Quảng Nam: Quản lý đất đai đi vào nề nếp

Với việc áp dụng nhiều biện pháp mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên và môi trường nói chung, đặc biệt đã tăng cường quản lý đất đai đi vào nề nếp.
Quảng Nam: Quản lý đất đai đi vào nề nếp
Quảng Nam: Quản lý đất đai đi vào nề nếp. Ảnh: TL

Kiến nghị thu hồi 13,74ha đất

Ngày 18/1, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác của ngành năm 2022. Ông Trần Thanh Hà – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2021, Sở TN&MT đã đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hoá các thủ tục, các dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, triển khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của sở, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tập trung ở các thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất.

Đặc biệt, trong năm 2021, Sở TN&MT đã triển khai 32 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về TN&MT đối với 52 đơn vị và kiến nghị thu hồi 13,74ha đất; kiến nghị gia hạn sử dụng đất 24 tháng và phải nộp tiền tương ứng với thời gian gia hạn 24 tháng đối với 3 đơn vị; kiến nghị tạm dừng khai thác khoáng sản đối với 1 đơn vị; kiến nghị thu hồi số lợi bất hợp pháp hơn 714 triệu đồng đối với 9 tổ chức và 2 cá nhân. Tính đến thời điểm báo cáo, 7 tổ chức đã thực hiện nộp lại số lợi bất hợp pháp với tổng số tiền hơn 252 triệu đồng...

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đo đạc bản đồ trong năm đã giải quyết 286 hồ sơ hợp đồng thuê đất, 405 hồ sơ đăng kí thế chấp và xoá thế chấp. Đối với hộ gia đình, cá nhân đã tiếp nhận, giải quyết hơn 113.463 hồ sơ; chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho 1459 trường hợp với tổng diện tích 83,4ha; thu hồi hơn 421 ha đất…

Đối với công tác giá đất, Sở đã thực hiện kiểm tra thẩm định, lập thủ tục trình UBND các cấp có thẩm quyền phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất, giá đất tái định cư và giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của 95 dự án.

Đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tăng cường kiểm tra giám sát

Năm 2022, Sở TN&MT Quảng Nam tiếp tục kiện toàn Văn phòng Đăng ký đất đai trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT vào Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam trực thuộc Sở và đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường kiểm tra giám sát.

Trong lĩnh vực khoáng sản, Sở TN&MT tiếp tục kiến nghị Bộ TN&MT đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, tổ chức Đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu; rà soát các khu vực đã hết thời gian khai thác khoáng sản để có biện pháp đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ. Đồng thời, xây dựng Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh và Quy chế phối hợp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác với các tỉnh thành phố giáp ranh.

Trong lĩnh vực môi trường, Sở TN&MT xây dựng kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đến năm 2025. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các Dự án xử lý Chất thải rắn trên địa bàn, đóng cửa bãi rác Đại Hiệp. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, Sở tiếp tục đôn đốc các địa phương thực hiện thu gom xử lý chất thải phát sinh tương ứng với từng cấp độ dịch…

Được biết, ngay từ đầu năm 2021, tỉnh Quảng Nam ban hành Chỉ thị số 19 áp dụng biện pháp mới để tăng cường quản lý đất đai. Chỉ thị số 19 của tỉnh Quảng Nam quy định, chính quyền địa phương có thẩm quyền cấp phép xây dựng; lập thủ tục tách thửa để chuyển nhượng, cho thuê, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các khu vực phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước. Các địa phương vùng đông đang gấp rút kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các cấp và các đối tượng sử dụng đất.

Theo báo cáo từ các địa phương, ngay sau khi chính quyền ra thông báo về Chỉ thị số 19, nhu cầu đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của người dân một số xã vùng Đông tăng đột biến.

Cùng với việc tăng cường quản lý đất đai, xây dựng thì Sở TN&MT Quảng Nam tiếp tục hoàn thiện để hiện đại hóa sơ sở dữ liệu quản lý đất đai vùng Đông của tỉnh; xem xét giải quyết dứt điểm các hồ sơ đất đai còn tồn đọng, nhất là cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường trách nhiệm của xã (phường) trong xác nhận tình trạng pháp lý của thửa đất (như quy hoạch, tranh chấp, thời điểm sử dụng đất...) cũng như phối hợp “3 bên” (đơn vị tư vấn đo đạc, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện và UBND xã). Do vậy, để hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện đất đai vượt cấp, chính quyền địa phương phải nắm và công khai từng loại quy hoạch để nhân dân biết, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ liên quan khi làm thủ tục hồ sơ đất đai.

Sau gần 8 năm thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quy hoạch, phát triển quỹ đất, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất... trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả hơn, từ đó đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Diệu Hoa

Tin cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực

TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực

Qua 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố về Kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, bước đầu Thành phố ghi nhận các chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.
Hà Nội quy định dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch các cấp

Hà Nội quy định dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch các cấp

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất của TP. Hà Nội. Trong đó, TP. Hà Nội yêu cầu các dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và các quy định pháp luật liên quan khác về quy hoạch.
"Đón sóng" đầu tư bất động sản khu công nghiệp

"Đón sóng" đầu tư bất động sản khu công nghiệp

Theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, hiện có khoảng 563 khu công nghiệp (KCN), với tổng diện tích được bao phủ khoảng 210.900 ha. Tuy nhiên, một số KCN vẫn chưa hoạt động. Đến nay, số KCN thực tế đã công bố là 406, trong đó 361 dự án nằm ngoài khu kinh tế, 37 dự án thuộc các khu kinh tế và 8 dự án điện công nghiệp khác nằm trong khu kinh tế cửa khẩu. Tỷ lệ lấp đầy của các KCN tại Việt Nam hiện nay đạt 70,9%, tương đương với mức cuối năm 2020.
Từ ngày 26/8/2022, chính thức nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản công

Từ ngày 26/8/2022, chính thức nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản công

Thời báo Tài chính Việt Nam thông báo thực hiện nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản Nhà nước (TTĐTTSNN) tại địa chỉ (https://taisancong.vn) của Thời báo Tài chính Việt Nam.
Nhiều sửa đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Nhiều sửa đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Chủ trì Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/NĐ- CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng xe ô tô, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, dự thảo nghị định đang được Bộ Tài chính xây dựng có nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay.

Tin khác

Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Trước diễn biến giá cả một số hàng hóa thiết yếu vẫn neo ở mức cao, các chuyên gia kinh tế đề nghị cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá bất hợp lý, ảnh hưởng tới mục tiêu điều hành lạm phát và đời sống của người dân.
Cải cách hành chính: Bộ Tài chính phấn đấu xử lý 1 hồ sơ trong vòng 30 phút

Cải cách hành chính: Bộ Tài chính phấn đấu xử lý 1 hồ sơ trong vòng 30 phút

Các cơ quan thuộc Bộ Tài chính xác định giảm thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/1 hồ sơ vào năm 2025 theo Quyết định số 1865/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Đổi mới việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Bộ Tài chính.
Đơn vị có từ trên 2.000 người được trang bị tối đa 6 xe ô tô phục vụ công tác chung

Đơn vị có từ trên 2.000 người được trang bị tối đa 6 xe ô tô phục vụ công tác chung

Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP cũng quy định về nội dung này trước đó đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi. Tại dự thảo nghị định đã quy định rõ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị sự nghiệp công lập.
Sàn thương mại điện tử kê khai, nộp thuế thay: Phương án tối ưu để tránh gian lận, trốn thuế

Sàn thương mại điện tử kê khai, nộp thuế thay: Phương án tối ưu để tránh gian lận, trốn thuế

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP vừa được Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính trình Chính phủ có quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên sàn. Phóng viên TBTCVN đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá nhân (Tổng cục Thuế) làm rõ thêm những điểm mới của quy định này.
Định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công sẽ được quy định cụ thể hơn trong thời gian tới

Định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công sẽ được quy định cụ thể hơn trong thời gian tới

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Theo đó, Nghị định sẽ quy định rõ hơn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công trong thời gian tới.
Hiến kế để Nhà nước thu hồi chênh lệch địa tô từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Hiến kế để Nhà nước thu hồi chênh lệch địa tô từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022, sáng 18/9, các đại biểu đã thảo luận chuyên đề “Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.Cho ý kiến chuyên đề liên quan đến chính sách về đất đai, các chuyên gia kinh tế đã hiến kế để Nhà nước thu hồi được giá trị địa tô chênh lệch từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi giao đất cho nhà đầu tư phát triển bất động sản.
Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.
Các mặt hàng chế phẩm xăng được đề xuất giảm thuế MFN 10%

Các mặt hàng chế phẩm xăng được đề xuất giảm thuế MFN 10%

Bộ Tài chính đã đề xuất đưa thuế MFN đối với mặt hàng sản phẩm chế biến từ dầu mỏ, nhưng có chỉ số octan khác xăng động cơ và được sử dụng như nguyên liệu đầu vào cho sản xuất hoặc các ngành công nghiệp từ 20% về 10%, như mặt hàng xăng động cơ không pha chì đã được giảm trước đó.
Tiếp tục duy trì 4 nhóm chức danh sử dụng xe ô tô công

Tiếp tục duy trì 4 nhóm chức danh sử dụng xe ô tô công

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ- CP của Chính phủ cũng quy định về nội dung này trước đó.
Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2023

Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2023

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô trên địa bàn TP. Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động