Hà Giang: Thu ngân sách đạt 101% so với kế hoạch

Hà Giang: Thu ngân sách đạt 101% so với kế hoạch

UBND tỉnh Hà Giang cho biết, hết năm 2023, thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.295 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch trung ương giao. Đây là kết quả sự nỗ lực của các cơ quan trong khối tài chính, đặc biệt là Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Giang khi đã thực hiện thu kịp thời các khoản thu vào NSNN và kiểm soát tốt các khoản chi ngân sách.
Dự kiến năm 2023 thu ngân sách vượt khoảng 3-4%

Dự kiến năm 2023 thu ngân sách vượt khoảng 3-4%

Tại trụ sở Bộ Tài chính, Vụ Ngân sách nhà nước vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện công tác năm 2023, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2024. Theo báo cáo từ Vụ cho biết, với việc tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh, các khoản thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán,... ước số thu cả năm 2023 hoàn thành vượt khoảng 3 - 4% dự toán Quốc hội quy định.
Năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội ước đạt hơn 400 nghìn tỷ đồng

Năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội ước đạt hơn 400 nghìn tỷ đồng

Ước năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội đạt hơn 400 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán được giao, đồng thời đảm bảo cân đối chi ngân sách.
10 tháng, thu ngân sách nội địa ngành thuế quản lý đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng

10 tháng, thu ngân sách nội địa ngành thuế quản lý đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng

Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.201.575 tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán pháp lệnh, bằng 93,1% so với cùng kỳ.
TP. Hồ Chí Minh: 8 tháng, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 297.993 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh: 8 tháng, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 297.993 tỷ đồng

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tháng năm 2023 ước thực hiện được 297.993 tỷ đồng, đạt 63,4% dự toán và giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2022.
6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước ước đạt 875,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54% dự toán

6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước ước đạt 875,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54% dự toán

Theo Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm thu ngân sách nhà nước ước đạt 875,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54% dự toán. Từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính sẽ triển khai nhiều giải pháp, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định.
Tháng 5, thu ngân sách đạt 103,4 nghìn tỷ đồng

Tháng 5, thu ngân sách đạt 103,4 nghìn tỷ đồng

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 5/2023 vẫn đảm bảo dự toán tuy nhiên số thu này chỉ bằng 62% mức thu bình quân của 4 tháng trước đó.
Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,8 triệu tỷ đồng, nhiều yếu tố góp phần tăng thu

Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,8 triệu tỷ đồng, nhiều yếu tố góp phần tăng thu

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.803,6 nghìn tỷ đồng, bằng 127,8% dự toán, tăng 15% so với năm 2021 (ngân sách trung ương đạt 125,8% dự toán; ngân sách địa phương đạt 129,9% dự toán).
Thu ngân sách nhà nước năm 2022 vượt 27,8% dự toán

Thu ngân sách nhà nước năm 2022 vượt 27,8% dự toán

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.803,6 nghìn tỷ đồng, bằng 127,8% dự toán, tăng 15% so với năm 2021. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 125,8% dự toán; thu ngân sách địa phương đạt 129,9% dự toán.
6 tháng đầu năm 2022, ngành Thuế đã đạt những kết quả hết sức nổi bật

6 tháng đầu năm 2022, ngành Thuế đã đạt những kết quả hết sức nổi bật

6 tháng đầu năm 2022, ngành Thuế đã đạt những kết quả hết sức nổi bật. Số thu ngân sách ngành Thuế quản lý đạt 775.262 tỷ đồng, bằng 66% so với dự toán pháp lệnh, bằng 117,6% so với cùng kỳ năm 2021. Có 60/63 địa phương đạt tiến độ thu từ trên 50% so với dự toán được giao.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động