Xây dựng nghị định chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN quản lý

Hiện nay việc điều chuyển các công trình điện đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước sang Tổng Công ty Điện lực Việt Nam quản lý còn rất chậm, trong khi nhiều công trình điện phục vụ dân sinh cần có điện kịp thời. Theo đó, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính soạn thảo Nghị định quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tổng Công ty điện lực Việt Nam quản lý nhằm giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quản lý, bàn giao, tiếp nhận giữa bên bàn giao và bên nhận, bảo đảm an toàn, kịp thời phục vụ việc cung cấp điện.

Thực hiện chuyển giao thay vì điều chuyển

Thời điểm năm 2016-2017, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn về việc bàn giao các công trình điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và trên cơ sở các hình thức xử lý tài sản công (TSC) tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008, Bộ Tài chính đã lựa chọn hình thức điều chuyển để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Việc lựa chọn hình thức điều chuyển tại thời điểm đó là phù hợp vì quy định tại lúc đó mới chỉ có các hình thức: Thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán và tiêu hủy tài sản nhà nước. Không có hình thức khác.

Xây dựng nghị định chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN quản lý
Các công trình điện sử dụng vốn nhà nước sẽ được chuyển giao cho EVN quản lý thay vì điều chuyển như trước đây. Ảnh TL minh họa.

Ngày 15/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 41/2017/QĐ- TTg (QĐ41) quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý để làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, sau hơn 3 năm thực hiện, đến nay, số lượng công trình điện được Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chuyển còn thấp, mới chỉ chếm khoảng 10,7% tổng số công trình EVN đã đồng ý tiếp nhận (302 công trình). Đồng thời, theo báo cáo của EVN, số lượng công trình điện mà Tập đoàn đã đồng ý tiếp nhận cũng mới chỉ chiếm khoản gần 20% số công trình các chủ tài sản đang quản lý dự kiến bàn giao sang cho EVN quản lý.

Trong khi đó, công trình điện là loại tài sản đặc thù, chỉ có ngành điện mới đủ chuyên ngành vận hành. Bên cạnh đó, chế độ khấu hao/hao mòn có sự khác nhau giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước và doanh nghiệp. Vì vậy, để bảo đảm việc quản lý vận hành liên tục, thông suốt đối với các công trình điện thì cần phải thực hiện bàn giao công trình điện cho cơ quan điện lực hạch toán, quản lý vận hành ngay sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng.

Do đó, Chính phủ quyết định giao Bộ Tài chính dự thảo Nghị định quy định việc chuyển giao công trình điện là TSC sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý. Việc chuyển giao này nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy nhanh việc chuyển giao các công trình điện do Nhà nước quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn, kịp thời phục vụ việc cung cấp điện để phục vụ cuộc sống người dân.

Các công trình điện được chuyển giao là tài sản công

Bộ Tài chính cho biết, Nghị định quy định về việc chuyển giao công trình điện là TSC. Theo đó, công trình điện được chuyển giao theo quy định sẽ gồm: TSC tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội (cơ quan, tổ chức, đơn vị); TSC không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong khu đô thị, khu dân cư do chủ đầu tư bàn giao lại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn điều chuyển công trình điện theo QĐ41, dự thảo Nghị định quy định hình thức bàn giao công trình điện là TSC tại cơ quan, tổ chức, đơn vị sang cơ quan điện lực quản lý là hình thức “chuyển giao” thay cho hình thức “điều chuyển”.

Theo đó, khi có công trình điện cần chuyển giao, bên giao lập hồ sơ đề nghị chuyển giao gửi Công ty điện lực quản lý địa bàn. Công ty điện lực quản lý địa bàn có trách nhiệm báo cáo cơ quan điện lực có thẩm quyền tiếp nhận.

Như vậy, hình thức “chuyển giao” sẽ cho phép cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý công trình điện và cơ quan điện lực thực hiện ngay việc bàn giao, tiếp nhận công trình điện nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại dự thảo Nghị định mà không phải thông qua trình thự, thủ tục báo cáo các cấp có thẩm quyền để ra quyết định điều chuyển làm cơ sở bàn giao, tiếp nhận như hình thức “điều chuyển”.

Việc quy định như trên sẽ đảm bảo công tác vận hành các công trình điện được an toàn, kịp thời.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng bổ sung trách nhiệm của bên giao: Tổ chức quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo đúng quy định của pháp luật đến thời điểm ký biên bản bàn giao tài sản sang cơ quan điện lực. Và bên nhận: Tổ chức quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo đúng quy định của pháp luật từ thời điểm ký biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản. Việc bổ sung này nhằm phân định rõ trách nhiệm của các bên để bảo đảm công trình điện được vận hành liên tục, xuyên suốt.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định về việc xác định giá trị công trình điện trong trường hợp công trình không được hạch toán riêng mà hạch toán chung vào giá trị công trình xây dựng của đơn vị. Điều chỉnh quy định về thành phần hội đồng trong trường hợp thành lập hội đồng để xác định giá trị tài sản. Bổ sung quy định về chi phí thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá để xác định giá trị tài sản do bên giao và bên nhận thực hiện chi trả theo tỷ lệ 50/50. Đồng thời, quy định cụ thể nguồn kinh phí để chi trả cho các chi phí liên quan đến việc bàn giao, tiếp nhận công trình điện.

An Nhi

Tin cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực

TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực

Qua 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố về Kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, bước đầu Thành phố ghi nhận các chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.
Hà Nội quy định dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch các cấp

Hà Nội quy định dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch các cấp

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất của TP. Hà Nội. Trong đó, TP. Hà Nội yêu cầu các dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và các quy định pháp luật liên quan khác về quy hoạch.
"Đón sóng" đầu tư bất động sản khu công nghiệp

"Đón sóng" đầu tư bất động sản khu công nghiệp

Theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, hiện có khoảng 563 khu công nghiệp (KCN), với tổng diện tích được bao phủ khoảng 210.900 ha. Tuy nhiên, một số KCN vẫn chưa hoạt động. Đến nay, số KCN thực tế đã công bố là 406, trong đó 361 dự án nằm ngoài khu kinh tế, 37 dự án thuộc các khu kinh tế và 8 dự án điện công nghiệp khác nằm trong khu kinh tế cửa khẩu. Tỷ lệ lấp đầy của các KCN tại Việt Nam hiện nay đạt 70,9%, tương đương với mức cuối năm 2020.
Từ ngày 26/8/2022, chính thức nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản công

Từ ngày 26/8/2022, chính thức nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản công

Thời báo Tài chính Việt Nam thông báo thực hiện nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản Nhà nước (TTĐTTSNN) tại địa chỉ (https://taisancong.vn) của Thời báo Tài chính Việt Nam.
Nhiều sửa đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Nhiều sửa đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Chủ trì Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/NĐ- CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng xe ô tô, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, dự thảo nghị định đang được Bộ Tài chính xây dựng có nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay.

Tin khác

Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Trước diễn biến giá cả một số hàng hóa thiết yếu vẫn neo ở mức cao, các chuyên gia kinh tế đề nghị cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá bất hợp lý, ảnh hưởng tới mục tiêu điều hành lạm phát và đời sống của người dân.
Cải cách hành chính: Bộ Tài chính phấn đấu xử lý 1 hồ sơ trong vòng 30 phút

Cải cách hành chính: Bộ Tài chính phấn đấu xử lý 1 hồ sơ trong vòng 30 phút

Các cơ quan thuộc Bộ Tài chính xác định giảm thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/1 hồ sơ vào năm 2025 theo Quyết định số 1865/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Đổi mới việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Bộ Tài chính.
Đơn vị có từ trên 2.000 người được trang bị tối đa 6 xe ô tô phục vụ công tác chung

Đơn vị có từ trên 2.000 người được trang bị tối đa 6 xe ô tô phục vụ công tác chung

Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP cũng quy định về nội dung này trước đó đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi. Tại dự thảo nghị định đã quy định rõ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị sự nghiệp công lập.
Sàn thương mại điện tử kê khai, nộp thuế thay: Phương án tối ưu để tránh gian lận, trốn thuế

Sàn thương mại điện tử kê khai, nộp thuế thay: Phương án tối ưu để tránh gian lận, trốn thuế

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP vừa được Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính trình Chính phủ có quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên sàn. Phóng viên TBTCVN đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá nhân (Tổng cục Thuế) làm rõ thêm những điểm mới của quy định này.
Định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công sẽ được quy định cụ thể hơn trong thời gian tới

Định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công sẽ được quy định cụ thể hơn trong thời gian tới

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Theo đó, Nghị định sẽ quy định rõ hơn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công trong thời gian tới.
Hiến kế để Nhà nước thu hồi chênh lệch địa tô từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Hiến kế để Nhà nước thu hồi chênh lệch địa tô từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022, sáng 18/9, các đại biểu đã thảo luận chuyên đề “Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.Cho ý kiến chuyên đề liên quan đến chính sách về đất đai, các chuyên gia kinh tế đã hiến kế để Nhà nước thu hồi được giá trị địa tô chênh lệch từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi giao đất cho nhà đầu tư phát triển bất động sản.
Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.
Các mặt hàng chế phẩm xăng được đề xuất giảm thuế MFN 10%

Các mặt hàng chế phẩm xăng được đề xuất giảm thuế MFN 10%

Bộ Tài chính đã đề xuất đưa thuế MFN đối với mặt hàng sản phẩm chế biến từ dầu mỏ, nhưng có chỉ số octan khác xăng động cơ và được sử dụng như nguyên liệu đầu vào cho sản xuất hoặc các ngành công nghiệp từ 20% về 10%, như mặt hàng xăng động cơ không pha chì đã được giảm trước đó.
Tiếp tục duy trì 4 nhóm chức danh sử dụng xe ô tô công

Tiếp tục duy trì 4 nhóm chức danh sử dụng xe ô tô công

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ- CP của Chính phủ cũng quy định về nội dung này trước đó.
Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2023

Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2023

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô trên địa bàn TP. Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động