Thúc phân bổ vốn đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Hiện nay còn nhiều bộ, ngành, địa phương chưa phân bổ chi tiết hết kế hoạch vốn được giao, do đó đã làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của các công trình, dự án trong những tháng đầu năm. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Công điện số 123/CĐ - TTg yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

Nhiều tồn tại trong phân bổ vốn

Một trong những yếu tố then chốt của việc giải ngân vốn đầu tư của 1 dự án nhanh hay chậm phụ thuộc vào việc được phân bổ vốn sớm hay muộn. Vì vậy, ngay sau khi nhận được kế hoạch vốn được giao, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện ngay việc phân bổ chi tiết nguồn vốn.

Có thể thấy, TP. Hồ Chí Minh đã rất tích cực trong việc đưa nguồn vốn đầu tư công vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Theo báo cáo từ UBND thành phố, trong năm 2023, địa phương được giao tổng vốn đầu tư công hơn 70.000 tỷ đồng (gồm 16.500 tỷ đồng vốn của trung ương, 55.200 tỷ đồng vốn của địa phương).

Đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã phân bổ xong 100% nguồn vốn trung ương cho các công trình, dự án. Riêng vốn địa phương, còn một số hồ sơ dự án chưa hoàn thiện, với số vốn chưa phân bổ khoảng 26.000 tỷ đồng. Hiện TP. Hồ Chí Minh đang khẩn trương thực hiện, phấn đấu đến cuối tháng 3/2023 sẽ phân bổ hết nguồn vốn này.

Năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư công của TP. Hà Nội là 51.583 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn trung ương giao là 46.956 tỷ đồng. Đến nay, TP. Hà Nội đã phân bổ xong toàn bộ kế hoạch vốn trung ương giao. Hiện nay, Hà Nội đang tập trung thực hiện phân bổ nguồn vốn địa phương và nỗ lực áp dụng các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Khẩn trương phân bổ vốn đầu tư công để đảm bảo tiến độ giải ngân
Thúc phân bổ vốn đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Ảnh minh họa: Đức Minh

Tại Hải Phòng, nguồn vốn đầu tư công năm 2023 của thành phố là 22.335 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương là 1.358 tỷ đồng. Với nguồn vốn được giao, Hải Phòng đã thực hiện phân bổ theo thứ tự ưu tiên và tập trung cho các dự án trọng điểm. Do đó, TP. Hải Phòng đã ưu tiên bố trí khoảng 30% tổng số vốn cân đối để tập trung cho các dự án, công trình trọng điểm năm 2023.

Cụ thể, tập trung bố trí vốn bảo đảm các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2023 để bố trí 100% nhu cầu vốn cho công tác giải phóng mặt bằng và tối đa 80% vốn cho công tác xây lắp. Đặc biệt, Hải Phòng kiên quyết chỉ bố trí vốn đầu tư công năm 2023 cho các dự án khởi công mới đã đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công…

Tuy nhiên, theo báo cáo từ Bộ Tài chính, mặc dù các bộ, ngành, địa phương rất tích cực triển khai phân bổ vốn nhưng việc phân bổ vốn hiện nay vẫn còn những tồn tại cần khắc phục. Đơn cử như một số bộ, cơ quan trung ương chưa phân bổ hết số kế hoạch vốn được giao như Văn phòng Trung ương Đảng; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Tòa án Nhân dân tối cao; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội…

Đáng chú ý, còn nhiều bộ, cơ quan trung ương phân bổ cho dự án khởi công mới chưa có quyết định đầu tư (Bộ Xây dựng, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam); phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án chưa có dự toán chuẩn bị đầu tư được phê duyệt (Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); phân bổ kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án không được giao vốn cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn (Ban Quản lý Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam).

Khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công

Trước tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng đầu năm còn thấp, bên cạnh đó, vẫn còn một lượng vốn đầu tư công đang chờ để phân khai chi tiết, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Công điện số 123/CĐ - TTg yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

Tại công điện, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã được giao theo đúng quy định, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tuân thủ các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công, các nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quy định pháp luật có liên quan.

Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt đầu tư các dự án khởi công mới sử dụng vốn đầu tư năm 2023 để sớm hoàn thành việc giao kế hoạch vốn; việc bố trí kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án phải bảo đảm phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn linh hoạt, kịp thời giữa các dự án, từ dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn và khả năng giải ngân cao theo quy định; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính chủ động thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023; kịp thời kiến nghị phương án xử lý đối với số vốn chậm phân bổ theo quy định nhằm thúc đẩy giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công./.

Tin cùng chuyên mục

Điều kiện miễn thuế đối với hàng gia công lại nhưng không có cơ sở để gia công

Điều kiện miễn thuế đối với hàng gia công lại nhưng không có cơ sở để gia công

Trong thực tế làm thủ tục, Hải quan Hà Nội gặp vướng mắc khi triển khai các quy định liên quan đến trường hợp nhập khẩu hàng hóa để gia công xuất khẩu, nhưng không có cơ sở để gia công trên lãnh thổ Việt Nam. Tổng cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn về nội dung này.
Lập hóa đơn đối với hàng hóa bị trả lại

Lập hóa đơn đối với hàng hóa bị trả lại

Trả lời Văn bản số 131/23/CV-CC ngày 15/11/2023 của Công ty TNHH chế tạo cơ khí Chung Cin (gọi tắt là Công ty) về việc lập hóa đơn đối với hàng hóa bị trả lại, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên có ý kiến như sau:
Chính sách thuế đối với khoản chi hoa hồng môi giới

Chính sách thuế đối với khoản chi hoa hồng môi giới

Cục Thuế TP. Hà Nội nhận được công văn số 01/VCS-TCKT của Công ty CP Vicostone vướng mắc về khoản chi hoa hồng môi giới, Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời như sau:
Hướng dẫn kê khai và nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường

Hướng dẫn kê khai và nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường

Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên nhận được công văn số 941/BQLDAGT-TCKT ngày 17/11/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên hỏi về kê khai và nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường.
Khai bổ sung tăng chỉ tiêu đề nghị hoàn thuế trên hồ sơ khai thuế

Khai bổ sung tăng chỉ tiêu đề nghị hoàn thuế trên hồ sơ khai thuế

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 12342/CTDON-TTHT ngày 25/10/2023 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc khai thuế giá trị gia tăng(GTGT) đối với dự án đầu tư và hoàn thuế của Công ty TNHH VTTH Hưng Nguyên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tin khác

Làm rõ thông tin trước khi áp dụng chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp chế xuất

Làm rõ thông tin trước khi áp dụng chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp chế xuất

Trước vướng mắc của Cục Hải quan Hà Nam Ninh liên quan đến kê khai nộp thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp không hưởng chính sách của doanh nghiệp chế xuất đối với Công ty TNHH kỹ thuật bao bì MYS Group (Việt Nam), Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể.
Chính sách thuế hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất

Chính sách thuế hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất

Tổng cục Hải quan vừa trả lời và hướng dẫn Công ty TNHH xuất nhập khẩu gỗ An Lạc về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất.
Chính sách hàng nhập khẩu để gia công xuất khẩu nhưng không có cơ sở để gia công

Chính sách hàng nhập khẩu để gia công xuất khẩu nhưng không có cơ sở để gia công

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn triển khai các quy định liên quan đến trường hợp nhập khẩu (NK) hàng hóa để gia công xuất khẩu (XK) nhưng không có cơ sở để gia công trên lãnh thổ Việt Nam.
Thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch đối với mặt hàng muối

Thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch đối với mặt hàng muối

Tổng cục Hải quan vừa có trả lời và hướng dẫn Công ty TNHH CPV Food liên quan đến thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch đối với mặt hàng muối.
Chính sách thuế nguyên liệu mua trong nước để phục vụ gia công hàng hóa xuất khẩu

Chính sách thuế nguyên liệu mua trong nước để phục vụ gia công hàng hóa xuất khẩu

Tổng cục Hải quan vừa trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Antimon Dương Huy Quảng Ninh về thuế đối với nguyên liệu mua trong nước để phục vụ gia công hàng hóa XK.
Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

Trước đề nghị của Công ty TNHH công nghệ ASCENX (VIỆT NAM) về chính sách thuế đối với hàng hóa NK của DN chế xuất, Tổng cục Hải quan đã có trả lời và hướng dẫn.
Quy định về khai bổ sung hồ sơ hải quan

Quy định về khai bổ sung hồ sơ hải quan

Quy định về khai bổ sung hồ sơ hải quan, một số doanh nghiệp quan tâm việc xác định chưa đúng mã HS và khai điều chỉnh theo chỉ thị của cơ quan hải quan có bị xử phạt không? Trường hợp hàng hóa đã thông quan, sau đó công ty phát hiện sai sót về mã HS thì được khai bổ sung trong thời hạn bao lâu và có bị phạt hành chính không?
Chính sách thuế đối với nguyên liệu mua trong nước để phục vụ gia công hàng hóa xuất khẩu

Chính sách thuế đối với nguyên liệu mua trong nước để phục vụ gia công hàng hóa xuất khẩu

Tổng cục Hải quan vừa trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Antimon Dương Huy Quảng Ninh về thuế đối với nguyên liệu mua trong nước để phục vụ gia công hàng hóa XK.
Điều kiện xét giảm giá hàng nhập khẩu

Điều kiện xét giảm giá hàng nhập khẩu

Trước vướng mắc của Công ty CP thiết bị và đầu tư Việt Nam liên quan đến xét điều chỉnh trừ khoản giảm giá.
Xử lý thuế GTGT nộp thừa ở khâu nhập khẩu

Xử lý thuế GTGT nộp thừa ở khâu nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn gửi Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện quy định liên quan đến chính sách thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu.
Xem thêm
Phiên bản di động