Hà Nam: Tìm chủ đầu tư cho dự án khu dân cư mới Bắc Bình Mỹ
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam thông báo tìm chủ đầu tư cho dự án khu dân cư mới Bắc Bình Mỹ.

Việc đầu tư dự án nhằm mục tiêu hình thành khu ở mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo kết nối với khu dân cư hiện trạng; đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân; góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Dự án sơ bộ tổng chi phí thực hiện là hơn 201,8 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là hơn 26,1 tỷ đồng. Tổng diện tích sử dụng đất là 132.307 m2, hiện chưa được giải phóng mặt bằng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2023.

Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án là ngày 28/10/2021.

Trước đó, ngày 12/7/2021, UBND tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định số 1175/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu dân cư mới Bắc Bình Mỹ tại Đồn Xá, Bắc Bình Mỹ.

Đây là khu ở mới có hạ tầng, kỹ thuật xã hội đồng bộ phục vụ người dân Đồn Xá và các khu vực xung quanh trên địa bàn huyện Bình Lục, đáp ứng quá trình đô thị hoá trên địa bàn nông thôn./.