Vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến công tác giải ngân vốn đầu tư công

Tại báo cáo về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN lũy kế 8 tháng, ước thực hiện 9 tháng kế hoạch năm 2023 của Bộ Tài chính cho biết, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước ước 9 tháng cao hơn cùng kỳ năm trước những vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra cho công tác giải ngân từ nay đến cuối năm.

Ước 9 tháng giải ngân đạt trên 51% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công của cả nước từ đầu năm đến ngày 31/8/2023 là 300.342,6 tỷ đồng, đạt 39,47% kế hoạch (760.852,2 tỷ đồng, bao gồm kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao là 707.044,2 tỷ đồng và kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương triển khai tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 53.808,0 tỷ đồng). Trong đó Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH là 38.202,182 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Nhiều khó khăn, thách thức cho công tác giải ngân vốn đầu tư công
Tỷ lệ giải ngân có tăng so với cùng kỳ, song vẫn còn nhiều thách thức đặt ra cho công tác giải ngân từ nay đến cuối năm. Ảnh TL

Ước thanh toán đến hết tháng 9/2023 là 363.310,6 tỷ đồng, đạt 47,75% kế hoạch, đạt 51,38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2022 đạt 42,16% kế hoạch và đạt 46,70% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Trong đó Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH là 49.740,216 tỷ đồng, đạt 38,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Có 12/52 bộ, cơ quan trung ương và 30/63 địa phương có tỷ lệ ước giải ngân đạt trên 50%. Một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm: Ngân hàng Phát triển (100%), Ngân hàng Nhà nước (69,65%), Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (68,06%), Đồng Tháp (79,36%), Long An (74,98%), Tiền Giang (77,84%).

Tuy nhiên, vẫn còn 29 bộ và 3 địa phương giải ngân được dưới 30% kế hoạch vốn, trong đó có 17 bộ, cơ quang trung ương chỉ giải ngân dưới 10%.

Bộ Tài chính cho biết, mặc dù tỷ lệ giải ngân cao hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng trên cơ sở cuộc họp Tổ công tác trong thời gian vừa qua (Tổ công tác số 3 do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm tổ trưởng; Tổ công tác số 2 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm tổ trưởng) và tổng hợp theo báo cáo 8 tháng của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, việc giải ngân vốn đầu tư công còn tồn tại một số vướng mắc.

Cụ thể, trong việc giao đất, chuyển đổi đất rừng tại một số dự án còn phức tạp, mất nhiều thời gian, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (tại Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Quảng Bình).

Thực hiện các quy định mới về an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường (Bộ Y tế, tỉnh Thừa Thiên Huế), một số dự án mang tính chất chuyên ngành phải trình duyệt nhiều bước. Các dự án thủy lợi, đê điều có tính đặc thù, công tác thi công có tính thời vụ, thời gian thi công ngắn, vừa thi công, vừa phải đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp, việc khoan đê, cắt đê không thực hiện được trong mùa mưa bão; khan hiếm nguồn nguyên vật liệu, biến động giá nguyên vật liệu.

Các bộ, ngành và địa phương có nhu cầu điều chỉnh vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển triển kinh tế với các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nhưng chưa thực hiện được do phải chờ hướng dẫn cụ thể của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Một số địa phương chưa tổ chức đấu giá đất nên chưa có số thu để giải ngân.

Cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa

Bộ Tài chính cho biết, theo tổng hợp, tuy chỉ có 3 địa phương tỷ lệ giải ngân dưới 30%, song có 57 địa phương còn tồn tại nhiều dự án giải ngân dưới 10% (298 dự án sử dụng NSTW hỗ trợ có mục tiêu nguồn vốn trong nước với kế hoạch triển khai là 20.379 tỷ đồng) và 109 dự án tại 41 địa phương chưa thực hiện giải ngân. Nguyên nhân chủ yếu do khâu tổ chức thực hiện, đặc biệt là các khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng do đặc thù của từng dự án. Vì vậy cần phải có sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Từ tình hình trên, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét phương án cắt giảm kế hoạch năm 2023 tương ứng kế hoạch đã bố trí cho các dự án đến hết 31/10/2023 có tỷ lệ giải ngân bằng 0% và cắt giảm kế hoạch đến hết 31/10/2023 chưa thực hiện phân bổ. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, ngành và địa phương đánh giá kiểm điểm trách nhiệm cụ thể trong việc phải cắt giảm kế hoạch, rút kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch 2024 đảm bảo sát với khả năng thực hiện.

Riêng đối với các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội được giải ngân trong thời gian 2 năm (2022-2023), tuy nhiên sau khi hoàn thiện các thủ tục đầu tư (rà soát danh mục, đăng ký, phân bổ vốn đầu tư), thực tế dự án chỉ được giải ngân trong khoảng một năm. Các dự án công nghệ thông tin thuộc Chương trình có yêu cầu phức tạp về kỹ thuật, về công nghệ, cần phải xin hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn trước khi phê duyệt dự án. Vì vậy, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ưu tiên cho phép dài thời gian thực hiện và giải ngân của các dự án công nghệ thông tin nhằm mục tiêu chuyển đổi số.

Về kế hoạch kéo dài các năm trước chuyển sang năm 2023 là 54.725 tỷ đồng, dự kiến đến hết tháng 9 tỷ lệ giải ngân nguồn vốn này khoảng 44,31% (thấp hơn tỷ lệ giải ngân nguồn vốn trong kế hoạch năm). Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương làm rõ lý do, trách nhiệm trong việc đề xuất việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau nhưng khả năng giải ngân chậm làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn NSNN.

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cũng để nghị khẩn trương có hướng dẫn về phân bổ, giao kế hoạch, giải ngân vốn chuẩn bị đầu tư dự án theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại văn bản số 7160/VPCP-KTTH ngày 18/9/2023.

Đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để triển khai nhanh, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về giải ngân vốn theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tại các Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Khẩn trương triển khai phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 cho các dự án thuộc danh mục dự án được giao theo Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 24/7/2023; có quyết định điều chỉnh kế hoạch (nếu có nhu cầu) theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ, dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Các tổ công tác tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương quyết liệt trong kiểm tra, đôn đốc, kiểm điểm tiến độ theo tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án./.

Nhi An

Tin cùng chuyên mục

Chính sách hoàn thuế nhập khẩu khi tái xuất nguyên liệu

Chính sách hoàn thuế nhập khẩu khi tái xuất nguyên liệu

Hỏi: Doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ hàng hóa theo chỉ định của thương nhân nước ngoài, sau đó, chính doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ tái xuất nguyên trạng hàng hóa nhập khẩu tại chỗ đó vào khu phi thuế quan theo mã loại hình B13 thì doanh nghiệp có thuộc diện được hoàn thuế nhập khẩu không?
Hướng dẫn xử lý hóa đơn có sai sót

Hướng dẫn xử lý hóa đơn có sai sót

Trả lời Công văn số 012024/PU ngày 29/2/2024 của Công ty TNHH PURETECH Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về việc xuất hóa đơn trả lại dịch vụ cho thuê xưởng, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Có được cho thuê, mượn nhà đất công?

Có được cho thuê, mượn nhà đất công?

Hỏi: Đơn vị tôi đang công tác là 1 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp huyện được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động. Đơn vị tôi hiện đang được giao quản lý và sử dụng nhà văn hóa trung tâm của huyện, hiện nay cơ sở vật chất tại nhà văn hóa đã cũ kỹ, lạc hậu, chưa được nâng cấp. Xin hỏi, đơn vị tôi có được cho 1 tổ chức là UBND phường mượn tài sản là nhà văn hóa trung tâm huyện để sử dụng làm nhà văn hóa trung tâm của phường không?
Có được rút bảo hiểm xã hội khi người thân qua đời do tai nạn?

Có được rút bảo hiểm xã hội khi người thân qua đời do tai nạn?

Hỏi: Tôi có người nhà đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 11 tháng. Sau đó bị tai nạn qua đời. Vậy gia đình tôi có được rút bảo hiểm không? Mức hưởng là bao nhiêu?
Có được vừa hưởng lương hưu và trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng không?

Có được vừa hưởng lương hưu và trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng không?

Hỏi: Đầu tháng 1/2024, trên đường đi công tác, tôi bị tai nạn giao thông. Sau khi điều trị ổn định, đến cuối tháng 3/2024, tôi được giám định có mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động (TNLĐ) là 85% (bị liệt hai chân). Tôi có 28 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc và nghỉ hưu từ cuối tháng 5/2024. Vậy tôi có đồng thời được hưởng trợ cấp hưu trí và trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng không?

Tin khác

Đi khám bệnh khác nơi đăng ký ban đầu có được thanh toán bảo hiểm y tế?

Đi khám bệnh khác nơi đăng ký ban đầu có được thanh toán bảo hiểm y tế?

Hỏi: Tôi đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ở gần nơi cư trú, nhưng đi KCB ở quận khác chung thành phố, thì có được hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) không?
Xử lý truy thu hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Xử lý truy thu hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1139/CTCMA-KTNB ngày 29/6/2023 của Cục Thuế Cà Mau về việc truy thu thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Về vấn đề này, ngày 4/4/2024, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Cách tính lương hưu khi có nhiều giai đoạn làm cho nhà nước và tư nhân

Cách tính lương hưu khi có nhiều giai đoạn làm cho nhà nước và tư nhân

Hỏi: Chú tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) từ năm 1991. Từ năm 1991 – 1998, chú tôi làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước. Từ năm 2002 – 2013, chú tôi tham gia BHXH doanh nghiệp tư nhân. Đến tháng 1/2014, chú tôi lại chuyển sang làm cho doanh nghiệp nhà nước. Vậy đến lúc về hưu, cách tính lương bình quân như thế nào?
Quy định về thuế thu nhập cá nhân với khoản lợi tức được chia

Quy định về thuế thu nhập cá nhân với khoản lợi tức được chia

Hỏi: Khoản tiền lương, tiền công mà Công ty TNHH MTV trả cho giám đốc đồng thời là chủ sở hữu có chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay không? Khi nhận khoản lợi tức được chia của công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ thì chủ sở hữu có phải chịu thuế TNCN hay không?
Hướng dẫn áp dụng lệ phí môn bài với văn phòng đại diện

Hướng dẫn áp dụng lệ phí môn bài với văn phòng đại diện

Trả lời Công văn số 1502/2024-TCT ngày 15/2/2024 của Văn phòng đại diện Công ty TNHH Nippon Steel Tranding Việt Nam tại Hà Nội về lệ phí môn bài Văn phòng đại diện, ngày 9/4/2024 Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Xác định mã HS của sản phẩm nhập khẩu

Xác định mã HS của sản phẩm nhập khẩu

Hỏi: Công ty chúng tôi gặp khó khăn trong việc xác định mã HS của sản phẩm nhập khẩu. Vậy chúng tôi có thể xin tư vấn từ cơ quan hải quan hay không? Hồ sơ gửi cho cơ quan hải quan cần chuẩn bị như thế nào?
Thủ tục hải quan khi nhập lại thành phẩm đã gia công về xưởng sản xuất

Thủ tục hải quan khi nhập lại thành phẩm đã gia công về xưởng sản xuất

Hỏi: Công ty chúng tôi là doanh nghiệp nội địa trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài có thực hiện xuất nguyên vật liệu ra khỏi xưởng sản xuất để đưa đi gia công một phần công đoạn tại xưởng của bên nhận gia công là một doanh nghiệp nội địa khác và nhập lại thành phẩm đã gia công về xưởng sản xuất từ bên nhận gia công. Vậy xin hỏi trong trường hợp này công ty chúng tôi phải thực hiện thủ tục hải quan thế nào?
Những quy định mới về tái cơ cấu các tổ chức tín dụng

Những quy định mới về tái cơ cấu các tổ chức tín dụng

Hỏi: Xin ông cho biết các quy định trong Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) có những nội dung gì mới thể hiện sự hoàn thiện các quy định nhằm tạo cơ sở thúc đẩy quá trình cơ cấu lại TCTD và xử lý TCTD yếu kém?
Hướng dẫn mới về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Hướng dẫn mới về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 và áp dụng từ năm tài chính 2025.
Bộ, ngành, địa phương phải sắp xếp lại nhà, đất dôi dư

Bộ, ngành, địa phương phải sắp xếp lại nhà, đất dôi dư

Trả lời kiến nghị cử tri, Bộ Tài chính cho rằng, các bộ, ngành, đơn vị có tài sản, nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính phải chủ động, quyết liệt trong việc kê khai, đề xuất, lập phương án sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện sắp xếp.
Xem thêm
Phiên bản di động