Thực hiện nhiều giải pháp giúp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công

Thực hiện nhiều giải pháp giúp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn tài sản công, trong năm 2023, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, nhiều giải pháp. Nhờ đó, công tác quản lý, sử dụng tài sản công đã góp phần thực hiện mục tiêu phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Sẽ có quy trình xác định giá khởi điểm cụ thể khi bán đấu giá trụ sở làm việc

Sẽ có quy trình xác định giá khởi điểm cụ thể khi bán đấu giá trụ sở làm việc

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định cụ thể về quy trình xác định giá khởi điểm khi bán đấu giá trụ sở làm việc.
Nâng cao công tác quản lý, sử dụng tài sản công thông qua việc hoàn thiện cơ chế

Nâng cao công tác quản lý, sử dụng tài sản công thông qua việc hoàn thiện cơ chế

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đang được Bộ Tài chính trình Chính phủ. Việc xây dựng nghị định nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, bổ sung các quy định về các vấn đề chưa có quy định điều chỉnh, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công được tiết kiệm, hiệu quả.
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định giúp giải quyết những vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công

Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định giúp giải quyết những vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công

Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định số 151/2017/NĐ - CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (NĐ151) và đang xin ý kiến rộng rãi lần 2 đối với dự thảo này trước khi trình Chính phủ.
Xin ý kiến lần 2 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 151/2017/NĐ – CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Xin ý kiến lần 2 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 151/2017/NĐ – CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Bộ Tài chính cho biết, để hoàn thiện các quy định chi tiết về quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn thì cần phải xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.
Sẽ sửa Nghị định số 152/2017/NĐ- CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Sẽ sửa Nghị định số 152/2017/NĐ- CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Bộ Tài chính cho biết đang tiếp tục tổng hợp, đánh giá vướng mắc và đang có kế hoạch sửa đổi, bổ sung Nghị định số 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, dự kiến vào năm 2023.
Tài sản kết cấu hạ tầng: Sẽ có quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý và sử dụng

Tài sản kết cấu hạ tầng: Sẽ có quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý và sử dụng

Bộ Tài chính vừa xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Chỉ thị khi được ban hành sẽ khắc phục những hạn chế, khó khăn trong thực tiễn đang phát sinh, nâng cao trách nhiệm trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng,
Hòa Bình nâng cao công tác quản lý, sử dụng tài sản công

Hòa Bình nâng cao công tác quản lý, sử dụng tài sản công

UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Công văn số 340/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh.
Ngày 15/1/2022 chính thức triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công đã được nâng cấp

Ngày 15/1/2022 chính thức triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công đã được nâng cấp

Ngày 15/1/2022, Bộ Tài chính chính thức triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công sau khi đã được nâng cấp. Do đó, Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài công.
TP. Hồ Chí Minh: Đảm bảo hiệu quả phối hợp trong đấu giá quyền sử dụng đất

TP. Hồ Chí Minh: Đảm bảo hiệu quả phối hợp trong đấu giá quyền sử dụng đất

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức, trong đó xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu làm chậm tiến độ đấu giá đất.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động