Điểm công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tiếp tục được cải thiện

Điểm công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tiếp tục được cải thiện

Theo kết quả Khảo sát ngân sách mở toàn cầu năm 2021 (OBS2021) vừa được Tổ chức Hợp tác ngân sách quốc tế (IBP) công bố, điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tiếp tục được cải thiện so với các kỳ đánh giá trước, nâng mức xếp hạng của Việt Nam lên 68/120 nước, tăng 9 bậc so với năm 2019 và tăng 23 bậc so với năm 2017.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động