Tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài: Sẽ sửa đổi, bổ sung một số quy định để quản lý, sử dụng hiệu quả hơn

Sau một thời gian thực hiện, Nghị định số 166/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài đã bộ lộ nhiều bất cập, hạn chế. Theo đó, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định bổ sung, sửa đổi một số quy định về lĩnh vực này.

Nhiều hạn chế đã bộc lộ

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (TSC), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 166/2017/NĐ-CP (NĐ 166) quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng TSC của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

NĐ 166 đã góp phần thực hiện đồng bộ Luật Quản lý, sử dụng TSC năm 2017, tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài để xây dựng dự toán, thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản, trang thiết bị theo đúng tiêu chuẩn, định mức, trình tự, thủ tục và pháp luật ở nước sở tại.

Đồng thời, NĐ 166 đã quy định đầy đủ tiêu chuẩn, định mức của các chức danh tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài giúp việc bố trí tài sản (TS), quản lý, sử dụng TS thống nhất, từng bước đi vào nề nếp cũng như tạo sự chủ động cho các bộ, ngành chủ quan và các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Đây cũng là căn cứ pháp lý để cơ quan Việt Nam ở ngoài thực hiện việc rà soát và sắp xếp lại diện tích trụ sở làm việc, nhà ở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù hoạt động.

Tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài: Sẽ sửa đổi, bổ sung một số quy định để quản lý, sử dụng hiệu quả hơn
Dự thảo Nghị định đề xuất tăng mức giá mua xe ô tô cho cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, NĐ 166 đã bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Đơn cử như về tiêu chuẩn, định mức quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, quy định tiêu chuẩn diện tích của mỗi thành viên đi theo tối đa 6m2 sàn/người đã có những bất cập khi chưa linh hoạt trong quá trình triển khai; chưa tương đồng với chính sách hỗ trợ từ NSNN đối với con chưa thành niên đi theo cha mẹ.

Mức giá mua xe ô tô chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung quy định tại NĐ 166 đã được duy trì từ năm 2010. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, mức giá quy định tại NĐ 166 đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; trường hợp được miễn các loại thuế thì phải tính đủ số thuế được miễn để xác định định mức dẫn đến giá xe giảm, khó khăn cho việc mua xe.

Hơn nữa, xu hướng giá xe ô tô hiện nay so với quy định tại NĐ 166 đã tăng. Vì vậy, cần sửa đổi quy định liên quan đến mức giá mua xe ô tô để đảm bảo phương tiện hoạt động của cơ quan đại diện ở nước ngoài…

Hay như một số máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến, thiết bị sinh hoạt cần thiết, thực tế cần trang bị (máy hủy tài liệu, máy điều hòa nhiệt độ…) phục vụ làm việc, sinh hoạt của các cán bộ nhưng chưa được quy định cụ thể tại phụ lục 01, phụ lục 02 kèm theo NĐ 166 nên việc trang bị vẫn áp dụng quy định tại NĐ 166 (được quyết định cụ thể cho từng trường hợp) nên chưa thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Đề xuất tăng mức giá mua xe ô tô cho cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Xuất phát từ những bất cập trên, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 166. Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng Nghị định nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, bổ sung các vấn đề chưa có quy định điều chỉnh, giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra trong thời gian qua, góp phần bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ việc thực hiện công tác ngoại giao của Nhà nước, tăng cường công tác quản lý, sử dụng TSC được tiết kiệm, hiệu quả.

Theo đó, về định mức sử dụng diện tích nhà ở, theo Bộ Ngoại giao, tại nhiều địa bàn rất khó tìm các căn hộ có diện tích nhỏ đáp ứng đúng quy định của Việt Nam về diện tích căn hộ do đặc thù của nước sở tại quy định cụ thể về diện tích xây dựng công trình. Nếu áp dụng đúng theo NĐ 166, việc tìm, thuê nhà ở, trụ sở gặp nhiều khó khăn, phải tìm về khu vực trung tâm thành phố để thuê với chi phí thuê cao, gây lãng phí cho NSNN.

Trong khi đó, nếu thuê những khu xa trung tâm, có thể thuê diện tích lớn hơn với số tiền chi trả ít hơn, phù hợp với diện tích sinh hoạt của gia đình; đồng thời, chưa có chế độ hỗ trợ diện tích nhà ở cho con dưới 18 tuổi đi theo.

Vì vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ thống nhất với Bộ Ngoại giao về việc tăng định mức nhà ở hiện tại tại NĐ 166 của mỗi chức danh thêm 12m2 tương ứng diện tích 1 phòng để áp dụng chung cho từng nhóm chức danh; bỏ chế độ 6m2 của mỗi thành viên có tiêu chuẩn đi theo (phu nhân, phu quân).

Về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, sau khi rà soát, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung và hoàn thiện quy định theo hướng chỉ rõ hình thức xử lý đối với các trường hợp sử dụng chưa đúng quy định, không còn nhu cầu sử dụng để thuận lợi trong quá trình thực hiện; đồng thời tăng cường phân cấp và giao trách nhiệm quyết định việc xử lý cho bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, HĐND cấp tỉnh và các cơ quan chức năng của địa phương theo phân cấp của HĐND cấp tỉnh như tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo số 205/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về định hướng sửa Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 67/2021/NĐ- CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

Về mức giá mua xe ô tô, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Ngoại giao trình Chính phủ nâng mức giá mua xe phục vụ công tác các chức danh; xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan đại diện, bộ phận biệt phái; xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài.

Đặc biệt, về giá mua xe ô tô đối với các trường hợp đặc biệt, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi Điều 18 NĐ 166. Theo đó, trường hợp do yêu cầu hoạt động ngoại giao của nhà nước Việt Nam tại một số quốc gia, địa bàn trọng điểm mà quan hệ đối ngoại cần phải trang bị xe ô tô phục vụ công tác với mức giá cao hơn mức giá tối đa quy định thì bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định mức giá cao hơn không quá 15% so với mức giá tối đa được quy định tại Nghị định này.

Trường hợp phải trang bị xe ô tô có mức giá cao hơn từ trên 15% so với mức giá tối đa quy định, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Tô Ngọc

Tin cùng chuyên mục

Điều kiện miễn thuế đối với hàng gia công lại nhưng không có cơ sở để gia công

Điều kiện miễn thuế đối với hàng gia công lại nhưng không có cơ sở để gia công

Trong thực tế làm thủ tục, Hải quan Hà Nội gặp vướng mắc khi triển khai các quy định liên quan đến trường hợp nhập khẩu hàng hóa để gia công xuất khẩu, nhưng không có cơ sở để gia công trên lãnh thổ Việt Nam. Tổng cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn về nội dung này.
Lập hóa đơn đối với hàng hóa bị trả lại

Lập hóa đơn đối với hàng hóa bị trả lại

Trả lời Văn bản số 131/23/CV-CC ngày 15/11/2023 của Công ty TNHH chế tạo cơ khí Chung Cin (gọi tắt là Công ty) về việc lập hóa đơn đối với hàng hóa bị trả lại, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên có ý kiến như sau:
Chính sách thuế đối với khoản chi hoa hồng môi giới

Chính sách thuế đối với khoản chi hoa hồng môi giới

Cục Thuế TP. Hà Nội nhận được công văn số 01/VCS-TCKT của Công ty CP Vicostone vướng mắc về khoản chi hoa hồng môi giới, Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời như sau:
Hướng dẫn kê khai và nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường

Hướng dẫn kê khai và nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường

Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên nhận được công văn số 941/BQLDAGT-TCKT ngày 17/11/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên hỏi về kê khai và nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường.
Khai bổ sung tăng chỉ tiêu đề nghị hoàn thuế trên hồ sơ khai thuế

Khai bổ sung tăng chỉ tiêu đề nghị hoàn thuế trên hồ sơ khai thuế

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 12342/CTDON-TTHT ngày 25/10/2023 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc khai thuế giá trị gia tăng(GTGT) đối với dự án đầu tư và hoàn thuế của Công ty TNHH VTTH Hưng Nguyên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tin khác

Làm rõ thông tin trước khi áp dụng chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp chế xuất

Làm rõ thông tin trước khi áp dụng chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp chế xuất

Trước vướng mắc của Cục Hải quan Hà Nam Ninh liên quan đến kê khai nộp thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp không hưởng chính sách của doanh nghiệp chế xuất đối với Công ty TNHH kỹ thuật bao bì MYS Group (Việt Nam), Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể.
Chính sách thuế hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất

Chính sách thuế hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất

Tổng cục Hải quan vừa trả lời và hướng dẫn Công ty TNHH xuất nhập khẩu gỗ An Lạc về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất.
Chính sách hàng nhập khẩu để gia công xuất khẩu nhưng không có cơ sở để gia công

Chính sách hàng nhập khẩu để gia công xuất khẩu nhưng không có cơ sở để gia công

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn triển khai các quy định liên quan đến trường hợp nhập khẩu (NK) hàng hóa để gia công xuất khẩu (XK) nhưng không có cơ sở để gia công trên lãnh thổ Việt Nam.
Thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch đối với mặt hàng muối

Thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch đối với mặt hàng muối

Tổng cục Hải quan vừa có trả lời và hướng dẫn Công ty TNHH CPV Food liên quan đến thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch đối với mặt hàng muối.
Chính sách thuế nguyên liệu mua trong nước để phục vụ gia công hàng hóa xuất khẩu

Chính sách thuế nguyên liệu mua trong nước để phục vụ gia công hàng hóa xuất khẩu

Tổng cục Hải quan vừa trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Antimon Dương Huy Quảng Ninh về thuế đối với nguyên liệu mua trong nước để phục vụ gia công hàng hóa XK.
Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

Trước đề nghị của Công ty TNHH công nghệ ASCENX (VIỆT NAM) về chính sách thuế đối với hàng hóa NK của DN chế xuất, Tổng cục Hải quan đã có trả lời và hướng dẫn.
Quy định về khai bổ sung hồ sơ hải quan

Quy định về khai bổ sung hồ sơ hải quan

Quy định về khai bổ sung hồ sơ hải quan, một số doanh nghiệp quan tâm việc xác định chưa đúng mã HS và khai điều chỉnh theo chỉ thị của cơ quan hải quan có bị xử phạt không? Trường hợp hàng hóa đã thông quan, sau đó công ty phát hiện sai sót về mã HS thì được khai bổ sung trong thời hạn bao lâu và có bị phạt hành chính không?
Chính sách thuế đối với nguyên liệu mua trong nước để phục vụ gia công hàng hóa xuất khẩu

Chính sách thuế đối với nguyên liệu mua trong nước để phục vụ gia công hàng hóa xuất khẩu

Tổng cục Hải quan vừa trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Antimon Dương Huy Quảng Ninh về thuế đối với nguyên liệu mua trong nước để phục vụ gia công hàng hóa XK.
Điều kiện xét giảm giá hàng nhập khẩu

Điều kiện xét giảm giá hàng nhập khẩu

Trước vướng mắc của Công ty CP thiết bị và đầu tư Việt Nam liên quan đến xét điều chỉnh trừ khoản giảm giá.
Xử lý thuế GTGT nộp thừa ở khâu nhập khẩu

Xử lý thuế GTGT nộp thừa ở khâu nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn gửi Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện quy định liên quan đến chính sách thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu.
Xem thêm
Phiên bản di động