Bổ sung thêm một số quy định trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Bổ sung thêm một số quy định trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, thay thế Nghị định số 33/2019/NĐ- CP của Chính phủ cũng quy định về nội dung này trước đây.
Hà Nội tiếp tục tập trung vào việc quản lý và sử dụng nhà đất công

Hà Nội tiếp tục tập trung vào việc quản lý và sử dụng nhà đất công

Tại Kỳ họp thứ 10 HĐND TP. Hà Nội khóa XVI vừa diễn ra, UBND TP. Hà Nội đã có báo cáo về kết quả thực hiện kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thứ 7 HĐND TP. Hà Nội, trong đó có vấn đề quản lý và sử dụng tài sản công về nhà đất.
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được nâng cao chất lượng

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được nâng cao chất lượng

Chính sách, pháp luật về đất đai nói chung, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nói riêng đã có nhiều đổi mới sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, từng bước tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý, sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả hơn.
Tài sản kết cấu hạ tầng: Sẽ có quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý và sử dụng

Tài sản kết cấu hạ tầng: Sẽ có quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý và sử dụng

Bộ Tài chính vừa xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Chỉ thị khi được ban hành sẽ khắc phục những hạn chế, khó khăn trong thực tiễn đang phát sinh, nâng cao trách nhiệm trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng,
Rà soát, bảo đảm các dự án tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị

Rà soát, bảo đảm các dự án tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị

Hiện có 5 tỉnh chưa áp dụng quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14-1-2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, trong đó có nội dung cho phép người dân tự xây dựng nhà ở tại các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở. Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo kiểm tra, rà soát, bảo đảm các dự án tuân thủ quy định.
Thống nhất việc quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất công

Thống nhất việc quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất công

Bộ Tài chính đã dự thảo sơ bộ Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý nhằm thống nhất cách quản lý, sử dụng nhà, đất công trên toàn quốc.
Cần khai thác tối đa ưu điểm của cơ chế giám sát chéo trong quản lý nhà nước về doanh nghiệp

Cần khai thác tối đa ưu điểm của cơ chế giám sát chéo trong quản lý nhà nước về doanh nghiệp

TS. Nguyễn Đình Cung - nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương cho biết, để phát triển đội ngũ doanh nghiệp đông và mạnh cần phải quan tâm cải cách môi trường kinh doanh. Trong đó, việc quản lý nhà nước cũng phải có cái nhìn mới, đặc biệt tận dụng tối đa cơ chế giám sát chéo trong nền kinh tế thị trường.
Ngành Hải quan: Tăng cường quản lý xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

Ngành Hải quan: Tăng cường quản lý xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Thuế căn cứ thông tin do cục thuế địa phương gửi và do cục hải quan tỉnh, thành phố gửi để tổng hợp phục vụ công tác quản lý thuế theo quy định.
Quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa sẽ được sửa đổi

Quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa sẽ được sửa đổi

Mức hỗ trợ cho người trồng lúa sử dụng không thấp hơn 50% kinh phí dùng hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm là những quy định sẽ được Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi tới đây.
Tiếp tục hiện đại hoá công tác quản lý tài sản công

Tiếp tục hiện đại hoá công tác quản lý tài sản công

Để hoàn thiện và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về tài sản công đảm bảo chính xác, cũng như thực hiện cập nhật đầy đủ số lượng về tài sản, theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động