Thanh Hóa: Hơn 1.000 dự án chưa được phê duyệt quyết toán

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có thông báo công khai quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công năm 2022. Theo thông báo, hiện trên địa bàn còn nhiều dự án đã hoàn thành, nhưng chưa được phê duyệt quyết toán.

Báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, tổng số dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2022 là 3.157 dự án (1.911 dự án đã phê duyệt quyết toán; 1.246 dự án chưa phê duyệt quyết toán).

Trong số 1.246 dự án chưa phê duyệt quyết toán, hiện mới có 264 dự án đã nộp hồ sơ quyết toán và đang thực hiện thẩm tra trình duyệt, còn lại 982 dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán.

Thanh Hóa: Nhiều dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã hoàn thành chưa được quyết toán
Nhiều dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Thanh Hóa chưa được quyết toán. Ảnh minh họa.

Đối với các dự án đã được phê duyệt quyết toán năm 2022 (1.911 dự án) có tổng giá trị phê duyệt quyết toán là 11.059,15 tỷ đồng; số vốn đã giải ngân đến ngày 20/1/2023 (thời điểm chủ đầu tư báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành theo quy định) là 9.847,35 tỷ đồng; số vốn còn thiếu đến thời điểm báo cáo là trên 1.010 tỷ đồng, tỷ lệ đạt 37,67% giá trị quyết toán.

Đối với dự án chưa phê duyệt quyết toán năm 2022 (1.246 dự án) có giá trị hoàn thành được nghiệm thu là trên 6.731 tỷ đồng; giá trị đã giải ngân gần 5.695 tỷ đồng, chiếm trên 84% so với giá trị hoàn thành được nghiệm thu.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, công tác quyết toán dự án hoàn thành của tỉnh vẫn còn một số hạn chế khi các đơn vị chưa xác định chính xác các dự án vi phạm về thời gian, cũng như chưa phân tích nguyên nhân các dự án vi phạm quyết toán…

Yêu cầu thực hiện nghiêm công tác quyết toán khi dự án hoàn thành

Để mang lại hiệu quả cao từ nguồn vốn đầu tư cho địa phương, đồng thời để xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm thời gian quyết toán, UBND tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện lập và nộp hồ sơ quyết toán (đối với các dự án đã hoàn thành nhưng chưa nộp hồ sơ quyết toán) về cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán, đảm bảo giảm 30% thời gian theo quy định đã được chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trước đó.

Đối với các dự án đã hoàn thành vi phạm thời gian lập và nộp hồ sơ quyết toán, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện và chủ đầu tư cần làm rõ nguyên nhân và báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Sở Tài chính. Đồng thời khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán, thực hiện lập, nộp và thẩm tra phê duyệt trước ngày 30/6/2023.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các cơ quan thẩm tra quyết toán tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư, ban quản lý dự án lập báo cáo quyết toán hoàn thành đúng thời gian quy định; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát hiện chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán.

UBND tỉnh cũng yêu cầu định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra công tác quyết toán dự án hoàn thành các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện, thị xã , thành phố. Trường hợp trong quá trình kiểm tra, phát hiện người phê duyệt quyết toán dự án đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu có sai sót, vi phạm về công tác quyết toán dự án hoàn thành, cơ quan thẩm tra quyết toán kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Về phía cơ quan tham mưu bố trí vốn, đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì, tham mưu, báo cáo chủ tịch UBND tỉnh bố trí vốn còn thiếu sau quyết toán cho các dự án còn thiếu vốn thuộc thẩm quyền được giao.

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của cấp huyện, xã, UBND tỉnh Thanh Hóa giao chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị, các phòng ban liên quan tham mưu, bố trí vốn cho các dự án đã phê duyệt quyết toán; đồng thời, ưu tiên bố trí vốn thiếu các dự án thuộc cấp tỉnh quản lý nhưng có phần vốn của huyện tham gia.

Đặc biệt, UBND tỉnh Thanh Hóa lưu ý các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chấp hành nghiêm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành; nâng cao năng lực, tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư; chủ động phối hợp với cơ quan thẩm tra quyết toán cung cấp thông tin trong giai đoạn thẩm tra quyết toán; thực hiện quản lý và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định để đảm bảo có đầy đủ hồ sơ khi quyết toán dự án hoàn thành.

Chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương rà soát các dự án đầu tư đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến nay chưa thực hiện quyết toán (đặc biệt là các dự án đã hoàn thành, chậm lập và nộp hồ sơ quyết toán); xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp; xử lý dứt điểm tình trạng chậm quyết toán dự án hoàn thành trước ngày 30/6 tới đây./.

Tô Ngọc

Tin cùng chuyên mục

Giải đáp vướng mắc về xuất khẩu tinh dầu quế

Giải đáp vướng mắc về xuất khẩu tinh dầu quế

Thời gian qua, Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp, Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam về vướng mắc khi xuất khẩu tinh dầu chiết xuất từ gia vị (tinh dầu quế) phải áp dụng quy định về kinh doanh dược liệu, dẫn tới phát sinh chi phí, thủ tục trong quá trình sản xuất kinh doanh. Liên quan tới nội dung này, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp chế xuất

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp chế xuất

Trả lời Công văn số 01.01/CV_IGL ngày 24/1/2024 của Công ty TNHH I-Glocal (sau đây gọi tắt là Công ty) vướng mắc về thuế GTGT đối với dịch vụ tư vấn cho DN chế xuất, Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:
Tại sao mặt hàng phân bón không được giảm thuế xuất khẩu xuống 0%?

Tại sao mặt hàng phân bón không được giảm thuế xuất khẩu xuống 0%?

Bộ Tài chính đã làm rõ lí do vì sao không điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số loại phân bón…
Giải đáp vướng mắc kê khai hóa đơn đầu vào

Giải đáp vướng mắc kê khai hóa đơn đầu vào

Trả lời Công văn số 02/2023/KK-CV ngày 28/12/2023 của Công ty CP Toàn Lực vướng mắc về kê khai hóa đơn đầu vào trên bảng kê 01-1/HT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Hướng dẫn xử lý thuế đối với doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh

Hướng dẫn xử lý thuế đối với doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh

Tổng cục Hải quan vừa trả lời và hướng dẫn xử lý thuế đối với doanh nghiệp thay đổi mục đích sử dụng hàng nhập khẩu miễn thuế, nguyên liệu sản xuất xuất khẩu nhưng làm thủ tục giải thể.

Tin khác

Chính sách thuế đối với bảo hiểm nhân thọ

Chính sách thuế đối với bảo hiểm nhân thọ

Trả lời Công văn số 2812/ĐLBHHG ngày 28/12/2023 của Công ty TNHH đại lý bảo hiểm Hoàng Gia vướng mắc về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN) đối với bảo hiểm nhân thọ, ngày 23/2/2024 Cục Thuế TP .Hà Nội có ý kiến như sau:
Hướng dẫn áp dụng đơn giá thuê đất theo Nghị định số 135/2016/NĐ-CP và Thông tư số 333/2016/TT-BTC

Hướng dẫn áp dụng đơn giá thuê đất theo Nghị định số 135/2016/NĐ-CP và Thông tư số 333/2016/TT-BTC

Tổng cục Thuế nhận được Văn bản số 02/CV-DNST-TCT ngày 18/12/2023 của Công ty CP đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà về việc áp dụng đơn giá thuê đất tăng 15% theo quy định tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ và Thông tư số 333/2016/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Hướng dẫn kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và thuế nhà thầu

Hướng dẫn kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và thuế nhà thầu

Trả lời Công văn số 3637/CTHNA-TTHT ngày 8/12/2023 của Cục Thuế Hà Nam về việc kê khai khấu trừ thuế TNCN và thuế nhà thầu đối với Công ty TNHH Kobelco Copper Alloy Việt Nam, ngày 11/3 2024 Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Hàng hóa nhập khẩu nào phải tái xuất mới được hoàn thuế?

Hàng hóa nhập khẩu nào phải tái xuất mới được hoàn thuế?

Khoản 1 Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP cho thấy có 5 trường hợp hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu.
Kê khai mã miễn, giảm, không chịu thuế xuất nhập khẩu như thế nào?

Kê khai mã miễn, giảm, không chịu thuế xuất nhập khẩu như thế nào?

Tổng cục Hải quan vừa trả lời và hướng dẫn Công ty TNHH Ken Logistics thực hiện việc kê khai mã miễn, giảm, không chịu thuế xuất nhập khẩu.
Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế với hàng tạm nhập miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng

Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế với hàng tạm nhập miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng

Tổng cục Hải quan vừa có trả lời và hướng dẫn Công ty TNHH Seojin Auto thực hiện chính sách thuế đối với trường hợp hàng hóa tạm nhập miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa.
Chính sách xuất trả phế liệu cho doanh nghiệp gia công

Chính sách xuất trả phế liệu cho doanh nghiệp gia công

Trước vướng mắc của Công ty TNHH Hải quan Shinhan Việt Nam liên quan đến chính sách đối với mặt hàng phế liệu xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan đã có trả lời và hướng dẫn cụ thể.
Giải đáp cho cá nhân phải trực tiếp thực hiện quyết toán với cơ quan thuế

Giải đáp cho cá nhân phải trực tiếp thực hiện quyết toán với cơ quan thuế

Những trường hợp nào phải trực tiếp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công năm 2023 với cơ quan thuế? Thời gian, địa điểm cá nhân thực hiện quyết toán thuế phải nộp hồ sơ là thời gian nào? Hồ sơ giấy tờ các cá nhân thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân là những giấy tờ gì? Ông Nguyễn Bá Long - Trưởng Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, đã có những giải đáp cụ thể xung quanh vấn đề này.
Thuế giá trị gia tăng nộp lại khâu nhập khẩu

Thuế giá trị gia tăng nộp lại khâu nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn về quy định về thuế giá trị gia tăng nộp lại khâu nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất chuyển mục đích sử dụng đối với hàng hóa là nông sản.
Cung cấp C/O mẫu D mới được hưởng ưu đãi nhập khẩu đường mía

Cung cấp C/O mẫu D mới được hưởng ưu đãi nhập khẩu đường mía

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố liên quan đến mặt hàng đường nhập khẩu.
Xem thêm
Phiên bản di động