngân đạt từ 95% trở lên kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao khi hết năm vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Do đó, Bộ Tài chính tiếp tục kiến nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.
Kho bạc Nhà nước yêu cầu nâng cao kiểm soát chi giúp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước yêu cầu nâng cao kiểm soát chi giúp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước vừa có Công văn số 4930/KBNN-KSC gửi các đơn vị kho bạc trực thuộc và Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.
Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 76% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao

Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 76% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao

Dự kiến đến hết tháng 8/2023, TP. Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 trên 10.223 tỷ đồng, đạt trên 76% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Với tỷ lệ này, Hải Phòng đã vươn lên đứng đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao.
Khánh Hòa: Gần 40% vốn cân đối ngân sách địa phương chưa phân bổ

Khánh Hòa: Gần 40% vốn cân đối ngân sách địa phương chưa phân bổ

Năm 2023, kế hoạch vốn đầu tư công nguồn cân đối ngân sách địa phương của tỉnh Khánh Hòa được Thủ tướng Chính phủ giao trên 5.036 tỷ đồng, dự kiến đến hết tháng 8/2023, tỉnh Khánh Hòa mới phân bổ được hơn 3.173 tỷ đồng, đạt trên 63% kế hoạch được giao.
Xem thêm
Phiên bản di động