Thực hiện nhiều giải pháp giúp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công

Thực hiện nhiều giải pháp giúp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn tài sản công, trong năm 2023, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, nhiều giải pháp. Nhờ đó, công tác quản lý, sử dụng tài sản công đã góp phần thực hiện mục tiêu phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 10534/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương, đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ thành lập về việc triển khai thực hiện Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
Tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài: Sẽ sửa đổi, bổ sung một số quy định để quản lý, sử dụng hiệu quả hơn

Tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài: Sẽ sửa đổi, bổ sung một số quy định để quản lý, sử dụng hiệu quả hơn

Sau một thời gian thực hiện, Nghị định số 166/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài đã bộ lộ nhiều bất cập, hạn chế. Theo đó, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định bổ sung, sửa đổi một số quy định về lĩnh vực này.
Quản lý, sử dụng, khai thác quỹ nhà, đất chuyên dùng: Chấm dứt tính trạng lúng túng trong thực hiện

Quản lý, sử dụng, khai thác quỹ nhà, đất chuyên dùng: Chấm dứt tính trạng lúng túng trong thực hiện

Bộ Tài chính đã dự thảo nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng, khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác. Hiện Bộ Tài chính đang lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với dự thảo nghị định.
Quản lý, sử dụng tài sản công đã đạt nhiều kết quả tích cực

Quản lý, sử dụng tài sản công đã đạt nhiều kết quả tích cực

Theo báo cáo từ Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương đã khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quản lý, sử dụng tài sản công một cách chủ động, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực.
Kết nối dữ liệu vào phần mềm quản lý tài sản công phải tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước

Kết nối dữ liệu vào phần mềm quản lý tài sản công phải tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 48/2023/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm quản lý tài sản công, trong đó có đưa ra những nguyên tắc và việc tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.
Quản lý, sử dụng tài sản công 6 tháng đầu năm đã có chuyển biến rõ rệt

Quản lý, sử dụng tài sản công 6 tháng đầu năm đã có chuyển biến rõ rệt

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, nhận thức và thực tiễn thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các bộ, ngành, địa phương đã có chuyển biến tích cực, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Bộ Tài chính yêu cầu kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công

Bộ Tài chính yêu cầu kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công

Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc.
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ việc tăng cường quản lý và thanh toán

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ việc tăng cường quản lý và thanh toán

Bộ Tài chính vừa tiếp tục có Công văn số 3593/BTC-ĐT đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tăng cường quản lý, thanh toán để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023.
Tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị

Tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 1076/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động