Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ việc tăng cường quản lý và thanh toán

Bộ Tài chính vừa tiếp tục có Công văn số 3593/BTC-ĐT đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tăng cường quản lý, thanh toán để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023.

Chưa phân bổ hết nguồn vốn đầu tư được giao

Ông Dương Bá Đức – Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính cho biết, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023, Bộ Tài chính đã có các công văn đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương thực hiện phân bổ chi tiết kế hoạch vốn, nhập dự toán trên Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) và thực hiện giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Cuối tháng 3/2023, tại văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu tư công nguồn NSNN lũy kế 2 tháng, ước thực hiện 3 tháng kế hoạch năm 2023 (ước hết ngày 31/3/2023), Bộ Tài chính cho biết còn 27/49 bộ, cơ quan trung ương và 46/63 tỉnh, thành phố chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Theo đó, ước thanh toán từ đầu năm đến 31/3/2023 là 73.192,092 tỷ đồng, đạt 9,69% kế hoạch (đạt 10,35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Kết quả này thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 (đạt 11,03% kế hoạch và đạt 11,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Qua quá trình kiểm tra, nhận xét phân bổ kế hoạch vốn theo quy định của Luật NSNN và Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ cho thấy, công tác phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như: Một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa phân bổ hết số kế hoạch vốn được giao; phân bổ cho dự án khởi công mới chưa có quyết định đầu tư; phân bổ kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án không được giao vốn cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Ông Dương Bá Đức cho biết, trước thực trạng này, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi đến từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề nghị hoàn thiện lại phương án phân bổ theo quy định.

Khẩn trương thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Ngày 23/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Để thực hiện nghiêm túc chỉ thị trên và để đẩy mạnh tiến độ giải ngân trong các tháng tiếp theo, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất khi kết thúc năm ngân sách, Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tăng cường quản lý, thanh toán để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn NSNN năm 2023.

Bộ Tài chính đề nghị tăng cường thanh toán để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Công chức Kho bạc Nhà nước tỉnh Hòa Bình đang thực hiện đối soát số liệu thanh toán vốn đầu tư. Ảnh: H.T

Tại công văn, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp đẩy nhanh công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư để phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ giao theo đúng quy định.

Đồng thời, các đơn vị nhập đủ, kịp thời kế hoạch vốn của từng dự án trên Tabmis đối với số phân bổ chi tiết đủ điều kiện thanh toán theo quy định; thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của các dự án ngay từ những tháng đầu năm; kịp thời, chủ động tháo gỡ ngay các vướng mắc, khó khăn trong tổ chức thi công và giải ngân của từng dự án. Cụ thể: các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo tập trung đẩy mạnh giải ngân các dự án đầu tư có khả năng giải ngân cao, các dự án đã hoàn tất các thủ tục đầu tư, công tác đấu thầu, phê duyệt hợp đồng. Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ có liên quan để giải quyết các vướng mắc phát sinh hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý các vướng mắc vượt thẩm quyền của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị rà soát tỷ lệ giải ngân từng dự án, đặc biệt là các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đánh giá lại tiến độ; kiên quyết điều chuyển số vốn không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân cao, dự án đã quyết toán hoàn thành, đã hoàn thành nhưng còn thiếu vốn.

Các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án ngay khi nhận được kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao (điều chỉnh, bổ sung nếu có) gửi ngay đến Kho bạc Nhà nước để có cơ sở kiểm soát, thanh toán theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, đơn vị cung ứng vật tư, vật liệu để giải quyết các khó khăn, vướng mắc về nguồn cung nhằm đảm bảo điều kiện thi công, đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói thầu. Trường hợp cần tăng mức tạm ứng vốn để đáp ứng nhu cầu cung ứng vật tư, vật liệu, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án báo cáo người quyết định đầu tư để xem xét, quyết định theo thẩm quyền phù hợp với quy định về nguyên tắc tạm ứng vốn, bảo lãnh tạm ứng, mức vốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng theo quy định và chịu trách nhiệm về việc sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, có hiệu quả.

Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, chủ động điều phối, giám sát chặt chẽ công tác thực hiện dự án của các bên liên quan (tư vấn, nhà thầu) theo các nguồn vốn (vay, viện trợ đồng tài trợ, đối ứng), đảm bảo việc thực hiện thông suốt; kịp thời phát hiện các vướng mắc để xử lý hoặc báo cáo cơ quan chủ quản xử lý theo thẩm quyền; xin ý kiến “không phản đối” của nhà tài trợ, đặc biệt là các tranh chấp hợp đồng (nếu có) để có khối lượng hoàn thành; chủ động báo cáo cơ quan chủ quản và bộ, ngành liên quan về các vướng mắc phát sinh trong từng khâu thực hiện dự án để có biện pháp xử lý kịp thời; tăng cường việc thanh toán theo hình thức trực tuyến trên Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước (KBNN) nhằm tăng tính chủ động, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Đẩy mạnh việc thanh toán vốn qua dịch vụ công trực tuyến

Để việc thanh toán vốn được thuận lợi, Bộ Tài chính cũng đề nghị cơ quan kiểm soát thanh toán vốn đầu tư đẩy mạnh việc thanh toán nhanh qua cổng dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian giải ngân vốn cho đơn vị thụ hưởng, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của đơn vị.

KBNN thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” cho từng lần giải ngân cho đến khi giá trị giải ngân đạt 80% giá trị hợp đồng thì mới chuyển sang hình thức “kiểm soát trước, thanh toán sau”, theo quy định tại Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Đối với các khoản chi tạm ứng vốn hoặc thực hiện theo hình thức “thanh toán trước, kiểm soát sau” đảm bảo thời hạn kiểm soát, thanh toán tại KBNN trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, đối với các khoản còn lại, thời hạn kiểm soát, thanh toán tại KBNN là 3 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

An Nhi

Tin cùng chuyên mục

Giải đáp vướng mắc về xuất khẩu tinh dầu quế

Giải đáp vướng mắc về xuất khẩu tinh dầu quế

Thời gian qua, Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp, Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam về vướng mắc khi xuất khẩu tinh dầu chiết xuất từ gia vị (tinh dầu quế) phải áp dụng quy định về kinh doanh dược liệu, dẫn tới phát sinh chi phí, thủ tục trong quá trình sản xuất kinh doanh. Liên quan tới nội dung này, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp chế xuất

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp chế xuất

Trả lời Công văn số 01.01/CV_IGL ngày 24/1/2024 của Công ty TNHH I-Glocal (sau đây gọi tắt là Công ty) vướng mắc về thuế GTGT đối với dịch vụ tư vấn cho DN chế xuất, Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:
Tại sao mặt hàng phân bón không được giảm thuế xuất khẩu xuống 0%?

Tại sao mặt hàng phân bón không được giảm thuế xuất khẩu xuống 0%?

Bộ Tài chính đã làm rõ lí do vì sao không điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số loại phân bón…
Giải đáp vướng mắc kê khai hóa đơn đầu vào

Giải đáp vướng mắc kê khai hóa đơn đầu vào

Trả lời Công văn số 02/2023/KK-CV ngày 28/12/2023 của Công ty CP Toàn Lực vướng mắc về kê khai hóa đơn đầu vào trên bảng kê 01-1/HT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Hướng dẫn xử lý thuế đối với doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh

Hướng dẫn xử lý thuế đối với doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh

Tổng cục Hải quan vừa trả lời và hướng dẫn xử lý thuế đối với doanh nghiệp thay đổi mục đích sử dụng hàng nhập khẩu miễn thuế, nguyên liệu sản xuất xuất khẩu nhưng làm thủ tục giải thể.

Tin khác

Chính sách thuế đối với bảo hiểm nhân thọ

Chính sách thuế đối với bảo hiểm nhân thọ

Trả lời Công văn số 2812/ĐLBHHG ngày 28/12/2023 của Công ty TNHH đại lý bảo hiểm Hoàng Gia vướng mắc về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN) đối với bảo hiểm nhân thọ, ngày 23/2/2024 Cục Thuế TP .Hà Nội có ý kiến như sau:
Hướng dẫn áp dụng đơn giá thuê đất theo Nghị định số 135/2016/NĐ-CP và Thông tư số 333/2016/TT-BTC

Hướng dẫn áp dụng đơn giá thuê đất theo Nghị định số 135/2016/NĐ-CP và Thông tư số 333/2016/TT-BTC

Tổng cục Thuế nhận được Văn bản số 02/CV-DNST-TCT ngày 18/12/2023 của Công ty CP đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà về việc áp dụng đơn giá thuê đất tăng 15% theo quy định tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ và Thông tư số 333/2016/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Hướng dẫn kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và thuế nhà thầu

Hướng dẫn kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và thuế nhà thầu

Trả lời Công văn số 3637/CTHNA-TTHT ngày 8/12/2023 của Cục Thuế Hà Nam về việc kê khai khấu trừ thuế TNCN và thuế nhà thầu đối với Công ty TNHH Kobelco Copper Alloy Việt Nam, ngày 11/3 2024 Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Hàng hóa nhập khẩu nào phải tái xuất mới được hoàn thuế?

Hàng hóa nhập khẩu nào phải tái xuất mới được hoàn thuế?

Khoản 1 Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP cho thấy có 5 trường hợp hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu.
Kê khai mã miễn, giảm, không chịu thuế xuất nhập khẩu như thế nào?

Kê khai mã miễn, giảm, không chịu thuế xuất nhập khẩu như thế nào?

Tổng cục Hải quan vừa trả lời và hướng dẫn Công ty TNHH Ken Logistics thực hiện việc kê khai mã miễn, giảm, không chịu thuế xuất nhập khẩu.
Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế với hàng tạm nhập miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng

Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế với hàng tạm nhập miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng

Tổng cục Hải quan vừa có trả lời và hướng dẫn Công ty TNHH Seojin Auto thực hiện chính sách thuế đối với trường hợp hàng hóa tạm nhập miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa.
Chính sách xuất trả phế liệu cho doanh nghiệp gia công

Chính sách xuất trả phế liệu cho doanh nghiệp gia công

Trước vướng mắc của Công ty TNHH Hải quan Shinhan Việt Nam liên quan đến chính sách đối với mặt hàng phế liệu xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan đã có trả lời và hướng dẫn cụ thể.
Giải đáp cho cá nhân phải trực tiếp thực hiện quyết toán với cơ quan thuế

Giải đáp cho cá nhân phải trực tiếp thực hiện quyết toán với cơ quan thuế

Những trường hợp nào phải trực tiếp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công năm 2023 với cơ quan thuế? Thời gian, địa điểm cá nhân thực hiện quyết toán thuế phải nộp hồ sơ là thời gian nào? Hồ sơ giấy tờ các cá nhân thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân là những giấy tờ gì? Ông Nguyễn Bá Long - Trưởng Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, đã có những giải đáp cụ thể xung quanh vấn đề này.
Thuế giá trị gia tăng nộp lại khâu nhập khẩu

Thuế giá trị gia tăng nộp lại khâu nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn về quy định về thuế giá trị gia tăng nộp lại khâu nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất chuyển mục đích sử dụng đối với hàng hóa là nông sản.
Cung cấp C/O mẫu D mới được hưởng ưu đãi nhập khẩu đường mía

Cung cấp C/O mẫu D mới được hưởng ưu đãi nhập khẩu đường mía

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố liên quan đến mặt hàng đường nhập khẩu.
Xem thêm
Phiên bản di động