Thực hiện nhiều giải pháp giúp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công

Thực hiện nhiều giải pháp giúp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn tài sản công, trong năm 2023, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, nhiều giải pháp. Nhờ đó, công tác quản lý, sử dụng tài sản công đã góp phần thực hiện mục tiêu phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài: Sẽ sửa đổi, bổ sung một số quy định để quản lý, sử dụng hiệu quả hơn

Tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài: Sẽ sửa đổi, bổ sung một số quy định để quản lý, sử dụng hiệu quả hơn

Sau một thời gian thực hiện, Nghị định số 166/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài đã bộ lộ nhiều bất cập, hạn chế. Theo đó, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định bổ sung, sửa đổi một số quy định về lĩnh vực này.
Quản lý, sử dụng tài sản công đã đạt nhiều kết quả tích cực

Quản lý, sử dụng tài sản công đã đạt nhiều kết quả tích cực

Theo báo cáo từ Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương đã khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quản lý, sử dụng tài sản công một cách chủ động, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực.
Tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị

Tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 1076/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Bổ sung thêm một số quy định trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Bổ sung thêm một số quy định trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, thay thế Nghị định số 33/2019/NĐ- CP của Chính phủ cũng quy định về nội dung này trước đây.
Hà Nội tiếp tục tập trung vào việc quản lý và sử dụng nhà đất công

Hà Nội tiếp tục tập trung vào việc quản lý và sử dụng nhà đất công

Tại Kỳ họp thứ 10 HĐND TP. Hà Nội khóa XVI vừa diễn ra, UBND TP. Hà Nội đã có báo cáo về kết quả thực hiện kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thứ 7 HĐND TP. Hà Nội, trong đó có vấn đề quản lý và sử dụng tài sản công về nhà đất.
Tài sản kết cấu hạ tầng: Sẽ có quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý và sử dụng

Tài sản kết cấu hạ tầng: Sẽ có quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý và sử dụng

Bộ Tài chính vừa xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Chỉ thị khi được ban hành sẽ khắc phục những hạn chế, khó khăn trong thực tiễn đang phát sinh, nâng cao trách nhiệm trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng,
Thống nhất việc quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất công

Thống nhất việc quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất công

Bộ Tài chính đã dự thảo sơ bộ Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý nhằm thống nhất cách quản lý, sử dụng nhà, đất công trên toàn quốc.
Bộ Tài chính trả lời cử tri về việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng là công viên

Bộ Tài chính trả lời cử tri về việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng là công viên

Bộ Tài chính vừa có trả lời cử tri tỉnh Bình Phước về việc quản lý, sử dụng, khai thác đối với loại tài sản kết cấu hạ tầng là công viên.
Ngăn chặn kịp thời các sai sót trong quản lý, sử dụng tài sản công

Ngăn chặn kịp thời các sai sót trong quản lý, sử dụng tài sản công

Để ngăn chặn các sai sót trong quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện toàn diện các giải pháp về quản lý, sử dụng tài sản công.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động