Quản lý, sử dụng tài sản công 6 tháng đầu năm đã có chuyển biến rõ rệt

Quản lý, sử dụng tài sản công 6 tháng đầu năm đã có chuyển biến rõ rệt

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, nhận thức và thực tiễn thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các bộ, ngành, địa phương đã có chuyển biến tích cực, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Dự thảo quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công

Dự thảo quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công

Bộ Tài chính đang dự thảo quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế- kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa áp dụng đối với tài sản công (TSC) theo quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ quyết định việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công tại các cơ quan thuộc bộ.
Phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 2 Bộ: Quốc phòng, Công an.
Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Để đảm bảo quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công, Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý tài sản công theo quy định của pháp luật.
Bắc Giang: Phân cấp, ủy quyền để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án

Bắc Giang: Phân cấp, ủy quyền để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính liên quan, Bắc Giang đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền.
Tháo gỡ nhiều bất cập trong quản lý, sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi

Tháo gỡ nhiều bất cập trong quản lý, sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi

Sau hơn một năm ban hành, Nghị định số 56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất sửa đổi bởi những bất cập trong quá trình thực thi.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động