Hà Nội cần xác định rõ quỹ đất dành cho nhà ở xã
Hà Nội cần xác định rõ quỹ đất dành cho nhà ở xã. Ảnh: Tư liệu

Theo định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 1259/QĐ-TTg năm 2011 (QHC1259), nhà ở khu vực đô thị phấn đấu tăng từ 25,1m2/người lên tối thiểu 30m2 sàn sử dụng/người và nhà ở nông thôn tối thiểu là 25m2 sàn sử dụng/người.

Cụ thể hóa quy hoạch chung, TP. Hà Nội đã xây dựng Chương trình phát triển nhà ở TP. Hà Nội giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở TP. Hà Nội năm 2015 và các năm tiếp theo (giai đoạn 2016 - 2020).

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, sau hơn 10 năm triển khai QHC1259, chỉ tiêu bình quân sàn nhà ở/người tại khu vực nông thôn đã vượt mục tiêu đề ra (đến năm 2030), trong khi chỉ tiêu bình quân sàn nhà ở/người tại khu vực đô thị chỉ tăng khoảng 1,2m2/người, chưa đảm bảo mục tiêu. Ngoài ra, việc phát triển loại hình nhà ở giá rẻ còn chậm so với nhu cầu...

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, từ nay đến năm 2030, mỗi năm cả nước cần thêm khoảng 70 triệu m2 nhà ở, trong đó riêng Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh chiếm 2/3 nhu cầu.

TS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho phần đông dân số, TP. Hà Nội cần xác định rõ quy mô quỹ đất dành cho nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ ở mỗi phân khu quy hoạch. Dành tỷ lệ đất ở hợp lý trong tổng số đất đai quy hoạch để phát triển nhà ở xã hội, từ đó có kế hoạch đảm bảo nguồn cung phù hợp với nhu cầu nhà ở trong từng giai đoạn. Đồng thời, các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 có quy mô từ 10ha trở lên có tỷ lệ bố trí đất xây nhà ở xã hội phải đảm bảo nguyên tắc dành bình quân 25% diện tích đất ở theo Nghị quyết của HĐND TP.Hà Nội

Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội là một chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của thành phố về phát triển đô thị theo hướng bền vững, thông minh, tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện đồng bộ việc cải tạo, chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị cũ. Một trong những chỉ tiêu của chương trình là đưa diện tích nhà ở bình quân lên 27,6 - 29,5 m2/người, tổng diện tích sàn nhà ở phát triển mới theo dự án khoảng 20,44 triệu m2; tổng số căn hộ nhà ở xã hội hoàn thành khoảng 25.000 căn hộ.

Để triển khai thực hiện chỉ tiêu này, Sở Xây dựng Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở TP.Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025, trong đó chú trọng nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, tập trung triển khai cải tạo, chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng sống của người dân; hoàn thành xây dựng Đề án khung cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Đến nay, kế hoạch đã được Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thông qua, Sở Xây dựng đang hoàn chỉnh, trình UBND TP.Hà Nội ban hành trong thời gian tới.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, trong quá trình triển khai Điều chỉnh tổng thể QHC1259, thành phố sẽ cân đối lại Chương trình phát triển nhà ở của thành phố theo hướng giảm tại khu vực trung tâm, tăng tại các khu vực phát triển mới, đô thị vệ tinh, đô thị sinh thái, đảm bảo mục tiêu thu hút dân cư ra khỏi khu vực các quận và gắn kết với nơi làm việc mới (khu công nghiệp, khu công nghệ cao). Các khu nhà ở được đồng bộ về hạ tầng, bảo đảm chất lượng sống cho cư dân.

UBND TP.Hà Nội cũng đã có Quyết định 2461/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương nhiệm vụ lập Chương trình phát triển nhà ở TP.Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2040.../.