Tháo gỡ vướng mắc đất nông nghiệp không sản xuất được tại Đà Nẵng

Tháo gỡ vướng mắc đất nông nghiệp không sản xuất được tại Đà Nẵng

Nhiều năm qua, hàng trăm ha đất nông nghiệp tại Đà Nẵng không thể sản xuất do vướng các dự án treo, chủ yếu tập trung ở các quận, huyện Hòa Vang, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ… Tình trạng này kéo dài, gây lãng phí tài nguyên, thành phố cũng tốn khá nhiều kinh phí để hỗ trợ cho người dân theo từng vụ sản xuất. Trong khi đó, quỹ đất nói chung và quỹ đất sản xuất nông nghiệp của địa phương còn rất hạn hẹp.

Bên cạnh đó, việc phân kỳ thu hồi đất nông nghiệp không sản xuất được có được địa phương thực hiện nhưng không hiệu quả, kéo dài. Nguyên nhân được chỉ ra là do các sở, ngành liên quan chưa xác định thu hồi đất đó cho dự án nào, mục đích gì.

Trước tình trạng này, UBND thành phố Đà Nẵng đã quyết định thành lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc đất nông nghiệp không sản xuất được nhằm tạo điều kiện cho các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thu hồi dứt điểm. Từ đó, thành phố có thêm nguồn lực đất đai để định hướng phát triển trong tương lai.

Theo quyết định thành lập tổ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm tổ trưởng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố làm tổ phó và 17 thành viên.

Tổ có nhiệm vụ đề xuất hướng giải quyết nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đề án sử dụng đất nông nghiệp không sản xuất được; rà soát, đề xuất xử lý đồng bộ gắn liền với rà soát các dự án treo, dự án chậm triển khai; nghiên cứu đề xuất thực hiện các mô hình đầu tư phù hợp; đề xuất kế hoạch thu hồi, sử dụng đất vào mục đích khác; đề xuất các quận, huyện rà soát tính pháp lý và quan điểm xử lý cụ thể đối với nhà ở xây dựng trên đất nông nghiệp./.